CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Thực hiện đồng bộ các giải pháp, chính sách để điều tiết thị trường bất động sản

18:31 - 19/09/2022

(Chinhphu.vn) - Thực hiện đồng bộ các giải pháp, chính sách để thực hiện điều tiết thị trường bất động sản, bao gồm: chính sách đầu tư, xây dựng, chính sách thuế, chính sách tín dụng, chính sách về đất đai, chính sách tài chính và các chính sách khác liên quan đến lĩnh vực bất động sản.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp, chính sách để điều tiết thị trường bất động sản - Ảnh 1.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp, chính sách để thực hiện điều tiết thị trường bất động sản

Đó là một trong những nguyên tắc Bộ Xây dựng đề xuất tại dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) để điều tiết thị trường bất động sản.

Theo dự thảo, nguyên tắc điều tiết thị trường bất động sản là đảm bảo thị trường bất động sản vận hành theo cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, bảo đảm an sinh xã hội và nền kinh tế phát triển bền vững.

Đồng thời, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân có liên quan và lợi ích của Nhà nước. Đảm bảo tính kịp thời, khả thi, phù hợp về thời điểm và đối tượng áp dụng.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp, chính sách để thực hiện điều tiết thị trường bất động sản, bao gồm: chính sách đầu tư, xây dựng, chính sách thuế, chính sách tín dụng, chính sách về đất đai, chính sách tài chính và các chính sách khác liên quan đến lĩnh vực bất động sản.

Các trường hợp cần thiết thực hiện điều tiết thị trường bất động sản

Bên cạnh đó, dự thảo cũng nêu rõ các trường hợp cần thiết thực hiện điều tiết thị trường bất động sản:

1. Khi thị trường bất động sản mất cân đối cung cầu sản phẩm bất động sản.

2. Thị trường bất động sản biến động bất thường ảnh hưởng đến ổn định kinh tế - xã hội:

a) Thị trường bất động sản tăng bất thường về lượng giao dịch và giá giao dịch của các loại bất động sản;

b) Thị trường bất động sản giảm bất thường về lượng giao dịch và giá giao dịch của các loại bất động sản;

c) Thị trường bất động sản có lượng giao dịch rất thấp hoặc không có giao dịch.

3. Khi xuất hiện yếu tố bất thường như thiên tai, dịch họa, chiến tranh, khủng hoảng kinh tế và các yếu tố bất thường khác có thể tác động lớn đến thị trường bất động sản.

Bộ Xây dựng trình Báo cáo điều tiết thị trường bất động sản để Chính phủ xem xét, quyết định điều tiết thị trường bất động sản.

Chính phủ quyết định điều tiết thị trường bất động sản thông qua các chính sách giải pháp sau: Điều hòa cung cầu hàng hóa bất động sản; điều tiết thông qua chính sách thuế; điều tiết thông qua chính sách tín dụng; điều tiết thông qua chính sách về đất đai; điều tiết thông qua chính sách tài chính; điều tiết thông qua các chính sách thích hợp khác. 

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.