CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

TPHCM kiến nghị thành lập Sở An toàn thực phẩm; Cơ quan Thanh tra an toàn thực phẩm

18:55 - 16/07/2022

(Chinhphu.vn) – UBND TPHCM kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép thành lập Sở An toàn thực phẩm là cơ quan chuyên môn thuộc UBND TPHCM, có chức năng tham mưu, giúp UBND TPHCM thực hiện chức năng quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố; thành lập cơ quan Thanh tra về an toàn thực phẩm để thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành theo chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật.

Ban quản lý An toàn thực phẩm: Không tăng biên chế, nhưng tăng hiệu quả công việc

UBND TPHCM vừa có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ tổng kết 6 năm thí điểm thành lập Ban Quản lý An toàn thực phẩm TPHCM.

Theo UBND TPHCM, việc thành lập mô hình thí điểm Ban Quản lý An toàn thực phẩm TPHCM giải quyết hạn chế về cơ chế phối hợp giữa các sở - ngành và đầu mối chịu trách nhiệm trước UBND TPHCM về công tác quản lý an toàn thực phẩm.

Cụ thể, mô hình Ban Quản lý an toàn thực phẩm ra đời giải quyết căn bản vấn đề cấp bách đặt ra trong tình hình hiện nay.

Việc kết hợp lực lượng quản lý từ 3 sở (Y tế, Công Thương, Nông nghiệp và phát triển nông thôn) không làm tăng biên chế nhưng đã làm tăng hiệu quả trong phân công, xử lý công việc khi chỉ còn một đầu mối.

Đồng thời, việc có một cơ quan cấp sở tập trung cho công tác bảo đảm an toàn thực phẩm cũng nói lên tầm quan trọng, nâng cao vai trò, vị thế của công tác đảm bảo an toàn thực phẩm với người dân thành phố về phối hợp với Sở, ban, ngành, thành phố Thủ Đức, quận - huyện và các đơn vị trên địa bàn TPHCM, về liên kết, phối hợp với các tỉnh, về hợp tác quốc tế.

Mặt khác, tập trung đầu mối thanh tra, kiểm tra thuận lợi cho người dân khi chỉ có một cơ quan quản lý an toàn thực phẩm cấp thành phố tiến hành thanh tra, kiểm tra cơ sở với tần suất theo quy định, tránh chồng chéo và tình trạng mỗi năm một cơ sở, doanh nghiệp phải chịu sự thanh tra, kiểm tra của quá nhiều cơ quan quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.

Mô hình Đội Quản lý an toàn thực phẩm liên quận - huyện và chợ đầu mối đã chứng minh hiệu quả

Việc thống nhất lực lượng về Ban Quản lý cho phép xây dựng mạng lưới Đội quản lý an toàn thực phẩm bố trí tại các chợ đầu mối và quận - huyện (hiện đang bố trí 70% nguồn lực cho thanh tra).

Công tác thanh tra, kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm không bị chồng chéo giữa các cơ quan quản lý nhà nước, tập trung đầu mối quản lý nhà nước an toàn thực phẩm.

Bên cạnh đó, trong cải cách hành chính, thông tin truyền thông và cấp phép đã tạo sự tín nhiệm và thuận lợi cho người dân trong giải quyết các thủ tục hành chính về an toàn thực phẩm; việc đơn giản hóa, hợp lý hóa thủ tục hành chính từ tiếp nhận hồ sơ, thẩm định, cấp phép, quản lý, hậu kiểm, thanh tra… làm tăng sự hài lòng của người dân đối với cung cấp dịch vụ hành chính công về an toàn thực phẩm.

Ngoài ra, sự sáng tạo của mô hình tổ chức Đội Quản lý an toàn thực phẩm liên quận - huyện và chợ đầu mối đã tác động tích cực đến hiệu quả quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố.

Đề nghị thành lập Sở An toàn thực phẩm TPHCM, Cơ quan Thanh tra về an toàn thực phẩm

Từ mô hình thí điểm Ban Quản lý an toàn thực phẩm TPHCM, UBND TPHCM kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép chính thức hóa mô hình thí điểm.

Cụ thể là trên cơ sở Ban Quản lý an toàn thực phẩm, thành lập Sở An toàn thực phẩm là cơ quan chuyên môn thuộc UBND TPHCM, có chức năng tham mưu, giúp UBND TPHCM thực hiện chức năng quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố.

Đồng thời, sửa đổi, bổ sung chức năng thanh tra chuyên ngành tại Quyết định số 2349/QĐ-TTg ngày 5/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ thí điểm thành lập Ban Quản lý an toàn thực phẩm nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của Ban Quản lý trong công tác xử lý vi phạm hành chính về thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính và xử phạt vi phạm hành chính.

Mặt khác, thành lập cơ quan Thanh tra về an toàn thực phẩm để thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành theo chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, thành lập mạng lưới các Đội quản lý an toàn thực phẩm liên quận - huyện, chợ đầu mối trực thuộc Sở An toàn thực phẩm, có chức năng tham mưu, tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, giám sát an toàn thực phẩm, thanh kiểm tra xử lý vi phạm.