Đề nghị kỷ luật nguyên Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất; nguyên Chủ tịch HĐQT - Giám đốc Công ty

21/11/2023 14:35

(Chinhphu.vn) - UBKT Tỉnh ủy Bình Định đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định xem xét, thi hành kỷ luật đồng chí Đỗ Văn Sáng, nguyên Bí thư Chi bộ, nguyên Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Quy Nhơn và đồng chí Lê Đình Thảo, nguyên Chủ tịch HĐQT, nguyên Giám đốc Công ty CP Quản lý sửa chữa đường bộ Quy Nhơn.

Đề nghị kỷ luật nguyên Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất; nguyên Chủ tịch HĐQT - Giám đốc Công ty- Ảnh 1.

Một phiên họp của UBKT Tỉnh ủy Bình Định nhằm xem xét, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền

Trong thời gian qua, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy (UBKT) Bình Định khóa XX nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã họp kỳ thứ 33 đến kỳ họp thứ 38. Đồng chí Trần Văn Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Bình Định chủ trì các kỳ họp.

Ban Cán sự đảng UBND tỉnh Bình Định, nhiệm kỳ 2011-2016 nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm

Tại các kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy Bình Định đã xem xét, kết luận một số nội dung sau:

1. Xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2011 - 2016 trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với các dự án, gói thầu do Công ty CP Tiến bộ Quốc tế AIC (gọi tắt là Công ty AIC) và các DN thuộc “hệ sinh thái” AIC thực hiện từ năm 2011 đến hết năm 2016 tại Bình Định, UBKT Tỉnh ủy nhận thấy:

Trong nhiệm kỳ 2011 - 2016, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh đã thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và chế độ làm việc bám sát Quy chế làm việc của Ban Cán sự đảng UBND tỉnh đã ban hành; thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ gìn đoàn kết thống nhất nội bộ. 

Các chủ trương, kế hoạch liên quan đến 6 dự án, gói thầu do Công ty AIC thực hiện trên địa bàn tỉnh đều được bàn bạc, thống nhất trong tập thể Ban Cán sự đảng UBND tỉnh trước khi trình, xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy và chỉ đạo UBND tỉnh trình thông qua Nghị quyết HĐND tỉnh theo đúng quy định. 

Quá trình tổ chức đấu thầu và lựa chọn nhà thầu của các dự án, gói thầu thực hiện cơ bản đảm bảo trình tự, thủ tục, thẩm quyền và theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, trong tổ chức đấu thầu, mua sắm đối với 6 dự án, gói thầu có một số khuyết điểm, vi phạm nhưng Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2011-2016 chưa kịp thời lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo kiểm tra, thanh tra.

Khuyết điểm, vi phạm của Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2011-2016 có phần ảnh hưởng đến hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh đối với các sở, ngành và các đơn vị liên quan trong việc tổ chức thực hiện các dự án, gói thầu trên nhưng chưa đủ cơ sở kết luận gây thiệt hại cho Ngân sách nhà nước.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, UBKT Tỉnh ủy yêu cầu Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2011-2016 nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với những khuyết điểm, vi phạm trong việc lãnh đạo UBND tỉnh trong chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện công tác đấu thầu, mua sắm trang thiết bị trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, yêu cầu Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026 chỉ đạo UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 chỉ đạo Giám đốc các sở và các cá nhân có liên quan nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm về những khuyết điểm, vi phạm trong công tác tham mưu, tổ chức thực hiện các dự án, gói thầu như đã chỉ ra.

Kỷ luật Cảnh cáo nguyên cán bộ kỹ thuật Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Quy Nhơn

Xem xét, thi hành kỷ luật các đảng viên liên quan đến vi phạm tại Dự án công trình xây dựng đường Hoàng Văn Thụ nối dài, TP Quy Nhơn, UBKT Tỉnh ủy nhận thấy:

 Đồng chí Nguyễn Thanh Liêm - đảng viên Chi bộ thôn Trung Tín 1, thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy Phước, nguyên cán bộ kỹ thuật Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Quy Nhơn.

Với trách nhiệm là cán bộ kỹ thuật, được Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Quy Nhơn (đại diện chủ đầu tư) phân công nhiệm vụ làm giám sát của chủ đầu tư đối với gói thầu thi công xây dựng hệ thống đường giao thông, hạ tầng kỹ thuật tuyến đường Trần Thị Kỷ, đường Phạm Ngũ Lão, hẻm 50 và đối diện hẻm 50 (Gói thầu 03) thuộc công trình xây dựng đường Hoàng Văn Thụ nối dài, TP Quy Nhơn nhưng đồng chí Nguyễn Thanh Liêm đã thiếu trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, không báo cáo đại diện chủ đầu tư biết việc đơn vị thi công thay đổi biện pháp thi công công tác đào phá đá cấp 4 tại hạng mục đoạn mở rộng 20 m về phía núi không đúng hồ sơ thiết kế - dự toán được duyệt, hồ sơ dự thầu và hợp đồng thi công xây dựng đã ký kết; ký bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành và Biên bản nghiệm thu khối lượng xây lắp hoàn thành với khối lượng, đơn giá không đúng biện pháp thi công thực tế, dẫn đến việc Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Quy Nhơn thanh toán sai giá trị xây lắp công trình, gây thiệt hại ngân sách Nhà nước, vi phạm Luật Xây dựng năm 2014.

