CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Sửa đổi một số quy định tuyển sinh quân sự

17:33 - 03/02/2023

(Chinhphu.vn) - Thượng tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu, Cục Nhà trường cần chuẩn bị chu đáo để tổ chức tốt hội nghị công tác tuyển sinh; tham mưu việc sửa đổi một số điểm trong thông tư về tuyển sinh quân sự cho phù hợp; nghiên cứu thủ tục về việc tổ chức, xác nhập một số trường; giải thể một số trường nghề; chủ trì, phối hợp với các nhà trường, cơ quan đơn vị tham mưu, đề xuất mở các mã ngành đào tạo phù hợp với nhu cầu nhân lực.

Sửa đổi quy định tuyển sinh quân sự - Ảnh 1.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh QĐND

Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam vừa tổ chức hội nghị giao ban tháng 1 năm 2023. 

Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến, phát biểu kết luận hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng biểu dương các kết quả mà toàn quân cũng như Bộ Tổng Tham mưu đã đạt được trong thời gian qua. 

Đồng thời Thượng tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu: Trong tháng 2/2023, Bộ Tổng Tham mưu cần tiếp tục tập trung triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

Bộ Tổng Tham mưu chỉ đạo các đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; theo dõi, nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu, xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Chỉ đạo các cơ quan đơn vị duy trì nghiêm chế độ nền nếp chính quy, quán triệt và chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông.

Bộ Tổng Tham mưu nhanh chóng triển khai hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị, địa phương thực hiện tốt công tác giao, nhận quân năm 2023; hoàn thành công tác chuẩn bị huấn luyện và tập huấn, bồi dưỡng cán bộ các cấp; hướng dẫn huấn luyện dã ngoại cho chiến sĩ mới. 

Các đơn vị trong toàn quân cần chú trọng thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của trên về nâng cao chất lượng huấn luyện; bảo đảm thao trường, bãi tập, mô hình, học cụ cho huấn luyện chiến sĩ mới. 

Bộ Tổng Tham mưu xây dựng kế hoạch, tập trung kiểm tra công tác huấn luyện ở một số quân, binh chủng.

Sửa đổi quy định tuyển sinh quân sự - Ảnh 2.

Chuẩn bị chu đáo để tổ chức tốt hội nghị công tác tuyển sinh quân sự

Đối với công tác đào tạo tại các nhà trường quân đội, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu, Cục Nhà trường cần chuẩn bị chu đáo để tổ chức tốt hội nghị công tác tuyển sinh; tham mưu việc sửa đổi một số điểm trong thông tư về tuyển sinh quân sự cho phù hợp.

Nghiên cứu thủ tục về việc tổ chức, xác nhập một số trường; giải thể một số trường nghề; chủ trì, phối hợp với các nhà trường, cơ quan đơn vị tham mưu, đề xuất mở các mã ngành đào tạo phù hợp với nhu cầu nhân lực. 

Công tác dân quân tự vệ, quân sự địa phương cần được chú trọng. Bộ Tổng Tham mưu cần tập trung chỉ đạo Cục Dân quân tự vệ, cơ quan quân sự các địa phương tổ chức huấn luyện dân quân chặt chẽ, hiệu quả; đề xuất chế độ chính sách phù hợp cho lực lượng dân quân tự vệ....