Tags: đơn vị hành chính

Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ đề án sắp xếp đơn vị hành chính

Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ đề án sắp xếp đơn vị hành chính

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025, bảo đảm hoàn thành trước ngày 30/9/2024 để chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030.

UBTVQH lưu ý khi xây dựng Đề án sắp xếp đơn vị hành chính

UBTVQH lưu ý khi xây dựng Đề án sắp xếp đơn vị hành chính

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Trường hợp điều chỉnh một phần diện tích tự nhiên của phường với phường, quận với quận thì không phải thực hiện đánh giá tiêu chuẩn về cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế - xã hội và tiêu chuẩn trình độ phát triển cơ sở hạ tầng đô thị của quận, phường hình thành sau khi sắp xếp theo quy định.

HĐND tỉnh Thái Bình tán thành chủ trương thành lập 10 xã Liên An Đô, Phong Dương Tiến, Xuân Quang Động, Trang Bảo Xá,...

HĐND tỉnh Thái Bình tán thành chủ trương thành lập 10 xã Liên An Đô, Phong Dương Tiến, Xuân Quang Động, Trang Bảo Xá,...

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - HĐND tỉnh Thái Bình tán thành chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2023-2025, trong đó thành lập 10 xã: Liên An Đô, Phong Dương Tiến, Xuân Quang Động, Trang Bảo Xá,...

Sắp xếp đơn vị hành chính: Đề xuất chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức dôi dư

Sắp xếp đơn vị hành chính: Đề xuất chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức dôi dư

Tham vấn chính sách

(Chinhphu.vn) - UBND tỉnh Phú Yên dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức cấp xã, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, khu phố dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Bầu bổ sung Phó Chủ tịch huyện, xin chủ trương không sắp xếp đơn vị hành chính

Bầu bổ sung Phó Chủ tịch huyện, xin chủ trương không sắp xếp đơn vị hành chính

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - HĐND huyện Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) khoá VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tổ chức Kỳ họp lần thứ 20 (Kỳ họp chuyên đề) để bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn và xin chủ trương không sắp xếp đơn vị hành chính huyện Lý Sơn.

Sắp xếp đơn vị hành chính: Hà Nội sắp xếp hơn 1000 cán bộ dôi dư như thế nào?

Sắp xếp đơn vị hành chính: Hà Nội sắp xếp hơn 1000 cán bộ dôi dư như thế nào?

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Trần Đình Cảnh cho biết giải pháp của thành phố Hà Nội sắp xếp hơn 1000 cán bộ dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.

Dự kiến tên gọi các phường, xã sau sắp xếp của Hà Nội

Dự kiến tên gọi các phường, xã sau sắp xếp của Hà Nội

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Dự kiến tên gọi các phường, xã sau sắp xếp tại 8 quận, huyện, thị xã của TP Hà Nội.

Dự kiến tên gọi mới của các xã, phường, thị trấn sau sắp xếp đơn vị hành chính ở Nam Định

Dự kiến tên gọi mới của các xã, phường, thị trấn sau sắp xếp đơn vị hành chính ở Nam Định

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Theo Phương án về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của các huyện, thành phố của tỉnh Nam Định, giai đoạn 2023 - 2025, trong đó dự kiến tên mới của các xã, phường, thị trấn sau khi thực hiện sắp xếp.

Dự kiến tên mới của các xã, phường, thị trấn sau sắp xếp ở Hải Dương

Dự kiến tên mới của các xã, phường, thị trấn sau sắp xếp ở Hải Dương

Tham vấn chính sách

(Chinhphu.vn) - UBND tỉnh Hải Dương dự kiến tên mới của các xã, phường, thị trấn trong tỉnh sau khi thực hiện sắp xếp.

Hà Nội: 177 đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc diện phải sắp xếp

Hà Nội: 177 đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc diện phải sắp xếp

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Theo Chủ tịch TP. Hà Nội Trần Sỹ Thanh, Hà Nội có 1 đơn vị hành chính cấp huyện và 176 đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện phải sắp xếp trong giai đoạn 2023-2025.

Thủ tục thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính

Thủ tục thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Tại Quyết định 507/QĐ-BNV ngày 13/7/2023, Bộ Nội vụ quy định thủ tục thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính.

