In bài viết

Ủy ban Kiểm tra kỷ luật cán bộ, chuyển hồ sơ vi phạm sang Cơ quan điều tra

16:04 - 21/04/2024

(Chinhphu.vn) - Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Yên Bình tỉnh Yên Bái kỷ luật khai trừ đảng 3 công chức, viên chức; cảnh cáo, khiển trách 2 cán bộ; đề nghị kỷ luật khai trừ đảng 1 Phó Trưởng phòng; chuyển hồ sơ vi phạm sang Cơ quan Cảnh sát điều tra để tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định đối với một số đảng viên có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Tại kỳ họp thứ 27, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Yên Bình, tỉnh Yên Bái đã quyết định thi hành kỷ luật và đề nghị thi hành kỷ luật một số đảng viên vi phạm tại các Đảng bộ: Cơ quan Chính quyền; Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ phát triển nông nghiệp và xã Tân Hương.

Vi phạm quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước gây hậu quả rất nghiêm trọng

Đưa tin về vụ việc, Báo Thanh tra cho biết, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Yên Bình, tỉnh Yên Bái nhận thấy, một số cán bộ quản lý, đảng viên, công chức đã có vi phạm pháp luật, gây hậu quả rất nghiệm trọng. Các đảng viên vi phạm gồm có:

- Đồng chí Hoàng Trung Kiên, Chi ủy viên Chi bộ Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc Đảng bộ Cơ quan Chính quyền, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Đồng chí Phùng Thế Hồng, Chi bộ Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thuộc Đảng bộ Cơ quan Chính quyền, công chức Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Đồng chí Nguyễn Thị Mừng, Chi bộ Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thuộc Đảng bộ Cơ quan Chính quyền, công chức Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Đồng chí Bùi Mai Anh, Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ chăn nuôi và thú y - kiểm ngư thuộc Đảng bộ Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ Phát triển nông nghiệp huyện, Tổ trưởng Tổ Chăn nuôi và thú y - kiểm ngư, Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ Phát triển nông nghiệp huyện Yên Bình;

- Đồng chí Đỗ Trọng Hiệp, Phó Bí thư Chi bộ Chăn nuôi và thú y - kiểm ngư thuộc Đảng bộ Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ Phát triển nông nghiệp huyện, Tổ phó Tổ Chăn nuôi và thú y - kiểm ngư, Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ Phát triển nông nghiệp huyện Yên Bình;

- Đồng chí Vũ Thị Thu Hiền, Chi ủy viên Chi bộ thôn Loan Hương thuộc Đảng bộ xã Tân Hương, công chức địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường xã Tân Hương,

Các đồng chí nêu trên đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Hành vi vi phạm của các cán bộ nêu trên đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, gây dư luận xấu, bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm mất uy tín của bản thân và tổ chức Đảng, cơ quan nơi các đồng chí sinh hoạt, công tác.

Thi hành kỷ luật khai trừ Đảng 3 cán bộ, cảnh cáo 1 cán bộ

Căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Yên Bình, tỉnh Yên Bái quyết định: Thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ khỏi Đảng đối với các đồng chí Phùng Thế Hồng, Nguyễn Thị Mừng, Đỗ Trọng Hiệp.
Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Yên Bình, tỉnh Yên Bái thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với đồng chí Vũ Thị Thu Hiền. 
Thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với đồng chí Bùi Mai Anh.
Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Yên Bình, tỉnh Yên Bái đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Bình xem xét, thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ đối với đồng chí Hoàng Trung Kiên.
Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Yên Bình chuyển Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Yên Bình tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định đối với một số đảng viên có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản theo Nghị quyết số 69/2020/NQ-HĐND ngày 16/12/2020 của HĐND tỉnh Yên Bái trên địa bàn huyện./.