Đại tướng Phan Văn Giang: Chủ động lập hồ sơ xây dựng Luật Sĩ quan (sửa đổi), trình Quốc hội

07/06/2024 08:06

(Chinhphu.vn) - Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu Vụ Pháp chế chủ động phối hợp, tham mưu, đề xuất với Quân ủy Trung ương xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật về lĩnh vực quân sự, quốc phòng, cơ yếu; chủ động lập hồ sơ xây dựng Luật Sĩ quan (sửa đổi), trình Quốc hội trong thời gian tới.

Đại tướng Phan Văn Giang: Chủ động lập hồ sơ xây dựng Luật Sĩ quan (sửa đổi), trình Quốc hội- Ảnh 1.

Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì buổi làm việc.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã chủ trì buổi làm việc với khối các cơ quan tư pháp, thanh tra, pháp chế, kiểm toán, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển.

Sau khi nghe đại diện Vụ Pháp chế (Bộ Quốc phòng) báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, ngành, đơn vị từ đầu năm 2023 đến nay; ý kiến của các đại biểu, Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá cao và biểu dương các cơ quan tư pháp, thanh tra, pháp chế, kiểm toán, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển đã thường xuyên quán triệt, thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, làm tốt chức năng tham mưu, triển khai thực hiện cơ bản tốt các mặt công tác theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Xây dựng cơ chế kiểm soát tài sản, thu nhập, bảo đảm thực chất, hiệu quả

Trên cơ sở dự báo, phân tích tình hình tác động đến thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, Bộ trưởng Phan Văn Giang yêu cầu từng cơ quan, đơn vị tập trung triển khai quyết liệt các công việc, nhiệm vụ theo kế hoạch công tác năm 2024. Xây dựng, cụ thể hóa, thể chế hóa đầy đủ, kịp thời các chủ trương, giải pháp về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. 

Hoàn thiện thể chế để kiểm soát quyền lực phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực; xây dựng cơ chế kiểm soát tài sản, thu nhập, bảo đảm thực chất, hiệu quả; rà soát, khắc phục những sơ hở, bất cập trong cơ chế, chính sách, pháp luật liên quan đến đấu thầu, quản lý, sử dụng tài sản công, tài chính...

Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, tập trung vào các nhiệm vụ, chương trình, dự án lớn, trọng điểm về xây dựng cơ bản... bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả, theo đúng quy định của pháp luật, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Kịp thời kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức đảng, đảng viên có sai phạm. 

Qua hoạt động thanh tra, kiểm toán phải báo cáo, đề xuất những hạn chế, vướng mắc, bất cập trong cơ chế, chính sách; kiến nghị với Bộ Quốc phòng và cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí đạt hiệu quả thiết thực.

 Các cơ quan tư pháp thực hiện chặt chẽ, đúng pháp luật hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án bảo đảm đúng người, đúng tội, không để oan sai, hạn chế thấp nhất tình trạng sót, lọt tội phạm.

Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ trình các dự án luật, các nghị định, thông tư đã được giao cho Bộ Quốc phòng xây dựng

Đại tướng Phan Văn Giang: Chủ động lập hồ sơ xây dựng Luật Sĩ quan (sửa đổi), trình Quốc hội- Ảnh 2.

Quang cảnh buổi làm việc.

Vụ Pháp chế chủ động phối hợp, tham mưu, đề xuất với Quân ủy Trung ương xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật về lĩnh vực quân sự, quốc phòng, cơ yếu. 

Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ trình các dự án luật, các nghị định, thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các luật đã được Quốc hội thông qua và được Chính phủ giao cho Bộ Quốc phòng xây dựng bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ, không tạo khoảng trống pháp lý gây khó khăn cho các hoạt động quân sự, quốc phòng; chủ động lập hồ sơ xây dựng Luật Sĩ quan (sửa đổi), trình Quốc hội trong thời gian tới.

Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan đề xuất triển khai có hiệu quả Đề án "Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021-2027”, nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, góp phần giảm thiểu tình hình vi phạm, tội phạm trong Quân đội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đóng quân, nhất là vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

Nội dung này, đã nhận được 0 góp ý, hiến kế
Góp ý, hiến kế cho Chính phủ ngay tại đây
Đọc nhiều
TỔNG THUẬT: LỄ QUỐC TANG TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

TỔNG THUẬT: LỄ QUỐC TANG TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Để tỏ lòng tiếc thương và tưởng nhớ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức tang lễ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với nghi thức Quốc tang.

LỄ VIẾNG, LỄ TRUY ĐIỆU, LỄ AN TÁNG ĐỒNG CHÍ TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

LỄ VIẾNG, LỄ TRUY ĐIỆU, LỄ AN TÁNG ĐỒNG CHÍ TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - THÔNG BÁO LỄ VIẾNG, LỄ TRUY ĐIỆU VÀ LỄ AN TÁNG ĐỒNG CHÍ NGUYỄN PHÚ TRỌNG, TỔNG BÍ THƯ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM.

TÓM TẮT TIỂU SỬ TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

TÓM TẮT TIỂU SỬ TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Tóm tắt tiểu sử của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

TOÀN VĂN: Nghị định 73/2024/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng

TOÀN VĂN: Nghị định 73/2024/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Toàn văn Nghị định 73/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

TOÀN VĂN: Nghị định 74/2024/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng

TOÀN VĂN: Nghị định 74/2024/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Toàn văn Nghị định 74/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Bộ Y tế đề xuất cặp vợ chồng, cá nhân quyết định về thời gian sinh con, số con và khoảng cách giữa các lần sinh.

Chúng tôi luôn Lắng nghe và phản hồi Chúng tôi
luôn
Lắng nghe
và phản hồi