CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Khẩn trương rà soát, đề xuất các biện pháp đồng bộ tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản

19:55 - 15/02/2023

(Chinhphu.vn) - Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục tháo gỡ khó khăn về tín dụng bất động sản đối với các doanh nghiệp bất động sản và người mua. Bộ Xây dựng khẩn trương rà soát, đề xuất các biện pháp đồng bộ tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản và chuẩn bị tổ chức Hội nghị tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản.

Khẩn trương tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản  - Ảnh 1.

Chuẩn bị Hội nghị tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản 

Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 3/2/2023 phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2023 trực tuyến với địa phương nhận định: Trong tháng 1/2023, thị trường bất động sản tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, nhất là về thanh khoản, dòng tiền, trái phiếu doanh nghiệp bất động sản...

Trên cơ sở đó, Nghị quyết của Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương tiếp tục tháo gỡ khó khăn về tín dụng bất động sản đối với các doanh nghiệp bất động sản và người mua theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 27/01/2023.

Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương khẩn trương rà soát, đề xuất các biện pháp đồng bộ tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản và chuẩn bị tổ chức Hội nghị tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/02/2023.

Triển khai quyết liệt chủ trương xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo

Chính phủ giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, các cơ quan, địa phương tiếp tục triển khai quyết liệt chủ trương xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các hộ nghèo.

Bộ Xây dựng chủ động phối hợp với Bộ Tài chính hướng dẫn sử dụng nguồn quỹ nhà tạm để thực hiện chủ trương này.

Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính đề xuất các giải pháp đồng bộ giải quyết hiệu quả vấn đề nhà ở cho người lao động, bảo đảm "an cư lạc nghiệp"; báo cáo Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà trực tiếp chỉ đạo.

Thành lập Tổ công tác của Chính phủ đôn đốc, kiểm tra dự án sân bay Long Thành

Nghị quyết giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương đề xuất lập Tổ công tác của Chính phủ đôn đốc, kiểm tra dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Giao Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà làm Tổ trưởng với sự tham gia của các bộ, cơ quan, địa phương liên quan, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/02/2023.

Tổ công tác tổ chức phiên họp trước khi tiến hành Hội nghị tiền tổ chức đấu thầu.

Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp và các bộ, ngành liên quan đề xuất hoàn thiện các chính sách để phân cấp thẩm quyền cho các địa phương đầu tư các công trình giao thông thuộc thẩm quyền của Trung ương.

Nghiên cứu, tiếp thu ý kiến hoàn thiện dự án Luật Đất đai (sửa đổi)

Cũng trong nghị quyết này, Chính phủ yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường khẩn trương đôn đốc các bộ, cơ quan, địa phương triển khai ngay các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 170/NQ-CP ngày 31/12/2022 của Chính phủ ban hành kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Đồng thời, chủ động phối hợp với các cơ quan của Quốc hội nghiên cứu, tiếp thu ý kiến góp ý, hoàn thiện dự án Luật Đất đai (sửa đổi).

Về triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia, Chính phủ giao Bộ Xây dựng khẩn trương rà soát, nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện việc quản lý vận hành công trình và quy trình bảo trì, mức chi phí bảo trì công trình được đầu tư xây dựng theo cơ chế đặc thù quy định tại Điều 38 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ bảo đảm hiệu lực, hiệu quả, phù hợp tình hình thực tiễn và tháo gỡ vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện tại các địa phương; báo cáo Thủ tướng Chính phủ phương án xử lý trước ngày 15/02/2023.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Câu hỏi

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất hỗ trợ tiền ăn trưa 360.000 đồng/tháng cho trẻ mẫu giáo 3-5 tuổi ở vùng khó khăn, hộ nghèo.

Gửi