Vi phạm của đồng chí Nguyễn Thanh Liêm là nghiêm trọng, gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm giảm uy tín của bản thân và tổ chức đảng, cơ quan nơi đồng chí sinh hoạt, công tác.

Căn cứ quy định của Đảng, UBKT Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Nguyễn Thanh Liêm bằng hình thức Cảnh cáo.

Đề nghị kỷ luật nguyên Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Quy Nhơn

Đồng chí Đỗ Văn Sáng, nguyên Thành ủy viên nhiệm kỳ 2015 - 2020, nguyên Bí thư Chi bộ, nguyên Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Quy Nhơn.

Với trách nhiệm là Thành ủy viên nhiệm kỳ 2015 - 2020, Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất TP Quy Nhơn, đơn vị được giao làm đại diện chủ đầu tư Dự án xây dựng đường Hoàng Văn Thụ nối dài, trong đó có Gói thầu 03, đồng chí Đỗ Văn Sáng đã ký tờ trình tham mưu Chủ tịch UBND TP Quy Nhơn phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và loại hợp đồng thi công xây dựng không đúng quy định.

Trong quá trình thực hiện dự án, Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Quy Nhơn không đủ năng lực quản lý dự án nhưng không thuê tư vấn quản lý dự án mà sử dụng tư cách pháp nhân và bộ máy chuyên môn của Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Quy Nhơn để trực tiếp thực hiện quản lý dự án công trình đường Hoàng Văn Thụ nối dài và gói thầu 03; vi phạm quy định về quản lý đầu tư, xây dựng, vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm.

Vi phạm của đồng chí Đỗ Văn Sáng là nghiêm trọng, gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm giảm uy tín của bản thân và tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị nơi đồng chí sinh hoạt, công tác.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả và nguyên nhân vi phạm, căn cứ quy định của Đảng, UBKT Tỉnh ủy báo cáo và đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, thi hành kỷ luật đồng chí Đỗ Văn Sáng.

Đề nghị xem xét, thi hành kỷ luật nguyên Giám đốc Công ty CP Quản lý sửa chữa đường bộ Quy Nhơn

Đồng chí Lê Đình Thảo, nguyên Thành ủy viên nhiệm kỳ 2015 - 2020, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị, nguyên Giám đốc Công ty CP Quản lý sửa chữa đường bộ Quy Nhơn.

Với trách nhiệm là Thành ủy viên nhiệm kỳ 2015 - 2020, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty CP Quản lý sửa chữa đường bộ Quy Nhơn (là nhà thầu thi công Gói thầu 03), đồng chí Lê Đình Thảo có trách nhiệm đối với việc trong tổ chức thi công, Công ty đã tiến hành thay đổi biện pháp thi công công tác đào phá đá cấp 4 tại Hạng mục đoạn mở rộng 20 m về phía núi thuộc Gói thầu 03 không đúng hồ sơ thiết kế - dự toán được duyệt, hồ sơ dự thầu và hợp đồng thi công xây dựng đã ký kết, vi phạm quy định về nghĩa vụ của nhà thầu thi công; hợp thức hóa hồ sơ hoàn công công tác đào phá đá cấp 4, từ đó Công ty nhận thanh toán kinh phí sai, vi phạm Luật Xây dựng năm 2014, vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm.

Vi phạm của đồng chí Lê Đình Thảo là nghiêm trọng, gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm giảm uy tín của bản thân và tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị nơi đồng chí sinh hoạt, công tác.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả và nguyên nhân vi phạm, căn cứ quy định của Đảng, UBKT Tỉnh ủy báo cáo và đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, thi hành kỷ luật đồng chí Lê Đình Thảo.

Kiểm điểm nghiêm túc nguyên Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ

Xem xét, thi hành kỷ luật đối với đồng chí Trần Đình Thời - nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy nhiệm kỳ 2010 - 2015, nguyên Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ nhiệm kỳ 2011 - 2016, UBKT Tỉnh ủy nhận thấy:

Đồng chí Trần Đình Thời đã thiếu kiểm tra, ký cấp giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất cho bà Nguyễn Thị Hồng Mỹ không đúng đối tượng, vi phạm Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả và nguyên nhân vi phạm; căn cứ quy định của Đảng, UBKT Tỉnh ủy kết luận vi phạm của đồng chí Trần Đình Thời - nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy nhiệm kỳ 2010 - 2015, nguyên Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ nhiệm kỳ 2011 - 2016 đến mức phải thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách. 

Tuy nhiên, tính từ thời điểm xảy ra hành vi vi phạm đến khi UBKT Tỉnh ủy kết luận vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật, vi phạm của đồng chí Trần Đình Thời đã hết thời hiệu kỷ luật. 

