CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Phó Thủ tướng: Nếu không tiếp tục cải cách, việc sẽ không thông, chúng ta sẽ thua, sẽ thất bại

16:48 | 27/02/2024

(Chinhphu.vn) - Theo Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, còn nhiều việc phải làm trong công tác cải cách thủ tục hành chính, nên phải tiếp tục nỗ lực, thay đổi cách nghĩ, cách làm. Bởi nếu không tiếp tục cải cách, việc sẽ không thông, không chạy. Chúng ta sẽ thua, sẽ thất bại.

}