CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

TPHCM đính chính thông tin 6177 công chức, viên chức nghỉ việc trong 6 tháng

19:30 - 14/08/2022

(Chinhphu.vn)- Ngày 14/8, lãnh đạo Sở Nội vụ TPHCM đã trao đổi với Trung tâm Báo chí TPHCM và cho biết, thông tin gần 6.177 công chức, viên chức thành phố nghỉ việc trong 6 tháng (từ ngày 1/1/2022 đến 30/6/2022) là chưa chính xác.

Cụ thể, theo lãnh đạo Sở Nội vụ TP, ngày 12/8/2022, UBND Thành phố đã ban hành Công văn số 2824/UBND-VX về việc báo cáo tính hình cán bộ, công chức, viên chức thôi việc gửi Bộ Nội vụ. Trong báo cáo đã thống kê số liệu từ ngày 1/1/2020 đến ngày 30/6/2022.... 

Tuy nhiên do sơ xuất, trong báo cáo ghi thời điểm thống kê là 1/1/2022 ( thực tế là 1/1/2020).

Sở Nội vụ TPHCM đính chính thông tin cho đúng là "...tình hình cán bộ, công chức, viên chức thôi việc theo nguyện vọng từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022 là 6177 người".

Lĩnh vực giáo dục nghỉ việc nhiều nhất, sau đó là y tế

Trước đó, ngày 13/8/2022, các báo/đài đưa tin: ngày 12/8, UBND TP.HCM đã có công văn khẩn báo cáo Bộ Nội vụ về tình hình cán bộ, công chức, viên chức thôi việc, bao gồm 676 cán bộ, công chức và 5.501 viên chức thôi việc chỉ trong 6 tháng đầu năm 2022. 

Cụ thể, ở cấp thành phố, cán bộ, công chức nghỉ việc nhiều nhất là tại Sở Xây dựng với 23 người, tiếp đến là Sở Kế hoạch và Đầu tư là 22 người. Ở cấp huyện, TP. Thủ Đức là địa phương có số cán bộ, công chức nghỉ việc nhiều nhất với 40 người.

Ngoài ra, có 5.501 viên chức nghỉ việc theo nguyện vọng. Trong đó, lĩnh vực giáo dục chiếm tỉ lệ cao nhất với 2.436 người, tiếp theo là lĩnh vực y tế với 2.145 người.

Nguyên nhân nghỉ việc là do chế độ tiền lương, chính sách đãi ngộ và cơ hội thăng tiến

Nguyên nhân chính dẫn đến công chức thôi việc, gồm: chế độ tiền lương và chính sách đãi ngộ; cơ hội thăng tiến và áp lực công việc. 

Cụ thể, về chế độ tiền lương, hiện ngoài tiền lương theo quy định hiện hành, công chức ở TP.HCM còn được chi thu nhập tăng thêm cho công chức căn cứ vào kết quả đánh giá thực hiện nhiệm vụ hàng quý nhưng tỷ lệ nghỉ việc vẫn chưa được kéo giảm…

Mặc dù Thành phố đã có chính sách đãi ngộ để cải thiện thu nhập, nhưng tỉ lệ cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc trong thời gian qua tại các cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập vẫn chưa được kéo giảm. 

Như vậy, có thể thấy các chính sách đãi ngộ tiền lương hiện tại vẫn chưa thực sự thỏa đáng, chưa đáp ứng được điều kiện sống cũng như chưa đủ sức để tạo động lực cho cán bộ, công chức, viên chức an tâm làm việc, cống hiến, nhất là trong bối cảnh các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp ngoài khu vực công đang đưa ra các chế độ đãi ngộ tiền lương rất hấp dẫn và do đó có sự cạnh tranh, thu hút nguồn nhân lực trình độ cao từ khu vực công.

Về cơ hội thăng tiến, theo UBND Thành phố, việc quy hoạch, bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý là một trong những nội dung quan trọng trong công tác cán bộ, đồng thời là giải pháp tạo cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức.

