Quyết nghị sắp xếp đơn vị hành chính, công tác nhân sự,...

18/04/2024 18:19

(Chinhphu.vn) - Kỳ họp thứ 20 (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh Phú Yên thông qua 23 nghị quyết quan trọng liên quan đến các vấn đề phát triển KT-XH trên địa bàn tỉnh; đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 và công tác nhân sự.

Quyết nghị sắp xếp đơn vị hành chính, công tác nhân sự,...- Ảnh 1.

Các đại biểu tham dự kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh Phú Yên khóa VIII.

Ngày 17/4, tại Hội trường Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Phú Yên, HĐND tỉnh khóa VIII khai mạc Kỳ họp thứ 20 (kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh xem xét, quyết định điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn; kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân Kế hoạch đầu tư công; điều chỉnh quyết toán ngân sách địa phương năm 2022; quy định mức học phí năm học 2023 - 2024; đặt tên đường và công trình công cộng trên địa bàn TP Tuy Hòa; quyết định chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án; chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án, công trình.

Đồng thời thông qua kết quả rà soát, điều chỉnh 3 loại rừng; danh mục dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích đất; phê duyệt bổ sung số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước cho bậc giáo dục mầm non và phổ thông công lập năm học 2023 - 2024; thông qua Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025.

Quyết nghị sắp xếp đơn vị hành chính, công tác nhân sự,...- Ảnh 2.

Quang cảnh Kỳ họp.

Kỳ họp cũng sẽ thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền và xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng khác.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh phát huy tinh thần trách nhiệm, căn cứ quy định của pháp luật và tình hình thực tiễn của địa phương, tập trung nghiên cứu, thảo luận, thể hiện rõ chính kiến của mình đối với các nội dung UBND tỉnh trình và các báo cáo thẩm tra của các ban HĐND tỉnh. 

Qua đó xem xét, quyết định thông qua các nghị quyết tại kỳ họp này đúng quy định pháp luật, sát tình hình thực tế, có tính khả thi cao, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH của địa phương, đáp ứng niềm tin, sự mong đợi của cử tri.

Kết thúc chương trình nghị sự, các đại biểu tham dự kỳ họp đã xem xét và thống nhất biểu quyết thông qua 23 nghị quyết quan trọng liên quan đến phát triển KT-XH của tỉnh và công tác nhân sự.

Theo đó, kỳ họp đã thực hiện các thủ tục miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với các ông Hồ Quang Đệ, Bí thư Thị ủy Sông Cầu, nguyên Giám đốc Sở Tài chính; Nguyễn Phương Đông, Bí thư Huyện ủy Tây Hòa, nguyên Giám đốc Sở GTVT; Trần Thanh Hưng, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, nguyên Giám đốc Sở TT&TT.

Đồng thời, kỳ họp cũng tiến hành bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Phạm Văn Bảy, Giám đốc Sở Ngoại vụ và bà Đào Phạm Hoàng Quyên, Giám đốc Sở TT&TT.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện tốt các nghị quyết vừa được HĐND tỉnh thông qua.

Trong đó, chú trọng đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án và giải ngân vốn đầu tư công theo chỉ đạo của Chính Phủ; chủ động theo dõi, rà soát, kịp thời điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 trên cơ sở nguồn thu ngân sách, không để xảy ra nợ đọng xây dựng cơ bản; tập trung chỉ đạo thực hiện các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh theo chủ trương đầu tư được duyệt đảm bảo theo quy định.

Đồng chí Cao Thị Hòa An đề nghị các ban của HĐND, các tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND tỉnh tăng cường công tác giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh đã ban hành; nắm bắt tình hình thực tế về những bất cập, vướng mắc trong tổ chức triển khai thực hiện; kịp thời kiến nghị giải pháp hoặc đề nghị sửa đổi, bổ sung cho phù hợp, bảo đảm nghị quyết phát huy hiệu quả, thực sự đi vào cuộc sống. 

HĐND tỉnh Phú Yên biểu quyết thông qua các nghị quyết

(1) Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách tỉnh.

(2) Nghị quyết kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân Kế hoạch đầu tư công năm 2023 sang năm 2024 nguồn vốn ngân sách địa phương.

(3) Nghị quyết thông qua Đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2.000 KCN Hòa Hiệp 1.

(4) Nghị quyết phê chuẩn điều chỉnh quyết toán ngân sách địa phương năm 2022.

(5) Nghị quyết quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập từ năm học 2023 - 2024 trên địa bàn tỉnh.

(6) Nghị quyết quy định mức thu, đơn vị tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

(7) Nghị quyết quy định mức chi bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh.

(8) Nghị quyết thống nhất số lượng, chủng loại xe ô tô phục vụ công tác chung cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

(9) Nghị quyết bố trí vốn ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh năm 2024.

(10) Nghị quyết đặt tên đường và công trình công cộng trên địa bàn TP Tuy Hòa.

