CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Kế hoạch sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của thành phố Cần Thơ

11:39 - 10/09/2023

(Chinhphu.vn) - UBND thành phố Cần Thơ vừa ban hành Kế hoạch số 179/KH-UBND thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025.

Kế hoạch sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của thành phố Cần Thơ - Ảnh 1.

Theo đó, trước ngày 31/8/2023, UBND các quận, huyện chủ trì xây dựng phương án tổng thể sắp xếp các đơn vị hành chính giai đoạn 2023-2025, gửi về Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ tổng hợp xây dựng phương án. 

Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ phối hợp các sở, ngành liên quan và UBND các quận, huyện có đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện sắp xếp, tổng hợp, xây dựng phương án tổng thể sắp xếp các đơn vị hành chính báo cáo Bộ Nội vụ cho ý kiến; hoàn thành trước ngày 30/9/2023. 

Trước ngày 31/10/2023, Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ phối hợp các đơn vị liên quan hoàn thiện phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025, báo cáo UBND thành phố, gửi Bộ Nội vụ.

Căn cứ phương án tổng thể đã được hoàn thiện (sau khi có ý kiến của Bộ Nội vụ), Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ phối hợp Sở Kế hoạch và Ðầu tư, Sở Tài chính và sở, ngành liên quan tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấn để xây dựng Ðề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025. 

UBND các quận, huyện có đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện sắp xếp, tổ chức lấy ý kiến cử tri về Ðề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, tổng hợp, lập báo cáo kết quả lấy ý kiến cử tri trên địa bàn. 

HÐND thành phố Cần Thơ thông qua Ðề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025, trước ngày 10/5/2024. 

Trước ngày 30/6/2024, trình Bộ Nội vụ thẩm định hồ sơ Ðề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025./.