Tags: Ủy ban Kiểm tra Trung ương,

Kỷ luật Giám đốc, Phó Giám đốc Sở, Chủ tịch huyện; Chủ tịch HĐND 2 TP; Phó Chủ tịch UBND TP...

Kỷ luật Giám đốc, Phó Giám đốc Sở, Chủ tịch huyện; Chủ tịch HĐND 2 TP; Phó Chủ tịch UBND TP...

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật Cảnh cáo Giám đốc Sở VHTTDL, Phó Giám đốc Sở LĐTBXH, Chủ tịch huyện Vĩnh Tường; khiển trách Chủ tịch HĐND TP Phúc Yên; Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND TP Vĩnh Yên,...

Kỷ luật Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Bí thư Thành ủy; Chủ tịch thị xã,...

Kỷ luật Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Bí thư Thành ủy; Chủ tịch thị xã,...

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật Cảnh cáo nguyên Chủ tịch tỉnh An Giang; Phó Giám đốc Sở, Chủ tịch TX Tịnh Biên; khiển trách Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh An Giang; Bí thư Thành ủy Châu Đốc

Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét kết quả kiểm điểm trách nhiệm cán bộ 6 tỉnh thành

Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét kết quả kiểm điểm trách nhiệm cán bộ 6 tỉnh thành

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét kết quả kiểm điểm trách nhiệm của một số đảng viên có vi phạm, khuyết điểm liên quan đến các dự án, gói thầu do Công ty AIC thực hiện tại Hà Nội, Nghệ An, Hà Tĩnh, Bến Tre, Hậu Giang, Vĩnh Long,...

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị kỷ luật 2 cán bộ tỉnh

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị kỷ luật 2 cán bộ tỉnh

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật đồng chí Phan Đoàn Thái, Xà Dương Thắng.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật một loạt cán bộ

Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật một loạt cán bộ

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành một loạt cán bộ lãnh đạo các tỉnh An Giang, Vĩnh Phúc, kỷ luật khai trừ đảng đồng chí Lê Thanh Vân.

Yêu cầu 14 tỉnh khẩn trương kiểm tra các dự án, gói thầu do Phúc Sơn, Thuận An thực hiện

Yêu cầu 14 tỉnh khẩn trương kiểm tra các dự án, gói thầu do Phúc Sơn, Thuận An thực hiện

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu 14 Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra tỉnh, thành ủy kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với các dự án, gói thầu do Công ty Phúc Sơn, Công ty Thuận An thực hiện trên địa bàn.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương thi hành kỷ luật đồng chí Lê Thanh Vân

Ủy ban Kiểm tra Trung ương thi hành kỷ luật đồng chí Lê Thanh Vân

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định kỷ luật Khai trừ ra khỏi Đảng đối với đồng chí Lê Thanh Vân, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội, Đại biểu Quốc hội khóa XV.

Khẩn trương rà soát, kiểm tra các dự án liên quan đến Tập đoàn Phúc Sơn, Tập đoàn Thuận An

Khẩn trương rà soát, kiểm tra các dự án liên quan đến Tập đoàn Phúc Sơn, Tập đoàn Thuận An

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Khẩn trương rà soát, kiểm tra các dự án, gói thầu do Tập đoàn Phúc Sơn, Tập đoàn Thuận An và các công ty có liên quan thực hiện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Đẩy mạnh luân chuyển cán bộ, chuẩn bị tốt nhân sự Ủy ban Kiểm tra các cấp

Đẩy mạnh luân chuyển cán bộ, chuẩn bị tốt nhân sự Ủy ban Kiểm tra các cấp

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Đẩy mạnh công tác luân chuyển cán bộ kiểm tra sang công tác ở các ngành, các cấp; luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý các ngành, các cấp về làm công tác kiểm tra, giám sát của Đảng và luân chuyển cán bộ trong hệ thống Ngành Kiểm tra Đảng. Chuẩn bị tốt nhân sự Ủy ban Kiểm tra các cấp phục vụ đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Kỷ luật nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh

Kỷ luật nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vừa ký ban hành Nghị quyết số 1087/NQ-UBTVQH15, ngày 09/7/2024, về việc thi hành kỷ luật đối với ông Trần Văn Vinh, nguyên Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị thi hành kỷ luật 17 đảng viên

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị thi hành kỷ luật 17 đảng viên

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - 6 tháng đầu năm 2024, qua kiểm tra, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật 79 tổ chức đảng và 95 đảng viên theo thẩm quyền và đề nghị Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật 10 tổ chức đảng và 17 đảng viên.

Xem xét kỷ luật đảng viên tại một số đơn vị của Hà Nội và Đảng ủy Đại học Quốc gia Hà Nội

Xem xét kỷ luật đảng viên tại một số đơn vị của Hà Nội và Đảng ủy Đại học Quốc gia Hà Nội

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội sẽ tiến hành quy trình để kiểm điểm trách nhiệm, xem xét hình thức kỷ luật một số đảng viên theo thẩm quyền liên quan đến một số gói thầu do AIC thực hiện.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật, đề nghị thi hành kỷ luật cán bộ

Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật, đề nghị thi hành kỷ luật cán bộ

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Ủy ban Kiểm tra Trung ương thi hành kỷ luật, đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật một số cán bộ Trung ương, địa phương.

Kỷ luật Phó Bí thư Tỉnh ủy; Bí thư Huyện ủy; nguyên Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Sở,...

Kỷ luật Phó Bí thư Tỉnh ủy; Bí thư Huyện ủy; nguyên Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Sở,...

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật Phó Bí thư Tỉnh ủy; Bí thư Huyện ủy và các đồng chí nguyên Chủ tịch UBND tỉnh nguyên Giám đốc 3 Sở tại tỉnh Ninh Thuận...

