CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Sửa đổi quy định về tiền lương; giảm số năm đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu

11:27 - 10/09/2023

(Chinhphu.vn) - Câu lạc bộ Cựu đại biểu Quốc hội đề nghị giảm số năm đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu để hưởng lương hưu; sửa đổi quy định về tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW

Đề nghị sửa đổi quy định về tiền lương; giảm số năm đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu để hưởng lương hưu - Ảnh 1.

Mở rộng, gia tăng quyền, lợi ích để thu hút người lao động tham gia bảo hiểm xã hội

Vừa qua, Câu lạc bộ Cựu đại biểu Quốc hội tổ chức Phiên họp góp ý về dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi). Nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Cựu đại biểu Quốc hội Bùi Ngọc Thanh chủ trì Phiên họp.

Cùng tham dự có nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn Yểu; Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Xã hội Đặng Thuần Phong cùng đông đảo thành viên thuộc Câu lạc bộ.

Theo Tờ trình của Chính phủ, việc xây dựng dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) dựa trên mục tiêu bảo đảm an sinh xã hội của người dân dựa trên quyền con người; sửa đổi căn bản các vướng mắc, bất cập từ thực tiễn; mở rộng, gia tăng quyền, lợi ích để thu hút người lao động tham gia bảo hiểm xã hội.

Dự thảo Luật đã thể chế hoá các quan đểm chỉ đạo, mục tiêu, nội dung cải cách, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu của Nghị quyết số 28-NQ/TW; thể chế hoá các nhiệm vụ, giải pháp liên quan trực tiếp đến việc hoàn thiện chính sách, pháp luật về an sinh xã hội của Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

Dự thảo Luật cũng bám sát 5 chính sách đã được Quốc hội thông qua, bao gồm: xây dựng hệ thống bảo hiểm xã hội đa tầng, linh hoạt; mở rộng diện bao phủ đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội; mở rộng diện bao phủ đối tượng thụ hưởng bảo hiểm xã hội; bổ sung nội dung quy định quản lý thu, đóng bảo hiểm xã hội; đa dạng hoá danh mục, cơ cấu đầu tư quỹ bảo hiểm xã hội theo nguyên tắc an toàn, bền vững, hiệu quả.

Đề nghị sửa đổi quy định về tiền lương; giảm số năm đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu để hưởng lương hưu - Ảnh 2.

Nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Cựu đại biểu Quốc hội Bùi Ngọc Thanh chủ trì Phiên họp

Giảm số năm đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu để hưởng lương hưu; sửa đổi quy định về tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW

Cơ bản nhất trí với mục tiêu và các quan điểm chỉ đạo xây dựng dự án Luật, các đại biểu nêu rõ, việc sửa đổi Luật phải bảo đảm các nội dung cải cách theo quy định tại Nghị quyết 28-NQ/TW. 

Tại Phiên họp, các đại biểu cũng tập trung cho ý kiến vào một số nội dung lớn như bổ sung trợ cấp hưu trí xã hội để hình thành hệ thống bảo hiểm xã hội đa tầng; mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc; bổ sung quyền lợi hưởng các chế độ ốm đau, thai sản đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; bổ sung chế độ thai sản vào chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện; giảm điều kiện về số năm đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu để được hưởng lương hưu hằng tháng từ 20 năm xuống 15 năm.

Các đại biểu cũng đóng góp nhiều ý kiến đối với quy định về bảo hiểm xã hội một lần; các nội dung liên quan tới bổ sung quy định quản lý thu, đóng bảo hiểm xã hội nhằm xử lý tình trạng trốn đóng bảo hiểm xã hội; căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc; sửa đổi các quy định gắn với tiền lương khu vực nhà nước phù hợp với định hướng của Nghị quyết số 27-NQ/TW; sửa đổi, bổ sung về đa dạng hoá danh mục, cơ cấu đầu tư quỹ bảo hiểm xã hội theo nguyên tắc an toàn, bền vững, hiệu quả; chi phí quản lý bảo hiểm xã hội./.