CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Đại biểu Quốc hội chuyên trách thảo luận sửa luật Đất đai, đấu thầu, giao dịch điện tử...

09:35 - 31/03/2023

(Chinhphu.vn) - Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã quyết định tổ chức Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách để thảo luận, góp ý kiến về 7 dự án luật trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ Năm, Quốc hội Khóa XV từ ngày 5-7/4/2023.

ĐBQH chuyên trách thảo luận sửa luật Đất đai, đấu thầu, giao dịch điện tử... - Ảnh 1.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã quyết định tổ chức Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách để thảo luận, góp ý kiến về 7 dự án luật trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ Năm, Quốc hội Khóa XV từ ngày 5-7/4/2023.

Theo đó, Hội nghị được tổ chức theo hình thức tập trung tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội; tập trung cho ý kiến về một số vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau của: dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi); dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi); dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi); dự án Luật Giá (sửa đổi); dự án Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi); dự án Luật Phòng thủ dân sự; dự án Luật Đất đai (sửa đổi).

Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu Chính phủ, Thường trực Ủy ban Kinh tế, Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách, Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh chuẩn bị tài liệu liên quan đến các dự án Luật thuộc lĩnh vực phụ trách. 

Trong đó, đối với dự án luật trình Quốc hội thông qua, hồ sơ gồm: dự thảo Luật đã được chỉnh lý; báo cáo một số vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau về dự án Luật; dự thảo Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý; báo cáo tổng hợp ý kiến của đại biểu Quốc hội và tài liệu khác (nếu có). 

Đối với dự án Luật trình Quốc hội cho ý kiến, hồ sơ gồm: Báo cáo một số vấn đề lớn cần xin ý kiến về dự thảo Luật; dự thảo Luật đã được chỉnh lý và tài liệu khác (nếu có). Các tài liệu hội nghị phải được gửi trước ngày 2/4/2023.

Đại biểu Quốc hội chuyên trách thảo luận sửa luật Đất đai, đấu thầu, giao dịch điện tử... - Ảnh 2.

Dự kiến chương trình hội nghị. Đồ họa Quochoi.vn