In bài viết

Đề nghị thi hành kỷ luật Hiệu trưởng để xảy ra 'lạm thu'

08:47 - 06/11/2023

(Chinhphu.vn) - Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương đã thành lập Hội đồng kỷ luật đối với Hiệu trưởng Trường THPT Thanh Miện III. Hội đồng đề xuất hình thức kỷ luật khiển trách.

Trước đó, ngày 12/9, UBND tỉnh Hải Dương đã yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo xác minh, làm rõ thông tin báo chí nêu về việc Trường THPT Thanh Miện III lạm thu.

Đoàn thanh tra của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hải Dương đã thanh tra, chỉ rõ các sai sót, vi phạm. Đó là, Hiệu trưởng Trường THPT Thanh Miện III triển khai các khọản thu chưa bám sát danh mục các khoản thu được quy định tại Nghị quyết số 08/2022/NQ-HĐND của HĐND tỉnh và các văn bản khác, có một số khoản thu cao hơn mức trần cho phép gây dư luận xấu trong nhân dân.

Nguyên nhân dẫn tới những sai sót là do Hiệu trưởng nhà trường chưa nắm bắt đầy đủ các văn bản, quy định hiện hành. Đoàn thanh tra của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hải Dương đã yêu cầu Hiệu trưởng nhà trường chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm dừng các khoản thu. 

Đồng thời, rà soát triển khai thực hiện các khoản thu, mức thu theo đúng quy định. Hiệu trưởng nhà trường kiểm điểm trách nhiệm bản thân và những cá nhân có liên quan trong việc triển khai thực hiện các khoản thu đầu năm học.

Với những sai sót, vi phạm trên, Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương đã thành lập Hội đồng kỷ luật đối với Hiệu trưởng Trường THPT Thanh Miện III. Sau khi xem xét, Hội đồng đề xuất hình thức kỷ luật khiển trách đối với Hiệu trưởng Trường THPT Thanh Miện III.

Trước đó, một số báo có đăng bài phản ánh mạng xã hội Facebook đã xuất hiện thông tin cho rằng Trường THPT Thanh Miện III "lạm thu" tiền đầu năm của học sinh.

Về việc này, Chủ tịch UBND tỉnh giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hải Dương chỉ đạo kiểm tra, khẩn trương làm rõ nội dung trên, báo cáo kết quả về UBND tỉnh.

Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp huyện có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát về các mức thu, khoản thu của cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý theo đúng quy định, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng "lạm thu" trong các trường; chỉ đạo và quán triệt các cơ sở giáo dục thực hiện việc vận động, quản lý và sử dụng các khoản tài trợ, viện trợ theo đúng các quy định hiện hành./.