Phó Thủ tướng: Nếu không tiếp tục cải cách, việc sẽ không thông, chúng ta sẽ thua, sẽ thất bại

27/02/2024 16:48

(Chinhphu.vn) - Theo Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, còn nhiều việc phải làm trong công tác cải cách thủ tục hành chính, nên phải tiếp tục nỗ lực, thay đổi cách nghĩ, cách làm. Bởi nếu không tiếp tục cải cách, việc sẽ không thông, không chạy. Chúng ta sẽ thua, sẽ thất bại.

Phó Thủ tướng: Nếu không tiếp tục cải cách, việc sẽ không thông, chúng ta sẽ thua, sẽ thất bại- Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang: Nếu không tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, việc sẽ không thông, không chạy, chúng ta sẽ thua, sẽ thất bại.

Tinh thần trên được Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang quán triệt tại Phiên họp thứ ba của Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ và Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ, diễn ra tại Hà Nội sáng 26/2.

Cùng dự có Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn; đại diện lãnh đạo các bộ, ngành và hiệp hội doanh nghiệp là thành viên của Tổ công tác và Hội đồng tư vấn.

Đây là lần đầu tiên phiên họp của Tổ công tác có sự tham dự của các thành viên Hội đồng tư vấn để trao đổi, chia sẻ thông tin, tăng cường phối hợp giữa Tổ công tác và Hội đồng.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ làm Chủ tịch Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ

Tại phiên họp, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn đã công bố Quyết định số 1682/QĐ-TTg ngày 26/12/2023 kiện toàn Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ, do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ làm Chủ tịch.

Hội đồng có chức năng tư vấn, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ các sáng kiến cải cách về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của người dân; đánh giá việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính tại các bộ, ngành, địa phương.

Văn phòng Chính phủ là cơ quan thường trực Hội đồng, có trách nhiệm điều phối, bảo đảm các điều kiện làm việc của Hội đồng và huy động các cơ quan, đơn vị khác có liên quan tham gia các hoạt động của Hội đồng; nghiên cứu các sáng kiến cải cách quy định hành chính do các thành viên Hội đồng đề xuất trước khi Chủ tịch Hội đồng báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ là cơ quan giúp việc của Hội đồng, thực hiện nhiệm vụ thư ký Hội đồng.

Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ có 4 ban công tác gồm: 

- Ban Cải cách về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính (Ban I) do Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam làm Trưởng ban; 
- Ban Đánh giá việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính (Ban II) do Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam làm Trưởng ban; 
- Ban Thư ký (Ban III) do Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ làm Trưởng ban; 
- Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân (Ban IV) do Chủ tịch Hội đồng sáng lập Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ công nghệ thông tin làm Trưởng ban.
Phó Thủ tướng: Nếu không tiếp tục cải cách, việc sẽ không thông, chúng ta sẽ thua, sẽ thất bại- Ảnh 2.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của các thành viên Tổ công tác và Hội đồng tư vấn về những kết quả đã đạt được trong cải cách TTHC trên các lĩnh vực trong năm 2023 - Ảnh: VGP/Hải Minh

Tổ công tác xử lý 130 kiến nghị, phản ánh của doanh nghiệp

Báo cáo tại phiên họp cho thấy, mặc dù mới được thành lập và với cách làm mới trong đó nêu cao trách nhiệm của từng thành viên, Tổ công tác đã phát huy vai trò và đạt được những kết quả đáng ghi nhận, trong đó, đã tham mưu đề xuất Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 27/10/2023 về tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp cải cách và nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp và 19 văn bản chỉ đạo, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao về cải cách thủ tục hành chính, cũng như chấn chỉnh việc ban hành một số quy định không phù hợp, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp.

Tổ công tác đã tiếp nhận và chỉ đạo các bộ, cơ quan xử lý 130 phản ánh, kiến nghị của các hiệp hội doanh nghiệp, cơ quan thành viên Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính. Các bộ, cơ quan đã xử lý, phản hồi 116 phản ánh, kiến nghị trong năm 2023, đạt tỉ lệ 89,3%.

Hội đồng tư vấn cũng đã được kiện toàn theo hướng gọn nhẹ, thực chất, hiệu quả. Trong năm qua, Hội đồng tư vấn đã xây dựng, công bố nhiều báo cáo liên quan đến cải cách thủ tục hành chính và chính sách hỗ trợ doanh nghiệp với nhiều khuyến nghị để gửi các bộ, ngành, địa phương nghiên cứu, tham khảo; tổng hợp các phản ánh, kiến nghị về khó khăn, vướng mắc trong thực hiện cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính báo cáo Tổ công tác chỉ đạo tháo gỡ.