Thanh tra tỉnh kiểm tra làm rõ trách nhiệm trong việc cổ phần hóa, bán tài sản theo chỉ đạo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Thanh tra tỉnh kiểm tra làm rõ trách nhiệm trong việc cổ phần hóa, bán tài sản theo chỉ đạo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Thanh tra tỉnh Thanh Hóa quyết định kiểm tra, rà soát, làm rõ trách nhiệm và giải pháp khắc phục vi phạm, khuyết điểm trong việc cổ phần hóa, bán tài sản của Công ty CP Sông Mã theo Thông báo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và quy định của pháp luật.

Bộ Chính trị đề nghị Trung ương thi hành kỷ luật cán bộ

Bộ Chính trị đề nghị Trung ương thi hành kỷ luật cán bộ

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Bộ Chính trị đề nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng thi hành kỷ luật Khai trừ ra khỏi Đảng đối với đồng chí Dương Văn Thái, xem xét thi hành kỷ luật đồng chí Lê Thanh Hải.

Đề nghị thi hành kỷ luật Phó Chủ tịch tỉnh

Đề nghị thi hành kỷ luật Phó Chủ tịch tỉnh

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - UBKT Trung ương đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật đồng chí Nguyễn Văn Khước.

Kỷ luật, đề nghị kỷ luật lãnh đạo 5 tỉnh, thành

Kỷ luật, đề nghị kỷ luật lãnh đạo 5 tỉnh, thành

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Tại kỳ họp thứ 41, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét, thi hành kỷ luật và đề nghị kỷ luật cán bộ lãnh đạo, nguyên lãnh đạo 5 tỉnh, thành.

Kỷ luật Khai trừ Đảng Phó Giám đốc cùng nguyên Phó Giám đốc Sở

Kỷ luật Khai trừ Đảng Phó Giám đốc cùng nguyên Phó Giám đốc Sở

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - UBKT Trung ương quyết định thi hành kỷ luật Khai trừ ra khỏi Đảng đối với các đồng chí: Chu Quốc Hải, Hoàng Văn Nhiệm.

Đề nghị xem xét, kỷ luật Bí thư Tỉnh ủy

Đề nghị xem xét, kỷ luật Bí thư Tỉnh ủy

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật đồng chí Dương Văn Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang.

Đề nghị kỷ luật ông Lê Thanh Hải, Lê Hoàng Quân, Nguyễn Thành Phong

Đề nghị kỷ luật ông Lê Thanh Hải, Lê Hoàng Quân, Nguyễn Thành Phong

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật Khiển trách đồng chí Nguyễn Toàn Thắng, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật các đồng chí: Lê Thanh Hải, Lê Hoàng Quân, Nguyễn Thành Phong.

MIỄN NHIỆM CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VƯƠNG ĐÌNH HUỆ

MIỄN NHIỆM CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VƯƠNG ĐÌNH HUỆ

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Chiều 2/5, tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội, Quốc hội khóa XV họp Kỳ họp bất thường lần thứ 7 để xem xét nội dung về công tác nhân sự thuộc thẩm quyền. Tại kỳ họp, Quốc hội đã quyết nghị miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội đối với đồng chí Vương Đình Huệ.

Kỷ luật nguyên Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Chánh Văn phòng UBND tỉnh,...

Kỷ luật nguyên Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Chánh Văn phòng UBND tỉnh,...

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật Khiển trách các đồng chí: Trần Văn Vinh, Nguyễn Trung Hải, Phan Thế Huy, Lê Văn Phúc.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật, đề nghị kỷ luật cán bộ

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật, đề nghị kỷ luật cán bộ

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm.

Kỷ luật 602 đảng viên; thực hiện luân chuyển nhân sự đã được Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho chủ trương

Kỷ luật 602 đảng viên; thực hiện luân chuyển nhân sự đã được Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho chủ trương

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Qua kiểm tra, giám sát, cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp khu vực Vụ Địa bàn VIII đã xử lý kỷ luật 29 tổ chức đảng và 602 đảng viên. Trong Quý II sẽ thực hiện kế hoạch luân chuyển nhân sự đã được Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét, cho chủ trương.

Đọc nhiều
TRA CỨU ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP THPT 2024

TRA CỨU ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP THPT 2024

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Từ 8h ngày 17/7, thí sinh có thể tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024. Theo kế hoạch chậm nhất ngày 21/7 sẽ công bố kết quả tốt nghiệp; chậm nhất ngày 23/7 cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, gửi Chứng nhận kết quả thi...

THI TỐT NGHIỆP 2024: Thời gian nhận đơn phúc khảo, cấp giấy chứng nhận tạm thời,...

THI TỐT NGHIỆP 2024: Thời gian nhận đơn phúc khảo, cấp giấy chứng nhận tạm thời,...

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Theo kế hoạch, chậm nhất ngày 21/7 sẽ công bố kết quả tốt nghiệp; chậm nhất ngày 23/7 cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, gửi Chứng nhận kết quả thi; từ 17-26/7 sẽ nhận đơn phúc khảo...

THI TỐT NGHIỆP THPT năm 2024: Những mốc thời gian cần lưu ý

THI TỐT NGHIỆP THPT năm 2024: Những mốc thời gian cần lưu ý

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Những mốc thời gian cần lưu ý trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

TOÀN VĂN: Nghị định 73/2024/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng

TOÀN VĂN: Nghị định 73/2024/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Toàn văn Nghị định 73/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

TOÀN VĂN: Nghị định 74/2024/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng

TOÀN VĂN: Nghị định 74/2024/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Toàn văn Nghị định 74/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Bộ Y tế đề xuất cặp vợ chồng, cá nhân quyết định về thời gian sinh con, số con và khoảng cách giữa các lần sinh.

}