CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Tập trung thanh tra đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ; lựa chọn SGK; quản lý văn bằng, chứng chỉ

15:30 - 20/08/2022

(Chinhphu.vn) - Bộ trưởng Bộ GDĐT chỉ đạo trong năm học 2022-2023 tập trung tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm về: Công tác tuyển sinh, đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ; việc lựa chọn sách giáo khoa theo Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018; kiểm tra công tác quản lý chất lượng, quản lý văn bằng, chứng chỉ;...

Năm học 2022-2023: Ngành giáo dục chú trọng 8 nội dung thanh tra, kiểm tra - Ảnh 1.

Một trong các nội dung thanh tra, kiểm tra là việc lựa chọn sách giáo khoa theo Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018.

Xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh

Một trong các nhiệm vụ trọng tâm mà ngành giáo dục đề ra trong năm học 2022-2023 là tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm.

Chỉ thị số 1112/CT-BGDĐT ngày 19/8/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022-2023 nêu rõ, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm.

Cụ thể, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về giáo dục, đào tạo nhằm xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, ngăn ngừa và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong giáo dục và đào tạo.

Đẩy mạnh kiểm tra công tác triển khai thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 tại các cơ sở giáo dục.

Chú trọng 8 nội dung thanh tra, kiểm tra: 

1- Trách nhiệm và quyền hạn của Hội đồng trường;

2- Trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục của Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố, bộ, ngành;

3- Công tác tuyển sinh và đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, điều kiện bảo đảm chất lượng;

4- Tổ chức hoạt động giáo dục của cơ sở giáo dục có yếu tố nước ngoài;

5- Việc lựa chọn sách giáo khoa theo Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018;

6- Hoạt động dạy thêm, học thêm;

7- Công tác quản lý tài chính, tài sản, đầu tư, sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học tại các địa phương, cơ sở giáo dục;

8- Kiểm tra công tác quản lý chất lượng, quản lý văn bằng, chứng chỉ.