Đề nghị sửa đổi quy định về tiền lương, phụ cấp, nhà ở; bổ nhiệm, phong thăng quân hàm, tuổi nghỉ hưu,...

27/06/2024 09:59

(Chinhphu.vn) - Qua tổng kết Luật Sĩ quan và kiến nghị, đề xuất của các cơ quan, đơn vị; dự kiến đề nghị sửa đổi, bổ sung 10 điều của luật liên quan đến việc bổ nhiệm, thăng quân hàm, tuổi nghỉ hưu, tiền lương, phụ cấp... của sĩ quan Quân đội.

Đề nghị sửa đổi quy định về tiền lương, phụ cấp, nhà ở; bổ nhiệm, phong thăng quân hàm, tuổi nghỉ hưu,...- Ảnh 1.

Vừa qua, Bộ Quốc phòng đã tổ chức Hội nghị Ban soạn thảo dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam (viết tắt là Luật Sĩ quan). 

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban soạn thảo, chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Phó trưởng ban Thường trực Ban soạn thảo; Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó trưởng Ban soạn thảo.

Cùng dự hội nghị có Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam; Trung tướng Lê Quang Minh, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; chỉ huy một số cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng.

Thành lập Ban soạn thảo dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sĩ quan

Tại hội nghị, Thiếu tướng Hàn Mạnh Thắng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ Quốc phòng) công bố quyết định thành lập Ban soạn thảo dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sĩ quan. 

Trung tướng Đỗ Xuân Tụng, Cục trưởng Cục Cán bộ (Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam), thay mặt cơ quan Thường trực Ban soạn thảo báo cáo tóm tắt kết quả bước đầu triển khai xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Sĩ quan.

Theo Trung tướng Đỗ Xuân Tụng, sau khi có kết luận của đồng chí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tại Hội nghị thủ trưởng Bộ Quốc phòng cho ý kiến vào nội dung tổng kết Luật Sĩ quan QĐND Việt Nam ngày 3/6/2024, Vụ Pháp chế và Cục Cán bộ đã chủ động phối hợp trình thủ trưởng Bộ Quốc phòng thông qua báo cáo tổng kết thực hiện Luật Sĩ quan; quyết định thành lập và quy chế hoạt động của Ban soạn thảo, Tổ biên tập; kế hoạch soạn thảo dự án Luật Sĩ quan.

Tiến hành rà soát toàn bộ nội dung Luật Sĩ quan hiện hành, dự kiến đề xuất sửa đổi một số điều của Luật Sĩ quan, dự thảo kế hoạch phân công nghiên cứu, soạn thảo dự án Luật Sĩ quan và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành; gửi xin ý kiến và tổng hợp, tiếp thu ý kiến các bộ, ngành liên quan; hoàn thiện hồ sơ lập đề nghị xây dựng dự án luật, báo cáo thủ trưởng Bộ Quốc phòng đề nghị Bộ Tư pháp thẩm định.

Đề nghị sửa đổi quy định về tiền lương, phụ cấp, nhà ở; bổ nhiệm, phong thăng quân hàm, tuổi nghỉ hưu,...- Ảnh 2.

Để nghị sửa đổi 10 điều của Luật Sĩ quan

Qua tổng kết Luật Sĩ quan và kiến nghị, đề xuất của các cơ quan, đơn vị; dự kiến đề nghị sửa đổi, bổ sung 10 điều của luật, gồm: 

- Chức vụ cơ bản và chức vụ, chức danh tương đương của sĩ quan (Điều 11);
- Tuổi phục vụ tại ngũ của sĩ quan (Điều 13); 
- Cấp bậc quân hàm cao nhất đối với chức vụ của sĩ quan (Điều 15); 
- Rút ngắn thời hạn xét thăng quân hàm cấp úy (Điều 17); 
- Bổ sung quy định về nâng lương trước thời hạn (Điều 18); 
- Tiền lương, phụ cấp, nhà ở, đất ở và điều kiện làm việc đối với sĩ quan tại ngũ (Điều 31); 
- Tuổi phục vụ của sĩ quan dự bị (Điều 38); 
- Bổ nhiệm chức vụ, phong, thăng quân hàm sĩ quan dự bị (Điều 41); 
- Trách nhiệm của các bộ, ngành, chính quyền địa phương trong tổ chức thực hiện luật (Điều 46, Điều 47). 
Cơ quan soạn thảo dự kiến sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới 13 văn bản (5 nghị định, 8 thông tư) để phù hợp với việc sửa đổi các điều của Luật Sĩ quan.