Cũng theo báo cáo, đến nay, việc cắt giảm, đơn giản hóa quy định, thủ tục hành chính đã đạt được những kết quả nổi bật như hơn 2.700 quy định kinh doanh và 561/1.086 thủ tục hành chính theo 19 Nghị quyết chuyên đề của Chính phủ được cắt giảm, đơn giản hóa, 156/699 thủ tục hành chính được phân cấp giải quyết.

Các bộ, ngành, địa phương đã tích cực công bố danh mục thủ tục hành chính nội bộ để rà soát, đề xuất phương án đơn giản hóa.

Phó Thủ tướng: Nếu không tiếp tục cải cách, việc sẽ không thông, chúng ta sẽ thua, sẽ thất bại- Ảnh 3.

Phiên họp thứ ba của Tổ công tác cải cách TTHC của Thủ tướng Chính phủ và Hội đồng tư vấn cải cách TTHC của Thủ tướng Chính phủ - Ảnh: VGP/Hải Minh

Cung cấp hơn 4.500 dịch vụ công trực tuyến

Việc đổi mới thực hiện, giải quyết thủ tục hành chính được chú trọng, đến nay có hơn 4.500 dịch vụ công trực tuyến được cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và hoàn thành tích hợp 25/25 dịch vụ công thiết yếu theo Đề án 06.

Tỉ lệ hồ sơ trực tuyến của bộ, ngành đạt 30,4%, tăng 1,4 lần so với năm 2022; địa phương đạt 37,4%, tăng 3,7 lần so với năm 2022.

Tỉ lệ số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại bộ, ngành là 28,59%, tăng 11% so với năm 2022, còn địa phương là 39,48%, tăng 31,44% so với năm 2022.

Tại phiên họp, đại diện các hiệp hội doanh nghiệp trong và ngoài nước nêu một số bất cập, vướng mắc về thuế xuất nhập khẩu tại chỗ, bảo hiểm xã hội, lãi suất các khoản vay cũ, bảo vệ môi trường, nguồn gốc xuất xứ hàng hóa….

Đại diễn lãnh đạo các bộ, ngành ghi nhận, phản hồi về những bất cập, vướng mắc nêu trên; đề xuất một số giải pháp nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác của Tổ công tác.

Phó Thủ tướng: Nếu không tiếp tục cải cách, việc sẽ không thông, chúng ta sẽ thua, sẽ thất bại- Ảnh 4.

Ra mắt Hội đồng tư vấn cải cách TTHC của Thủ tướng Chính phủ - Ảnh: VGP/Hải Minh

Không tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, việc sẽ không thông, chúng ta sẽ thất bại

Phát biểu kết luận phiên họp, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của các thành viên Tổ công tác và Hội đồng tư vấn về những kết quả đã đạt được trong cải cách thủ tục hành chính trên các lĩnh vực trong năm 2023, đặc biệt là đẩy mạnh phân cấp mạnh mẽ cho các địa phương.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh còn nhiều việc phải làm, còn vướng nhiều thứ, còn những việc rất khó nên phải tiếp tục nỗ lực, thay đổi cách nghĩ, cách làm, bởi nếu không tiếp tục cải cách, việc sẽ không thông, không chạy, chúng ta sẽ thua, sẽ thất bại.

Theo Phó Thủ tướng, còn những quy định không phù hợp với trình độ phát triển hiện tại của đất nước và xu thế phát triển chung trong khi Việt Nam đang ngày càng hội nhập quốc tế sâu rộng, tham gia vào luật chơi chung của thế giới.

Bên cạnh đó, còn có sự "chông chênh" giữa các quy định trong luật, thông tư, nghị định; giữa các cơ quan Trung ương với nhau; giữa cơ quan Trung ương với địa phương; thậm chí giữa các địa phương.

Tình trạng đùn đẩy trách nhiệm có nguyên nhân từ thủ tục hành chính nội bộ của các cơ quan Trung ương và địa phương. Một số việc xử lý chưa hiệu quả do mới chỉ dừng lại ở mức độ "ghi nhận" phản ánh, kiến nghị khi đi họp.

