CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Đề xuất sớm cải cách tiền lương, mở rộng đối tượng được thăng quân hàm trước niên hạn

12:37 - 07/09/2023

(Chinhphu.vn) - Cục Kỹ thuật Quân khu 4 đề xuất triển khai sớm Đề án tiền lương đối với sĩ quan Quân đội; điều chỉnh tuổi nghỉ hưu, mở rộng đối tượng được thăng quân hàm trước niên hạn...

Đề xuất sớm cải cách tiền lương; điều chỉnh tuổi nghỉ hưu, mở rộng đối tượng được thăng quân hàm trước niên hạn - Ảnh 1.

Quang cảnh Hội nghị.

Cục Kỹ thuật Quân khu 4 tổ chức Hội nghị Tổng kết Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam năm 1999, được sửa đổi bổ sung năm 2008 và năm 2014. Đại tá Ngô Nam Cường, Phó Tư lệnh Quân khu 4 dự, phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị khẳng định, trong những năm qua, Đảng ủy, chỉ huy Cục Kỹ thuật đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiều biện pháp đồng bộ thực hiện Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam năm 1999, được sửa đổi bổ sung năm 2008, năm 2014 và các văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật trong đơn vị, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. 

Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên dương, phổ biến sâu rộng các nghị quyết, nghị định, thông tư, hướng dẫn và những điểm cơ bản trong Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam. 

Thường xuyên làm tốt công tác bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ sĩ quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ nhất là một số đồng chí cùng lúc phải kiêm nhiệm nhiều nội dung công việc không đúng với chuyên ngành đào tạo, bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ trên từng cương vị, chức trách được giao. 

Hướng dẫn tổ chức thực hiện các nội dung quy định trong Luật. Đội ngũ sĩ quan phần lớn luôn an tâm tư tưởng công tác, xác định tốt nhiệm vụ, có động cơ phấn đấu đúng đắn, trách nhiệm cao.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được, những hạn chế tồn tại, nguyên nhân và một số kiến nghị đề xuất trong thực hiện Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam thời gian tới như: Thực hiện chính sách thu hút nguồn nhân lực có chất lượng cao vào phục vụ trong đơn vị. Việc thực hiện chính sách nhà ở đối với sĩ quan. 

Mở rộng thêm đối tượng thăng quân hàm trước niên hạn đối với sĩ quan, trong đó có đối tượng là sĩ quan chỉ huy tại các Kho đạn với tính chất nhiệm vụ độc hại, nguy hiểm. 

Đề nghị bổ sung một số chức danh như Chính trị viên Kho đạn Hải Vân (Kho K1), Chính trị viên phó Phân Kho đạn 41 (Kho Kỹ thuật K2) và nâng hệ số chức vụ, trần quân hàm một số chức danh như Trưởng Ban, Trợ lý Ban Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng... cho phù hợp với thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị. 

Điều chỉnh tuổi phục vụ tại ngũ đối với sĩ quan cấp úy, thiếu tá, trung tá cho phù hợp với Luật Quân nhân chuyên nghiệp, Công nhân & viên chức quốc phòng, Luật Công an nhân dân và Bộ luật Lao động để bảo đảm chế độ hưu trí, cụ thể: Đại úy 52 tuổi; Thiếu tá, Trung tá 53 tuổi, Thượng tá 56 tuổi, Đại tá 58 tuổi. Hội nghị cũng đề nghị cấp có thẩm quyền nghiên cứu đề xuất triển khai sớm Đề án tiền lương đối với sĩ quan Quân đội...

Đề xuất sớm cải cách tiền lương; điều chỉnh tuổi nghỉ hưu, mở rộng đối tượng được thăng quân hàm trước niên hạn - Ảnh 2.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Đại tá Ngô Nam Cường, Phó Tư lệnh Quân khu biểu dương những kết quả đạt được của Cục Kỹ thuật trong triển khai thực hiện Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam những năm qua. 

Thời gian tới, đồng chí Phó Tư lệnh Quân khu yêu cầu Đảng ủy, Thủ trưởng Cục Kỹ thuật tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc Luật Sĩ quan và các văn bản của trên về công tác cán bộ, bảo đảm chế độ, quyền lợi cán bộ. 

Thực hiện đồng bộ biện pháp đánh giá, nhận xét, đào tạo cán bộ, công tác quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ bảo đảm chất lượng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. 

Chủ động tham mưu cho Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu về công tác cán bộ; kịp thời nắm bắt tâm tư tình cảm, nguyện vọng cán bộ trong Cục để giải quyết kịp thời những vướng mắc. Thường xuyên chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ trong sạch, vững mạnh đáp ứng được yêu cần nhiệm vụ được giao...