CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Đề xuất thành lập Thanh tra Tổng cục, Cục thuộc Bộ

12:54 - 15/10/2022

(Chinhphu.vn) - Dự thảo Luật Thanh tra (sửa đổi) quy định Thanh tra Tổng cục, Cục thuộc Bộ được thành lập tại các Tổng cục, Cục có phạm vi đối tượng quản lý nhà nước về chuyên ngành, lĩnh vực lớn, phức tạp, quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội, do Chính phủ quy định trên cơ sở đề nghị của Bộ trưởng và theo quy định của Điều ước Quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Theo Luật Thanh tra 2010, tại các Tổng cục, Cục thuộc Bộ không thành lập tổ chức thanh tra chuyên ngành độc lập.

Tuy nhiên dự thảo Luật Thanh tra (sửa đổi) lần này đã quy định Thanh tra Tổng cục, Cục thuộc Bộ được thành lập tại các Tổng cục, Cục có phạm vi đối tượng quản lý nhà nước về chuyên ngành, lĩnh vực lớn, phức tạp, quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội, do Chính phủ quy định trên cơ sở đề nghị của Bộ trưởng; và theo quy định của Điều ước Quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Thanh tra Tổng cục, Cục thuộc Bộ chịu sự điều hành, quản lý của Tổng Cục trưởng, Cục trưởng và chịu sự hướng dẫn nghiệp vụ công tác thanh tra của Thanh tra Bộ.

Điều này nhằm khắc phục những bất cập trong việc giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành theo Luật Thanh tra 2010 và Nghị định 07/2012/NĐ-CP về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành.

Đại biểu Ngô Trung Thành, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật tán thành với đề xuất này của Chính phủ. Song cũng đại biểu cũng cho rằng, việc thành lập Thanh Tổng cục, Cục vẫn cần phải nghiên cứu các tiêu chí cụ thể để đảm bảo rằng việc thành lập thống nhất, không tuỳ tiện, không làm phát sinh biên chế, bộ máy, giúp thu gọn đầu mối các cơ quan thanh tra, tránh chồng chéo, trùng lắp trong hoạt động thanh tra.