CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Bí thư, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội là Trưởng ban, Phó Trưởng Thường trực sắp xếp đơn vị hành chính

11:00 - 06/09/2023

(Chinhphu.vn) - Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Bí thư Thành ủy Hà Nội là Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn thành phố Hà Nội. Phó Trưởng ban Thường trực là đồng chí Trần Sỹ Thanh, Chủ tịch UBND thành phố.

Bí thư, Chủ tịch UBND TP Hà Nội là Trưởng ban, Phó Trưởng Thường trực sắp xếp đơn vị hành chính - Ảnh 1.

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng là Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn 2023-2025.

Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 5507-QĐ/TU thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn 2023-2025.

Theo đó, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội là Trưởng ban.

Phó Trưởng ban Thường trực là đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố. 

3 Phó Trưởng ban gồm các đồng chí: Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy.

Các thành viên Ban Chỉ đạo thành phố là các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng các ban Đảng Thành ủy, lãnh đạo Thường trực HĐND, UBND thành phố, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố...

Ban Chỉ đạo thành phố lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện việc sắp xếp các đơn vị hành chính trên địa bàn thành phố theo Kết luận của Bộ Chính trị, Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Nghị quyết của Chính phủ. 

Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên Ban Chỉ đạo do Trưởng ban chỉ đạo phân công.

Thành lập Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn thành phố Hà Nội

Cùng ngày, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã ban hành Quyết định số 5508-QĐ/TU thành lập Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn 2023-2025. 

Đồng chí Vũ Đức Bảo, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy là Tổ trưởng. 

Hai Tổ phó là Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Minh Hải và Giám đốc Sở Nội vụ Trần Đình Cảnh. Tổ giúp việc còn có 10 thành viên là giám đốc một số sở và cán bộ Ban Tổ chức Thành ủy.

Tổ giúp việc có nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu cho Ban Chỉ đạo thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn thành phố Hà Nội các chủ trương, trình tự, thủ tục, hồ sơ đề án sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn thành phố Hà Nội theo Kết luận của Bộ Chính trị, Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Nghị định của Chính phủ. Tổ giúp việc đồng thời nghiên cứu, tham mưu cho Ban Chỉ đạo thành phố việc kiện toàn tổ chức bộ máy và áp dụng các chế độ, chính sách đặc thù của đơn vị hành chính hình thành sau sắp xếp; đồng thời thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo.

Hà Nội có 177 đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc diện phải sắp xếp

Trước đó, Báo cáo tại hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho biết, giai đoạn 2019-2021, TP đã sắp xếp 12 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 6 xã và 6 phường. Không có đơn vị hành chính cấp huyện thuộc diện phải sắp xếp.

Hiện nay, Hà Nội có 30 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 17 huyện, 12 quận, 1 thị xã và 579 đơn vị hành chính cấp xã 383 xã, 175 phường, 21 thị trấn. 

Sau khi sắp xếp, TP đã bố trí lại số lượng cán bộ, công chức dôi dư đảm bảo đúng theo quy định. Chế độ chính sách đối với số cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư được thực hiện kịp thời và có chính sách hỗ trợ thêm, từ đó đã tạo được đồng thuận cao.

Theo Chủ tịch TP Hà Nội, các đơn vị hành chính được sắp xếp sớm hoạt động ổn định, nhân sự được đảm bảo, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ quản lý nhà nước tại địa phương.

Nêu kinh nghiệm, TP Hà Nội, quá trình sắp xếp phải luôn quán triệt sâu sắc sự lãnh đạo toàn diện, thống nhất của cấp ủy Đảng các cấp; đặc biệt là vai trò người đứng đầu cấp ủy.

Nhất là, phải chủ động xây dựng phương án bố trí, sắp xếp cán bộ; giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động dôi dư; quan tâm chế độ, chính sách đặc thù trong trong quá trình thực hiện sắp xếp…

Với giai đoạn 2023-2025, Chủ tịch TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho biết, qua rà soát và đối chiếu với các tiêu chí theo quy định hiện nay, TP có 1 đơn vị hành chính cấp huyện và 176 đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện phải sắp xếp.

Để đạt kết quả tốt, theo ông Thanh, TP Hà Nội xác định phải tập trung tuyên truyền sâu rộng đến đội ngũ cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhằm tạo sự đồng thuận trong việc thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.

Cùng với đó, tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát, xây dựng phương án tổng thể và đề án sắp xếp đáp ứng yêu cầu.

Quá trình tổ chức thực hiện sẽ chú trọng công tác tổ chức bộ máy, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; phương án xử lý tài sản công; nguồn lực đầu tư kết nối hạ tầng giao thông; tiêu chí đô thị... đảm bảo chất lượng và tiến độ theo yêu cầu, Chủ tịch TP Hà Nội nhấn mạnh.