CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Nội dung trọng tâm lấy ý kiến nhân dân, người Việt Nam ở nước ngoài góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

08:38 - 27/02/2023

(Chinhphu.vn) - Bộ Tài nguyên và Môi trường đang tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Trong đó có 9 nội dung trọng tâm lấy ý kiến là các tầng lớp nhân dân trong nước và người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

9 nội dung trọng tâm lấy ý kiến là các tầng lớp nhân dân trong nước và người Việt Nam định cư ở nước ngoài gồm: Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thu hồi đất và chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; phát triển quỹ đất; giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất; đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận và các thủ tục hành chính, dữ liệu, thông tin đất đai; cơ chế, chính sách tài chính, giá đất; chế độ quản lý, sử dụng các loại đất; phân cấp, giám sát, kiểm soát quyền lực trong quản lý đất đai; quy định về hộ gia đình quản lý sử dụng đất. 

9 nội dung trọng tâm lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) - Ảnh 1.

9 nội dung trọng tâm lấy ý kiến là các tầng lớp nhân dân trong nước và người Việt Nam định cư ở nước ngoài. Đồ họa Bộ TNMT