In bài viết

Kỷ luật Phó Chủ tịch và 2 nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh

15:12 - 26/10/2023

(Chinhphu.vn) - Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định kỷ luật khiển trách Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Vũ Văn Diện; kỷ luật Cảnh cáo 2 nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh là ông Đỗ Thông và ông Nguyễn Văn Thành.

Cụ thể, ngày 24/10, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã ký các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thi hành kỷ luật đối với một số lãnh đạo, nguyên lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ninh.

Theo Quyết định số 1229/QĐ-TTg ngày 24/10/2023, Thủ tướng Chính phủ thi hành kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo đối với ông Đỗ Thông, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật về đảng; thời gian thi hành kỷ luật tính từ ngày công bố Quyết định số 1211-QĐ/UBKTTW ngày 27 tháng 9 năm 2023 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Theo Quyết định số 1230/QĐ-TTg ngày 24/10/2023, Thủ tướng Chính phủ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo đối với ông Nguyễn Văn Thành, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật về đảng; thời gian thi hành kỷ luật tính từ ngày công bố Quyết định số 1212-QĐ/UBKTTW ngày 27 tháng 9 năm 2023 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Theo Quyết định số 1231/QĐ-TTg ngày 24/10/2023, Thủ tướng Chính phủ thi hành kỷ luật bằng hình thức Khiển trách đối với ông Vũ Văn Diện, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật về đảng; thời gian thi hành kỷ luật tính từ ngày công bố Quyết định số 1213-QĐ/UBKTTW ngày 27 tháng 9 năm 2023 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Các quyết định nêu trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành, 24/10/2023.