(11) Nghị quyết chủ trương đầu tư dự án xử lý khẩn cấp, khắc phục sạt lở bờ biển An Mỹ - An Chấn.

(12) Nghị quyết chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án, công trình trên địa bàn tỉnh.

(13) Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hồ chứa nước Hậu Đức (Hồ chứa nước Đồng Ngang), xã An Hiệp, huyện Tuy An.

(14) Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Tuyến đường bộ ven biển tỉnh Phú Yên, đoạn kết nối huyện Tuy An - TP Tuy Hòa (giai đoạn 1).

(15) Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đầu tư hệ thống xử lý chất thải y tế nguy hại tập trung tại TP Tuy Hòa; hệ thống xử lý nước thải Bệnh viện Sản - Nhi và nâng cấp khu xử lý nước thải cho các Bệnh viện huyện Sơn Hòa, Đồng Xuân, Tây Hòa và Tuy An.

(16) Nghị quyết dừng thực hiện chủ trương đầu tư dự án Đầu tư tuyến đường Nguyễn Hữu Thọ (đoạn phía Tây Bệnh viện tỉnh - đường Nguyễn Trãi).

(17) Nghị quyết thông qua kết quả rà soát, điều chỉnh 3 loại rừng theo phân loại rừng tỉnh Phú Yên, giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

(18) Nghị quyết danh mục dự án cần thu hồi đất theo quy định tại khoản 3 Điều 62 của Luật Đất đai năm 2013 trên địa bàn tỉnh.

(19) Nghị quyết danh mục dự án cần chuyển mục đích đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ theo điểm b khoản 1 Điều 58 của Luật Đất đai 2013 trên địa bàn tỉnh.

(20) Nghị quyết phê duyệt bổ sung số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước cho bậc giáo dục mầm non và phổ thông công lập năm học 2023 - 2024.

(21) Nghị quyết thông qua Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 của tỉnh.

(22) Nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

(23) Nghị quyết xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Nội dung này, đã nhận được 0 góp ý, hiến kế
Góp ý, hiến kế cho Chính phủ ngay tại đây
Đọc nhiều
Thực hiện 4/6 nội dung cải cách chính sách tiền lương; TĂNG LƯƠNG cơ sở 30%

Thực hiện 4/6 nội dung cải cách chính sách tiền lương; TĂNG LƯƠNG cơ sở 30%

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Chính phủ đề xuất thực hiện 4/6 nội dung cải cách tiền lương khu vực công, điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,8 triệu đồng lên 2,34 triệu đồng/tháng (tăng 30%).

PHÓ THỦ TƯỚNG LÊ THÀNH LONG KIÊM GIỮ CHỨC BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP, THEO DÕI, CHỈ ĐẠO 5 BỘ

PHÓ THỦ TƯỚNG LÊ THÀNH LONG KIÊM GIỮ CHỨC BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP, THEO DÕI, CHỈ ĐẠO 5 BỘ

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Lê Thành Long theo dõi và chỉ đạo: Bộ Tư pháp, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Y tế; kiêm giữ chức Bộ trưởng Bộ Tư pháp đến khi cấp có thẩm quyền kiện toàn chức danh Bộ trưởng Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo quy định.

LỊCH THI TỐT NGHIỆP THPT năm 2024

LỊCH THI TỐT NGHIỆP THPT năm 2024

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 được tổ chức vào các ngày 26, 27, 28 và 29/6/2024.

Tăng lương cơ sở cao nhất từ trước tới nay; tăng lương hưu, trợ cấp, tiếp tục thực hiện các loại phụ cấp hiện hành,...

Tăng lương cơ sở cao nhất từ trước tới nay; tăng lương hưu, trợ cấp, tiếp tục thực hiện các loại phụ cấp hiện hành,...

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Chưa bãi bỏ mức lương cơ sở và hệ số lương; tiếp tục thực hiện các loại phụ cấp hiện hành; tăng lương cơ sở từ 1,8 triệu đồng hiện nay lên 2,34 triệu đồng/tháng (30% - mức cao nhất trong lịch sử tăng lương); tăng 15% mức lương hưu và trợ cấp xã hội hiện hưởng.

TIỀN LƯƠNG MỚI SẼ TĂNG BAO NHIÊU?

TIỀN LƯƠNG MỚI SẼ TĂNG BAO NHIÊU?

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo chuẩn bị kỹ, báo cáo cấp có thẩm quyền tổ chức thực hiện chế độ tiền lương mới kể từ ngày 1/7/2024, bảo đảm công bằng, tổng thể, thống nhất. Xây dựng thang bảng lương trên tinh thần lương mới phải cao hơn lương cũ.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất hỗ trợ tiền ăn trưa 360.000 đồng/tháng cho trẻ mẫu giáo 3-5 tuổi ở vùng khó khăn, hộ nghèo.

Chúng tôi luôn Lắng nghe và phản hồi Chúng tôi
luôn
Lắng nghe
và phản hồi