CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Đoàn thanh tra mà không có thanh tra viên thì vô nghĩa, chỉ nên là đoàn kiểm tra

18:16 - 07/09/2022

(Chinhphu.vn) - Theo đại biểu Nguyễn Mạnh Cường – Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Bình, nếu Đoàn thanh tra mà không cần thanh tra viên thì chế định thanh tra viên sẽ vô nghĩa. Đoàn thanh tra không có thanh tra viên thì chỉ nên là đoàn kiểm tra.

Theo Quochoi.vn, thảo luận về dự án Luật Thanh tra (sửa đổi), đại biểu Nguyễn Mạnh Cường – Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Bình đánh giá rất cao dự thảo Luật đã được tiếp thu, chỉnh lý. 

Về hoạt động thanh tra, đại biểu nhận thấy đây là dự thảo có nhiều đổi mới, tuy nhiên có một số vấn đề đề nghị xem xét, cân nhắc thêm.

Dự thảo luật đã bỏ quy định Đoàn thanh tra phải có thanh tra viên

Thứ nhất, về thành lập đoàn thanh tra (Điều 55), dự thảo Luật quy định Đoàn thanh tra có Trưởng đoàn thanh tra và thành viên Đoàn thanh tra. Luật hiện hành quy định: Đoàn thanh tra có Trưởng đoàn thanh tra viên và các thành viên khác.

Như vậy khác với Luật hiện hành, dự thảo đã bỏ quy định Đoàn thanh tra phải có thanh tra viên. Thực tế cho thấy có trường hợp là trưởng đoàn thì không phải thanh tra viên nhưng trong đoàn thì phải có thanh tra viên. Thanh tra viên thì có yêu cầu khắt khe về tiêu chuẩn thời gian công tác, phải thi tuyển… để bảo đảm chất lượng của Đoàn thanh tra và để thực hiện các thẩm quyền của thanh tra viên.

Đại biểu Nguyễn Mạnh Cường đề nghị cân nhắc sửa đổi thành “Nếu Đoàn thanh tra mà không cần thanh tra viên thì chế định thanh tra viên sẽ vô nghĩa. Đoàn thanh tra không có thanh tra viên thì tôi nghĩ chỉ nên là đoàn kiểm tra thôi”.

 Cần tham khảo Luật Kiểm toán nhà nước

Thứ hai, về thẩm quyền của thành viên đoàn thanh tra (Điều 79), đại biểu Nguyễn Mạnh Cường cho biết, trong đoàn thanh tra thì có thể có thành viên là thanh tra viên và có người không phải là thanh tra viên.

Tuy nhiên, dự thảo Luật thì lại quy định chung nhiệm vụ, quyền hạn của các thành viên đoàn thanh tra là như nhau, không có sự phân biệt, trong đó có những quyền hạn là rất quan trọng, liên quan đến quyền, nghĩa vụ của đối tượng bị thanh tra, như quyền thanh tra của cơ quan, tổ chức khác như quyền yêu cầu cung cấp thông tin, tài liệu yêu cầu, báo cáo về văn bản giải trình…. Tuy nhiên, đây là những quy định chung không mang tính chính quy, bài bản như là đối với thanh tra viên.

Vì vậy, đại biểu Nguyễn Mạnh Cường đề nghị cần tham khảo Luật Kiểm toán nhà nước, trong đó phân định rất rõ thẩm quyền. Thành viên Đoàn kiểm toán là kiểm toán viên và thành viên Đoàn kiểm toán không phải là kiểm toán viên nhà nước.