CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Đẩy nhanh quá trình lập đề nghị, trình Quốc hội thông qua Luật Sĩ quan sửa đổi

08:50 - 11/06/2024

(Chinhphu.vn) - Bộ trưởng Phan Văn Giang yêu cầu các cơ quan liên quan đẩy nhanh quá trình lập đề nghị và trình Quốc hội thông qua Luật Sĩ quan sửa đổi bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả; nhất là khắc phục những vướng mắc, bất cập trong quá trình tổ chức thực hiện.

Đẩy nhanh quá trình lập đề nghị, trình Quốc hội thông qua Luật Sĩ quan sửa đổi- Ảnh 1.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.

Phải có chính sách đặc thù để thu hút người tài vào Quân đội

Phát biểu kết luận, chỉ đạo Hội nghị tổng kết Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chỉ rõ: Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện nghiêm Luật Sĩ quan và các văn bản quy định, hướng dẫn thi hành.

Đồng chí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cũng nêu lên một số hạn chế trong quá trình thực hiện Luật như: Việc quán triệt, nhận thức một số nội dung quy định của Luật Sĩ quan và các văn bản dưới luật của một số cấp ủy, chỉ huy chưa đầy đủ và sâu sắc; tổ chức triển khai thực hiện thiếu đồng bộ, có nội dung chưa sát với tình hình thực tiễn đơn vị. 

Công tác nghiên cứu, dự báo và đánh giá tác động của chính sách trong tham mưu, đề xuất xây dựng các văn bản dưới luật và văn bản có liên quan có nội dung chưa sát thực tiễn, đồng bộ và chưa gắn với tính chất, nhiệm vụ đặc thù của Quân đội.

Mặt trái cơ chế thị trường, môi trường công tác đặc thù của Quân đội, điều kiện hoàn cảnh gia đình, thu nhập của sĩ quan hiện nay so với mặt bằng người lao động trong xã hội có cùng trình độ đào tạo đã tác động đến tư tưởng cán bộ; một số ít sĩ quan chưa có ý thức phấn đấu, rèn luyện rèn luyện thường xuyên; chưa có nhiều cơ chế, chính sách để thu hút, trọng dụng nhân tài phục vụ trong Quân đội. 

Nhấn mạnh vấn đề này, dẫn lời Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Đại tướng Phan Văn Giang cho rằng, hiện nay, có hơn 85% cán bộ làm nhiệm vụ ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; vì vậy phải có chính sách đặc thù để thu hút người tài vào Quân đội.

Bên cạnh đó, Đại tướng Phan Văn Giang cũng nêu lên việc phối hợp với một số bộ, ngành, địa phương trong triển khai thực hiện Luật Sĩ quan và các văn bản dưới luật, văn bản quy phạm pháp luật có liên quan có thời điểm, có nội dung còn ở mức độ nhất định.

Đẩy nhanh tiến độ quy trình sửa Luật Sĩ quan

Đẩy nhanh quá trình lập đề nghị, trình Quốc hội thông qua Luật Sĩ quan sửa đổi- Ảnh 2.

Các đại biểu dự hội nghị tổng kết Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam.

Thời gian tới, Bộ trưởng Phan Văn Giang yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt và triển khai nghiêm túc quan điểm, đường lối của Đảng về công tác xây dựng đội ngũ cán bộ.

Chấp hành nghiêm nguyên tắc, quy chế, quy trình, quy định về công tác cán bộ; nhận xét, đánh giá cán bộ gắn với quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, luân chuyển, chuyển ra, kéo dài thời hạn phục vụ tại ngũ, phong, thăng quân hàm sĩ quan, nâng lương cán bộ bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng.

Thực hiện có hiệu quả quản lý nhà nước về xây dựng đội ngũ sĩ quan theo phạm vi, quyền hạn; chủ động trong quan hệ hợp tác quốc tế, phát huy mọi nguồn lực để xây dựng đội ngũ sĩ quan. 

Đặt ra yêu cầu cao đối với sĩ quan, đồng thời tạo môi trường, điều kiện làm việc để sĩ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đặc biệt, Bộ trưởng Phan Văn Giang yêu cầu các cơ quan liên quan đẩy nhanh quá trình lập đề nghị và trình Quốc hội thông qua Luật Sĩ quan sửa đổi bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả; nhất là khắc phục những vướng mắc, bất cập trong quá trình tổ chức thực hiện.

Sau khi luật được Quốc hội thông qua phải có hiệu lực được ngay, góp phần xây dựng đội ngũ sĩ quan đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.