Phải coi thủ tục hành chính mới là cơ hội thay vì than khó, nếu than khó sẽ thất bại

Đối với thủ tục hành chính trong những lĩnh vực mới như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, trí tuệ nhân tạo, năng lượng mới, thương mại điện tử, đổi mới sáng tạo…, phải cố gắng coi đây là cơ hội thay vì than khó, bởi nếu than khó, chắc chắn sẽ thất bại chứ chưa nói đến phát triển.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Thủ tướng yêu cầu các thành viên của Tổ công tác tiếp tục duy trì cơ chế tiếp nhận bằng nhiều hình thức, bao gồm cả hình thức đối thoại trực tiếp và xử lý thông tin, phản ánh một cách hết sức có trách nhiệm, trước hết là thông tin, phản ánh, đề xuất từ Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính.

Đối với Hội đồng tư vấn, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang mong muốn các thành viên của Hội đồng chia sẻ thông tin, hiến kế kịp thời, rõ ràng với Tổ công tác.

Thường trực Tổ công tác và Thường trực Hội đồng phối hợp tham mưa danh mục nhiệm vụ các bộ, ngành phải triển khai với thời hạn hoàn thành cụ thể; tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện trong phiên họp tiếp theo.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần chung là nhiệm vụ của bộ, ngành nào thì bộ, ngành đó chủ động xử lý theo thẩm quyền; những vấn đề vượt thẩm quyền thì báo cáo Tổ công tác để đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cũng nhất trí về nguyên tắc cần có những cuộc họp chuyên đề cải cách thủ tục hành chính trong những lĩnh vực cụ thể như thương mại điện tử, bảo hiểm, thuế… để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính./.

Nội dung này, đã nhận được 0 góp ý, hiến kế
Góp ý, hiến kế cho Chính phủ ngay tại đây
Đọc nhiều
Tăng lương cơ sở, lương hưu, trợ cấp; tiếp tục thực hiện các loại phụ cấp hiện hành,...

Tăng lương cơ sở, lương hưu, trợ cấp; tiếp tục thực hiện các loại phụ cấp hiện hành,...

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Chưa bãi bỏ mức lương cơ sở và hệ số lương; tiếp tục thực hiện các loại phụ cấp hiện hành; tăng lương cơ sở từ 1,8 triệu đồng hiện nay lên 2,34 triệu đồng/tháng (30% - mức cao nhất trong lịch sử tăng lương); tăng 15% mức lương hưu và trợ cấp xã hội hiện hưởng.

Thực hiện 4/6 nội dung cải cách chính sách tiền lương khu vực công; TĂNG LƯƠNG cơ sở 30%

Thực hiện 4/6 nội dung cải cách chính sách tiền lương khu vực công; TĂNG LƯƠNG cơ sở 30%

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Chính phủ đề xuất thực hiện 4/6 nội dung cải cách tiền lương khu vực công, điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,8 triệu đồng lên 2,34 triệu đồng/tháng (tăng 30%).

LỊCH THI TỐT NGHIỆP THPT 2024

LỊCH THI TỐT NGHIỆP THPT 2024

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 được tổ chức vào các ngày 26, 27, 28 và 29/6/2024.

DỰ KIẾN BẢNG LƯƠNG MỚI CỦA GIÁO VIÊN từ 1/7/2024

DỰ KIẾN BẢNG LƯƠNG MỚI CỦA GIÁO VIÊN từ 1/7/2024

Tham vấn chính sách

(Chinhphu.vn) - Dự kiến Bảng lương giáo viên từ ngày 01/7/2024 theo mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng/tháng.

PHÓ THỦ TƯỚNG LÊ THÀNH LONG KIÊM GIỮ CHỨC BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP, THEO DÕI, CHỈ ĐẠO 5 BỘ

PHÓ THỦ TƯỚNG LÊ THÀNH LONG KIÊM GIỮ CHỨC BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP, THEO DÕI, CHỈ ĐẠO 5 BỘ

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Lê Thành Long theo dõi và chỉ đạo: Bộ Tư pháp, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Y tế; kiêm giữ chức Bộ trưởng Bộ Tư pháp đến khi cấp có thẩm quyền kiện toàn chức danh Bộ trưởng Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo quy định.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất hỗ trợ tiền ăn trưa 360.000 đồng/tháng cho trẻ mẫu giáo 3-5 tuổi ở vùng khó khăn, hộ nghèo.

Chúng tôi luôn Lắng nghe và phản hồi Chúng tôi
luôn
Lắng nghe
và phản hồi