CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Điều chỉnh phân công công tác lãnh đạo UBND thành phố Hồ Chí Minh

07:05 - 27/12/2022

(Chinhphu.vn) - Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi đã ban hành quyết định về điều chỉnh phân công công tác Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND TPHCM và các Ủy viên UBND TPHCM nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó, ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TPHCM trực tiếp chỉ đạo và ký các văn bản liên quan đến các lĩnh vực: Triển khai Nghị quyết số 54/2017/QH14 trong lĩnh vực tài chính – ngân sách; thương mại, dịch vụ, du lịch; quản lý tài sản công; quản lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước (Ban chỉ đạo 167 TP) và nhà, đất theo Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; theo dõi chung kế hoạch sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước.

Phối hợp theo dõi lĩnh vực: chứng khoán, bảo hiểm, ngân hàng, hải quan, kho bạc, thuế.

Phụ trách một số Chương trình, Đề án trong 3 Chương trình đột phá và 1 Chương trình trọng điểm theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, cụ thể: Đề án điều chỉnh tỷ lệ điều tiết ngân sách cho TPHCM giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn 2026-230 để tăng thu ngân sách Trung ương và tạo tiền đề để TPHCM phát triển nhanh, bền vững; Đề án phát triển ngành logistics trên địa bàn TPHCM đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Đề án phát triển TPHCM trở thành Trung tâm tài chính khu vực và quốc tế;…

Trực tiếp chỉ đạo: Sở Tài chính, Công ty Đầu tư tài chính nhà nước TP (HFIC); phối hợp theo dõi Cục Thuế TPHCM.

Ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND TP, giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng Thẩm định giá đất TPHCM.

Trực tiếp chỉ đạo Sở Công Thương, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TPHCM (ITPC), Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp, Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Bình Tân; phối hợp theo dõi Cục Hải quan TPHCM, Kho bạc Nhà nước TPHCM; theo dõi, chỉ đạo Quận Bình Tân.

Ông Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND TP, trực tiếp chỉ đạo và ký các văn bản liên quan đến các lĩnh vực: Xử phạt vi phạm hành chính, áp dụng các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử phạt vi phạm hành chính, cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính (bao gồm nội dung xử phạt phát sinh) đối với lĩnh vực: kế hoạch – đầu tư; tài chính – ngân sách; thương mại; dịch vụ; du lịch; quản lý tài sản công; chứng khoán; bảo hiểm; hải quan; ngân hàng; kho bạc; thuế; xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế;

Giải quyết những trường hợp tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, công tác thanh tra có liên quan đến lĩnh vực: kế hoạch – đầu tư; tài chính – ngân sách; thương mại; dịch vụ; du lịch; quản lý tài sản công; chứng khoán; bảo hiểm; hải quan; ngân hàng; kho bạc; thuế; xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế.

Ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TP, trực tiếp chỉ đạo Sở Du lịch, Tổng công ty Du lịch Sài Gòn – TNHH MTV (Saigon Tourist), Tổng công ty Bến Thành – TNHH MTV, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý TP, Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, Quỹ bảo lãnh tín dụng TPHCM, Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận 4.

Phối hợp theo dõi Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TPHCM, Sở Giao dịch Chứng khóa TPHCM; theo dõi, chỉ đạo Quận 4.

Ông Bùi Xuân Cường, Phó Chủ tịch UBND TP, trực tiếp chỉ đạo Liên hiệp Hợp tác xã thương mại TP (Sài Gòn Co.op), Tổng công ty Thương mại Sài Gòn TNHH MTV (SATRA), Công ty Chế biến thực phẩm xuất khẩu Hùng Vương, Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích quận Bình Thạnh; theo dõi, chỉ đạo Quận Bình Thạnh.

Chủ tịch UBND TP cũng điều chỉnh phân công Thành viên UBND TP giúp các Phó Chủ tịch UBND TP phụ trách quận, huyện theo Quyết định số 3839, cụ thể:

Giám đốc Sở Công Thương, Ủy viên UBND TP, giúp Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan phụ trách quận Bình Tân.

Giám đốc Sở Du lịch, Ủy viên UBND TP, giúp Phó Chủ tịch UBND TP Dương Anh Đức phụ trách Quận 4;

Trưởng ban Ban Dân tộc, Ủy viên UBND TP, giúp Phó Chủ tịch UBND TP Bùi Xuân Cường phụ trách quận Bình Thạnh.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/12/2022. Các nội dung khác của Quyết định số 3839/QĐ-UBND ngày 11/11/2022 của Chủ tịch UBND TP về phân công công tác Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND TP và các Ủy viên UBND TP nhiệm kỳ 2021-2026 vẫn giữ nguyên.