CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Quốc hội sẽ xem xét giảm thuế GTGT, tăng vốn cho 1 ngân hàng tại Kỳ họp thứ 5

18:02 - 17/05/2023

(Chinhphu.vn) - Ủy ban Thường vụ Quốc hội bổ sung 4 nội dung vào dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XV để trình Quốc hội xem xét, thông qua.

Quốc hội sẽ xem xét giảm thuế GTGT, tăng vốn cho 1 ngân hàng tại Kỳ họp thứ 5 - Ảnh 1.

Một phiên họp của Quốc hội.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa có văn bản số 2295 /TB-TTKQH kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Bổ sung 4 nội dung vào dự kiến chương trình Kỳ họp

Cụ thể, Ủy ban Thường vụ Quốc hội bổ sung các nội dung sau vào dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 5 để trình Quốc hội xem xét, thông qua:

1- Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh;

2- Việc giao danh mục và mức vốn cho các nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; giao, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 và phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2023 của chương trình mục tiêu quốc gia;

Giao Chính phủ tiếp tục phối hợp với Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội hoàn thiện hồ sơ tài liệu để trình lại Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến (tại phiên họp hoặc bằng văn bản).

3- Xem xét, quyết định chủ trương đầu tư bổ sung vốn điều lệ cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam.

4-  Dự thảo Nghị quyết về việc giảm thuế giá trị gia tăng.

 Đối với các nội dung Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét, cho ý kiến, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội rà soát lại toàn bộ nội dung thuộc lĩnh vực phụ trách bảo đảm đầy đủ thủ tục, nhất là khẩn trương hoàn thành việc thẩm tra chính thức để gửi sớm tài liệu đến các vị đại biểu Quốc hội.

Đối với dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, do Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét, cho ý kiến và thống nhất đề nghị Quốc hội xem xét, quyết định bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023 (tại Kỳ họp thứ 5), nên đề nghị Ủy ban Quốc phòng và An ninh chủ động trong việc thẩm tra theo quy định.

 Đối với 02 dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và dự án Luật Đường bộ, hiện nay Đảng đoàn Quốc hội báo cáo Bộ Chính trị cả 02 phương án để trình Quốc hội xem xét, quyết định (trình Quốc hội 02 dự án này tại Kỳ họp thứ 6 hoặc trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 5). Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Ủy ban Quốc phòng và An ninh và cơ quan soạn thảo chuẩn bị kỹ lưỡng các nội dung, trong đó việc thẩm tra chính thức phải được thực hiện theo đúng quy trình.

 Tiếp tục nghiên cứu, làm rõ các nội dung đề nghị thí điểm

Đối với 03 nội dung Chính phủ đề nghị bổ sung: 

(1) Dự thảo Nghị quyết về thí điểm việc sử dụng kinh phí chi thường xuyên ngân sách nhà nước để cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới các hạng mục trong các cơ sở, công trình đã có; 

(2) Dự thảo Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách tháo gỡ vướng mắc quy định tại một số luật liên quan tới đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ;

 (3) Tình hình thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và một số kiến nghị, Tổng Thư ký Quốc hội đã có văn bản số 2276/TB-TTKQH ngày 15/5/2023 thông báo ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về các đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 170/TTr-CP ngày 28/4/2023, Tờ trình số 179/TTr-CP ngày 04/5/2023, Tờ trình số 188/TTr-CP ngày 05/5/2023, Tờ trình số 199/TTr-CP ngày 08/5/2023.

Đối với 02 dự thảo Nghị quyết thí điểm, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ tiếp tục nghiên cứu, làm rõ các nội dung đề nghị thí điểm, trong đó, việc thực hiện thí điểm cần phải có địa chỉ thời gian, giới hạn cụ thể, không quy định như một đạo luật khác song song với luật hiện hành]; hoàn thiện hồ sơ, trình Quốc hội xem xét, quyết định tại Kỳ họp thứ 6 hoặc vào thời gian phù hợp.

Đối với tình hình thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ tiếp tục quyết liệt tổ chức thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15, đồng thời, đánh giá toàn diện hơn việc thực hiện, hoàn thiện hồ sơ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội để xem xét, trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 6 và báo cáo tổng kết tại kỳ họp giữa năm 2024 theo quy định tại khoản 2, Điều 8 của Nghị quyết số 43/2022/QH15.

Theo văn bản số 2212/TTKQH-TK, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định triệu tập Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XV, khai mạc vào ngày 22/5/2023 và dự kiến bế mạc vào ngày 23/6/2023. Quốc hội sẽ họp tập trung tại Nhà Quốc hội. Kỳ họp tiến hành theo 02 đợt:

- Đợt 1: Từ ngày 22/5 đến ngày 10/6/2023.

- Đợt 2: Từ ngày 19/6 đến ngày 23/6/2023.