Tại hội nghị, các đồng chí thành viên Ban soạn thảo cho ý kiến làm rõ nội dung, phạm vi sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sĩ quan và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành; dự thảo kế hoạch phân công nghiên cứu, soạn thảo dự án Luật Sĩ quan và các văn bản dưới luật.

Sửa đổi, bổ sung phải bảo đảm giữ được chất lượng, vị thế, uy tín của sĩ quan Quân đội

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các đồng chí thành viên Ban soạn thảo trong thời gian ngắn đã chuẩn bị chu đáo, đầy đủ các tài liệu và văn bản phục vụ xây dựng dự án Luật Sĩ quan.

Đồng chí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chỉ đạo: Về quan điểm, nguyên tắc sửa đổi, bổ sung Luật Sĩ quan cần bám sát chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách của Nhà nước về xây dựng QĐND Việt Nam để xây dựng dự thảo luật trên cơ sở kế thừa những nội dung còn hợp lý, phù hợp; chỉ sửa đổi, bổ sung những nội dung đang vướng mắc, bất cập. 

Việc sửa đổi, bổ sung phải bảo đảm giữ được chất lượng, vị thế, uy tín của sĩ quan Quân đội; cân đối giữa các cơ quan, đơn vị trong toàn quân; đồng thời, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất, đồng bộ với các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành và phù hợp với điều kiện thực tế công tác cán bộ trong Quân đội.

Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu cơ quan thường trực Ban soạn thảo tiếp thu đầy đủ, triệt để các ý kiến phát biểu tại hội nghị và các ý kiến tham gia bằng văn bản của các đồng chí thành viên Ban soạn thảo.

Nghiên cứu, chỉnh lý, điều chỉnh chương trình, kế hoạch soạn thảo luật bảo đảm việc xây dựng dự án Luật Sĩ quan chất lượng, hoàn thành từng nội dung công việc theo kế hoạch. 

Quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc kịp thời báo cáo, đề xuất biện pháp giải quyết để Trưởng ban soạn thảo xem xét, quyết định./.

Nội dung này, đã nhận được 0 góp ý, hiến kế
Góp ý, hiến kế cho Chính phủ ngay tại đây
Đọc nhiều
THÔNG CÁO ĐẶC BIỆT VỀ LỄ TANG TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

THÔNG CÁO ĐẶC BIỆT VỀ LỄ TANG TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Lễ tang đồng chí đồng chí Nguyễn Phú Trọng Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam được tổ chức với nghi thức Quốc tang.

LỄ VIẾNG, LỄ TRUY ĐIỆU, LỄ AN TÁNG ĐỒNG CHÍ TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

LỄ VIẾNG, LỄ TRUY ĐIỆU, LỄ AN TÁNG ĐỒNG CHÍ TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - THÔNG BÁO LỄ VIẾNG, LỄ TRUY ĐIỆU VÀ LỄ AN TÁNG ĐỒNG CHÍ NGUYỄN PHÚ TRỌNG, TỔNG BÍ THƯ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM.

TÓM TẮT TIỂU SỬ TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

TÓM TẮT TIỂU SỬ TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Tóm tắt tiểu sử của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

TOÀN VĂN: Nghị định 73/2024/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng

TOÀN VĂN: Nghị định 73/2024/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Toàn văn Nghị định 73/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

TOÀN VĂN: Nghị định 74/2024/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng

TOÀN VĂN: Nghị định 74/2024/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Toàn văn Nghị định 74/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Bộ Y tế đề xuất cặp vợ chồng, cá nhân quyết định về thời gian sinh con, số con và khoảng cách giữa các lần sinh.

Chúng tôi luôn Lắng nghe và phản hồi Chúng tôi
luôn
Lắng nghe
và phản hồi