Đặt tên huyện, xã hình thành sau sắp xếp như thế nào?

Đặt tên huyện, xã hình thành sau sắp xếp như thế nào?

Chính sách mới

(Chinhphu.vn) - Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030 quy định đặt tên, đổi tên đơn vị hành chính hình thành sau sắp xếp.

Khuyến khích sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã không thuộc diện bắt buộc phải sắp xếp

Khuyến khích sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã không thuộc diện bắt buộc phải sắp xếp

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Khuyến khích các địa phương thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã không thuộc diện bắt buộc phải sắp xếp để mở rộng không gian phát triển, tăng quy mô của đơn vị hành chính, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động.

Cả nước đã giảm 8 đơn vị hành chính cấp huyện và 561 đơn vị hành chính cấp xã

Cả nước đã giảm 8 đơn vị hành chính cấp huyện và 561 đơn vị hành chính cấp xã

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Theo báo cáo Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, trong giai đoạn 2019-2021, cả nước giảm 8 đơn vị hành chính cấp huyện và 561 đơn vị hành chính cấp xã.

Đọc nhiều
Tăng lương cơ sở, lương hưu, trợ cấp; tiếp tục thực hiện các loại phụ cấp hiện hành,...

Tăng lương cơ sở, lương hưu, trợ cấp; tiếp tục thực hiện các loại phụ cấp hiện hành,...

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Chưa bãi bỏ mức lương cơ sở và hệ số lương; tiếp tục thực hiện các loại phụ cấp hiện hành; tăng lương cơ sở từ 1,8 triệu đồng hiện nay lên 2,34 triệu đồng/tháng (30% - mức cao nhất trong lịch sử tăng lương); tăng 15% mức lương hưu và trợ cấp xã hội hiện hưởng.

Thực hiện 4/6 nội dung cải cách chính sách tiền lương khu vực công; TĂNG LƯƠNG cơ sở 30%

Thực hiện 4/6 nội dung cải cách chính sách tiền lương khu vực công; TĂNG LƯƠNG cơ sở 30%

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Chính phủ đề xuất thực hiện 4/6 nội dung cải cách tiền lương khu vực công, điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,8 triệu đồng lên 2,34 triệu đồng/tháng (tăng 30%).

DỰ KIẾN BẢNG LƯƠNG MỚI CỦA GIÁO VIÊN từ 1/7/2024

DỰ KIẾN BẢNG LƯƠNG MỚI CỦA GIÁO VIÊN từ 1/7/2024

Tham vấn chính sách

(Chinhphu.vn) - Dự kiến Bảng lương giáo viên từ ngày 01/7/2024 theo mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng/tháng.

PHÓ THỦ TƯỚNG LÊ THÀNH LONG KIÊM GIỮ CHỨC BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP, THEO DÕI, CHỈ ĐẠO 5 BỘ

PHÓ THỦ TƯỚNG LÊ THÀNH LONG KIÊM GIỮ CHỨC BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP, THEO DÕI, CHỈ ĐẠO 5 BỘ

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Lê Thành Long theo dõi và chỉ đạo: Bộ Tư pháp, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Y tế; kiêm giữ chức Bộ trưởng Bộ Tư pháp đến khi cấp có thẩm quyền kiện toàn chức danh Bộ trưởng Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo quy định.

Đề nghị sửa đổi, bổ sung quy định về tiền lương, phụ cấp, nhà ở; bổ nhiệm, phong thăng quân hàm, tuổi nghỉ hưu,...

Đề nghị sửa đổi, bổ sung quy định về tiền lương, phụ cấp, nhà ở; bổ nhiệm, phong thăng quân hàm, tuổi nghỉ hưu,...

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Qua tổng kết Luật Sĩ quan và kiến nghị, đề xuất của các cơ quan, đơn vị; dự kiến đề nghị sửa đổi, bổ sung 10 điều của luật liên quan đến việc bổ nhiệm, thăng quân hàm, tuổi nghỉ hưu, tiền lương, phụ cấp... của sĩ quan Quân đội.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất hỗ trợ tiền ăn trưa 360.000 đồng/tháng cho trẻ mẫu giáo 3-5 tuổi ở vùng khó khăn, hộ nghèo.

}