Tuy nhiên, việc đề bạt, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý hiện nay vẫn còn một số hạn chế. Một số cơ quan, đơn vị còn có tư tưởng về bệnh "kinh nghiệm"; việc tuyển chọn lãnh đạo, quản lý hiện nay thiếu tính cạnh tranh, chưa tạo được động lực để cán bộ, công chức, viên chức trẻ rèn luyện, phấn đấu.

Ngoài ra, cơ chế bổ nhiệm, giới thiệu nhân sự, tiêu chí đánh giá cán bộ vẫn còn những hạn chế nhất định, chưa phát hiện, trọng dụng được hết những người có tài năng, phẩm chất đạo đức tốt để bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.

Về áp lực công việc, quan sát thực tế từ các cơ quan Nhà nước tại Thành phố thời gian qua cho thấy áp lực công việc là một trong những nguyên nhân dẫn đến số lượng lớn nhân sự từ khu vực công thôi việc. 

Căng thẳng, áp lực công việc chủ yếu đến từ việc quá tải công việc, đặc biệt là đối với cán bộ, công chức, viên chức công tác trong lĩnh vực y tế, giáo dục và cán bộ, công chức, viên chức công tác ở phường, xã, thị trấn trong đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19 vừa qua. 

Khối lượng công việc tăng cao đã gây ra những ảnh hưởng nhất định về mặt tâm lý và xã hội đối với nhóm đối tượng này nói riêng và nhân sự của khu vực công nói chung.

Làm gì để "giữ chân" cán bộ, công chức, viên chức gắn bó lâu dài với cơ quan?

Để giải quyết những vấn đề trên, UBND Thành phố đề xuất một số giải pháp nhằm khuyến khích tinh thần, giữ chân cán bộ, công chức, viên chức gắn bó lâu dài với các cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Theo đó, bên cạnh tiếp tục thực hiện chính sách chi thu nhập tăng thêm, Thành phố đang xây dựng Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 54/2017/QH14 với nhiều nội dung mới để thực hiện thí điểm cho giai đoạn tiếp theo nhằm duy trì cho cán bộ, công chức, viên chức được hưởng thu nhập tăng thêm, tạo động lực cho cán bộ, công chức, viên chức làm việc và cống hiến.

Về tạo cơ hội thăng tiến cho cán bộ, công chức, viên chức, để góp phần đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm lãnh đạo, quản lý, UBND Thành phố đã báo cáo Ban Cán sự đảng UBND Thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy đề xuất thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn. 

Đề án sẽ tạo ra thay đổi căn bản trong cách tuyển chọn lãnh đạo theo hướng công khai, minh bạch hơn, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh để những cá nhân đủ điều kiện có cơ hội được bổ nhiệm vào các vị trí lãnh đạo, quản lý trong thời gian tới.

Bên cạnh những chính sách về hưu trước tuổi được áp dụng cho các đối tượng thuộc trường hợp tinh giản biên chế theo quy định, UBND Thành phố cũng đề xuất Bộ Nội vụ đề xuất cấp có thẩm quyền xây dựng thêm chính sách trợ cấp thôi việc, khuyến khích về hưu trước tuổi đối với các trường hợp cán bộ lãnh đạo, quản lý không thuộc đối tượng tinh giản biên chế nhưng còn hạn chế về năng lực hoặc không đảm bảo về sức khỏe, để khuyến khích, động viên nhóm đối tượng này nghỉ hưu theo nguyện vọng.

Ngoài ra, nhằm góp phần giảm căng thẳng, áp lực trong công việc do quá tải công việc đối với cán bộ, công chức, viên chức tại, UBND TPHCM đề xuất Bộ Nội vụ đề xuất cấp có thẩm quyền tăng biên chế cho TPHCM để phù hợp với thực tiễn khối lượng công việc và đặc thù của khu vực.