CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Đề xuất không phân loại công chức xã để thuận tiện cho việc luân chuyển, điều động, bổ nhiệm

14:29 - 14/03/2024

(Chinhphu.vn) - Cử tri đề nghị sửa đổi Điều 4, Luật Cán bộ, công chức năm 2008 theo hướng không phân loại thành công chức xã để thuận tiện cho việc luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức.

Đề xuất không phân loại công chức xã để thuận tiện cho việc luân chuyển, điều động, bổ nhiệm- Ảnh 1.

Bộ Nội vụ nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Hà Giang do Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển đến tại Công văn số 1611/BDN ngày 21/11/2023.

Cử tri đề nghị tham mưu Chính phủ trình Quốc hội sửa đổi Điều 4, Luật Cán bộ, công chức năm 2008 theo hướng không phân loại thành công chức xã để thuận tiện cho việc luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức.

Trả lời cử tri, Bộ Nội vụ cho biết, theo quy định của Luật Cán bộ, công chức thì cán bộ, công chức cấp xã và cán bộ, công chức từ cấp huyện trở lên đều thuộc đối tượng điều chỉnh của Luật, nhưng được quy định tại các chương khác nhau và áp dụng cơ chế quản lý khác nhau phù hợp với đặc điểm lịch sử hình thành và yêu cầu nhiệm vụ của từng nhóm đối tượng. 

Tại Luật Cán bộ, công chức và Nghị định số 138/2020/NĐ-CP đã có quy định cụ thể để bảo đảm thuận lợi trong việc tiếp nhận, điều động, luân chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành cán bộ, công chức từ cấp huyện trở lên, đáp ứng yêu cầu sắp xếp, sử dụng hợp lý đội ngũ cán bộ, công chức thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý. 

Hiện nay, Bộ Nội vụ đã trình Chính phủ tổng kết thi hành Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức. 

Theo đó, ngày 30/12/2023, Văn phòng Chính phủ có Công văn số 10240/VPCP-TCCV về việc kết quả nghiên cứu, rà soát Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang giao Bộ Nội vụ hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức trong năm 2024, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Trong quá trình sửa đổi, bổ sung Luật Cán bộ, công chức, Bộ Nội vụ sẽ nghiên cứu đề xuất việc thống nhất quản lý đội ngũ công chức từ Trung ương đến địa phương theo ý kiến cử tri tỉnh Hà Giang. 

THĂM DÒ Ý KIẾN

Câu hỏi

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất hỗ trợ tiền ăn trưa 360.000 đồng/tháng cho trẻ mẫu giáo 3-5 tuổi ở vùng khó khăn, hộ nghèo.

Gửi