UBKT Tỉnh ủy yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy Phù Mỹ nhiệm kỳ 2020 - 2025 tổ chức kiểm điểm nghiêm túc đối với đồng chí Trần Đình Thời.

Nghiêm túc rút kinh nghiệm với lãnh đạo một số huyện

 Xem xét kết quả giám sát chuyên đề đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Tuy Phước và đồng chí Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước trong việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn huyện Tuy Phước, UBKT Tỉnh ủy nhận thấy:

Bên cạnh những ưu điểm là cơ bản, Ban Thường vụ Huyện ủy Tuy Phước và đồng chí Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước còn một số khuyết điểm, hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn huyện.

UBKT Tỉnh ủy yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy Tuy Phước và đồng chí Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước nghiêm túc rút kinh nghiệm đối với những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đề ra các giải pháp khắc phục, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn.

 Xem xét kết quả kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đối với Ban Thường vụ Thị ủy và UBKT Thị ủy Hoài Nhơn; Ban Thường vụ Huyện ủy và UBKT Huyện ủy Phù Cát; Ban Thường vụ Đảng ủy và UBKT Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; Ban Thường vụ Huyện ủy và UBKT Huyện ủy Tây Sơn; Ban Thường vụ Đảng ủy và UBKT Đảng ủy CA tỉnh, UBKT Tỉnh ủy nhận thấy:

Bên cạnh những ưu điểm là cơ bản, các cấp ủy, tổ chức đảng được kiểm tra còn một số hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. 

UBKT Tỉnh ủy Bình Định yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng được kiểm tra nghiêm túc rút kinh nghiệm, khắc phục kịp thời những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu, tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng.

 Xem xét kết quả giám sát chuyên đề đối với đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Tây Sơn; đồng chí Bí thư Chi bộ, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh; đồng chí Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh; đồng chí Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở KH&CN; đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở TTTT; đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Xây dựng; đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Điện lực Bình Định, UBKT Tỉnh ủy nhận thấy:

Các đồng chí nêu trên đã cùng với tập thể cấp ủy, tổ chức đảng lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; bám sát Quy chế làm việc, quy định của Đảng và Pháp luật của Nhà nước để thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. 

Thực hiện nghiêm Quy định về những điều đảng viên không được làm, Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

Tuy nhiên, bên cạnh ưu điểm, các đồng chí nêu trên còn một số hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện trong lĩnh vực được phân công phụ trách.

UBKT Tỉnh ủy Bình Định yêu cầu các đồng chí nêu trên nghiêm túc rút kinh nghiệm, tập trung khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra; tăng cường chỉ đạo, điều hành có hiệu quả trên lĩnh vực được phụ trách; cùng tập thể cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra.

Cũng tại các kỳ họp này, UBKT Tỉnh ủy Bình Định xem xét kết quả kiểm tra tài chính Đảng đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Trường Đại học Quy Nhơn, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh và xem xét, giải quyết tố cáo đối với 2 tổ chức đảng và 4 đảng viên; thảo luận, cho ý kiến về dự thảo Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc ban hành Quy trình kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, giải quyết tố cáo của chi bộ và một số nội dung quan trọng khác.

Nội dung này, đã nhận được 0 góp ý, hiến kế
Góp ý, hiến kế cho Chính phủ ngay tại đây
Đọc nhiều
THÔNG CÁO ĐẶC BIỆT VỀ LỄ TANG TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

THÔNG CÁO ĐẶC BIỆT VỀ LỄ TANG TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Lễ tang đồng chí đồng chí Nguyễn Phú Trọng Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam được tổ chức với nghi thức Quốc tang.

LỄ VIẾNG, LỄ TRUY ĐIỆU, LỄ AN TÁNG ĐỒNG CHÍ TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

LỄ VIẾNG, LỄ TRUY ĐIỆU, LỄ AN TÁNG ĐỒNG CHÍ TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - THÔNG BÁO LỄ VIẾNG, LỄ TRUY ĐIỆU VÀ LỄ AN TÁNG ĐỒNG CHÍ NGUYỄN PHÚ TRỌNG, TỔNG BÍ THƯ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM.

TÓM TẮT TIỂU SỬ TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

TÓM TẮT TIỂU SỬ TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Tóm tắt tiểu sử của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

TOÀN VĂN: Nghị định 73/2024/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng

TOÀN VĂN: Nghị định 73/2024/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Toàn văn Nghị định 73/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

TOÀN VĂN: Nghị định 74/2024/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng

TOÀN VĂN: Nghị định 74/2024/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Toàn văn Nghị định 74/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Bộ Y tế đề xuất cặp vợ chồng, cá nhân quyết định về thời gian sinh con, số con và khoảng cách giữa các lần sinh.

Chúng tôi luôn Lắng nghe và phản hồi Chúng tôi
luôn
Lắng nghe
và phản hồi