CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Kiến nghị bổ sung biên chế giáo dục

16:11 - 12/02/2023

(Chinhphu.vn) - Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn vừa ký ban hành văn bản số 228/BGDĐT-VP và 230/BGDĐT-VP trả lời kiến nghị của cử tri các tỉnh Gia Lai, Bình Phước về biên chế giáo dục.

Kiến nghị bổ sung biên chế giáo dục - Ảnh 1.

Nếu không bổ sung đủ giáo viên thì không tiếp tục tinh giản biên chế

Theo đó, Bộ GD&ĐT nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Gia Lai gửi tới trước kỳ họp thứ 4, đề nghị Chính phủ bổ sung đủ biên chế giáo viên cho tỉnh theo quy định tại Thông tư liên tịch số 06/2025/TTLT-BGDĐT-BNV, Thông tư số 16/2027/TT-BGDĐT để đáp ứng quy mô phát triển trường, lớp và nhu cầu học tập của học sinh.

Trong trường hợp Trung ương không bổ sung đủ biên chế giáo viên cho năm học 2022- 2023, đề nghị có văn bản cho phép địa phương không tiếp tục tinh giản biên chế giáo dục và được phép hợp đồng giáo viên đứng lớp trong định mức quy định, kinh phí trả lương hợp đồng trong phạm vi ngân sách địa phương tự cân đối.

Cũng về vấn đề này, cử tri tỉnh Bình Phước phản ánh: Hiện nay, số lượng học sinh tăng hằng năm, dẫn đến số lượng trường, lớp tăng, trong khi đó biên chế của ngành giáo dục không tăng mà còn bị cắt giảm. Đề nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét, điều chỉnh, bổ sung biên chế giáo viên cho các tỉnh, thành phố để bảo đảm việc giảng dạy ở các địa phương.

Kiến nghị bổ sung biên chế giáo dục - Ảnh 2.

Rà soát, tổng hợp số liệu để đề xuất bổ sung biên chế giáo viên

Trả lời cử tri 2 tỉnh Gia Lai, Bình Phước, Bộ GD&ĐT cho biết: Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ GDĐT đã phối hợp với Bộ Nội vụ chỉ đạo các địa phương rà soát, tổng hợp số liệu thừa, thiếu giáo viên và đề xuất Chính phủ bổ sung giáo viên mầm non, phổ thông theo lộ trình từ nay đến năm 2026.

Trên cơ sở đề xuất của Chính phủ, Bộ Chính trị đã giao bổ sung 65.980 biên chế giáo viên trong giai đoạn từ 2022 đến năm 2026, riêng năm học 2022-2023 giao bổ sung 27.850 biên chế giáo viên mầm non, phổ thông công lập (Quyết định số 72-QĐ/TW ngày 18/7/2022  về biên chế các cơ quan đảng, MTTQ, tổ chức chính trị ở Trung ương, các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy khối trực thuộc Trung ương giai đoạn 2022-2026).

Trong đó tỉnh Gia Lai được bổ sung 1.244 biên chế giáo viên năm học 2022-2023. Tỉnh Bình Phước được bổ sung 198 biên chế giáo viên năm học 2022-2023.

Trong thời gian tới, các địa phương tiếp tục rà soát, xác định cụ thể số lượng, cơ cấu giáo viên còn thiếu của địa phương theo từng cấp học, môn học đến năm 2026, báo cáo Bộ GD&ĐT, Bộ Nội vụ để bổ sung biên chế giáo viên trong tổng số biên chế giáo viên bổ sung đến năm 2026, theo Quyết định số 72-QĐ/TW nhằm bảo đảm lộ trình và cơ cấu hợp lý, đáp ứng yêu cầu thực tiễn của địa phương.

Ưu tiên biên chế giáo viên địa bàn vùng sâu, vùng xa gặp nhiều khó khăn

Cùng với đó, Bộ GD&ĐT cũng đề nghị Đoàn Đại biểu Quốc hội 2 tỉnh Gia Lai, Bình Phước có ý kiến với UBND 2 tỉnh Gia Lai, Bình Phước khẩn trương tổ chức tuyển dụng giáo viên theo chỉ đạo của Bộ GD&ĐT tại Công văn số 3585/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 2/8/2022 về việc triển khai tuyển dụng biên chế giáo viên mầm non, phổ thông theo Quyết định số 72-QĐ/TW.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh Gia Lai, Bình Phước có ý kiến với UBND 2 tỉnh Gia Lai, Bình Phước tập trung đẩy mạnh sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông gắn với nâng cao chất lượng giáo dục, hình thành trường phổ thông nhiều cấp học (tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông) phù hợp với nhu cầu và điều kiện thực tế của mỗi địa phương, địa bàn cụ thể.

Đồng thời cần xây dựng nhà công vụ giáo viên để tạo điều kiện cho giáo viên dạy liên trường, giúp giáo viên yên tâm công tác, giải quyết tình trạng thừa thiếu giáo viên cục bộ. Thí điểm và đẩy mạnh cơ chế tự chủ trong trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông.

Đặc biệt, ưu tiên biên chế giáo viên đối với địa bàn vùng sâu, vùng xa còn gặp nhiều khó khăn hoặc bố trí kinh phí để hợp đồng lao động đối với những trường còn thiếu biên chế để tuyển giáo viên.