CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP QUÂN ĐOÀN 12 - QUÂN ĐOÀN 'TINH, GỌN, MẠNH' ĐẦU TIÊN CỦA QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM

08:23 - 03/12/2023

(Chinhphu.vn) - Ngày 2/12, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 12 tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập Quân đoàn. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dự và phát biểu chỉ đạo.

CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP QUÂN ĐOÀN 12 - QUÂN ĐOÀN 'TINH, GỌN, MẠNH' ĐẦU TIÊN CỦA QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM- Ảnh 1.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trao Quân kỳ Quyết thắng tặng Quân đoàn 12.

Tham dự buổi Lễ công bố quyết định thành lập Quân đoàn 12 có các đồng chí Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương: Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. 

Cùng dự buổi lễ có các đồng chí: Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Trung tướng Lê Quang Minh, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam. Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị trong toàn quân; lãnh đạo các địa phương và thủ trưởng Bộ tư lệnh Quân đoàn 1, Quân đoàn 2 mới nghỉ hưu, chuyển công tác.

Về phía Quân đoàn 12 có các đồng chí: Thiếu tướng Trương Mạnh Dũng, Tư lệnh Quân đoàn; Thiếu tướng Nguyễn Đức Hưng, Chính ủy Quân đoàn, cùng các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân đoàn 12; lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị, nhà trường và đại biểu cán bộ các phòng, ban; cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 12.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã nghe công bố Quyết định số 6004/QĐ-BQP, ngày 21/11/2023 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc giải thể Quân đoàn 1 và Quyết định số 6005/QĐ-BQP, ngày 21/11/2023 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc giải thể Quân đoàn 2.

Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân đoàn 12 công bố Quyết định số 6012/QĐ-BQP, ngày 21/11/2023 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc thành lập Quân đoàn 12.

Quân đoàn 12 được thành lập trên cơ sở từ các đơn vị tiền thân có bề dày truyền thống lịch sử vẻ vang của Quân đoàn 1 và Quân đoàn 2. Những năm qua, cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn luôn phát huy truyền thống vẻ vang của dân tộc, của Quân đội; đoàn kết, mưu trí, sáng tạo, dũng cảm, kiên cường, vượt qua mọi gian khổ, lập nên nhiều chiến công suất sắc, cùng quân và dân cả nước thực hiện thắng lợi sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Nhân dịp này, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã quyết định trao Quân kỳ Quyết thắng tặng Quân đoàn 12.

CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP QUÂN ĐOÀN 12 - QUÂN ĐOÀN 'TINH, GỌN, MẠNH' ĐẦU TIÊN CỦA QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM- Ảnh 2.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định: Việc thành lập Quân đoàn 12 là một chủ trương lớn, có ý nghĩa rất quan trọng, đánh dấu sự trưởng thành, phát triển của Quân đội ta.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định: Việc thành lập Quân đoàn 12 là một chủ trương lớn, có ý nghĩa rất quan trọng, đánh dấu sự trưởng thành, phát triển của Quân đội ta; là bước cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về xây dựng Quân đội “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, một số quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại; đến năm 2025 cơ bản xây dựng Quân đội “tinh, gọn, mạnh”, tạo tiền đề vững chắc, phấn đấu năm 2030 xây dựng Quân đội nhân dân “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”.

Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh: Trong giai đoạn hiện nay, trước yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, Quân đoàn 12 là Quân đoàn đầu tiên được tổ chức theo hướng “tinh, gọn, mạnh”, tiến lên hiện đại. 

Quy mô, tổ chức, lực lượng của Quân đoàn 12 sẽ lớn hơn; chức năng, nhiệm vụ nặng nề hơn; được trang bị nhiều loại vũ khí, phương tiện mới, hiện đại hơn với thế bố trí mới. 

Quân đoàn phải đảm nhiệm nhiệm vụ mở các chiến dịch có quy mô vừa và đánh bại mọi hình thái tác chiến mới của địch trong tương lai. Đồng thời thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ theo yêu cầu của Bộ Quốc phòng.

Để hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, yêu cầu Quân đoàn 12 khẩn trương tổ chức, thực hiện tốt một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

Một là, Quân đoàn đã được Đảng, Nhà nước, nhân dân, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tin tưởng trao cho các đồng chí Quân kỳ Quyết thắng, lá cờ biểu tượng cho truyền thống “Quyết chiến, Quyết thắng” của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng. 

Vinh dự, tự hào gắn liền với trọng trách nặng nề về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong điều kiện các thế lực thù địch tăng cường hoạt động chống phá cách mạng nước ta, đòi hỏi Quân đoàn, trước hết là cấp ủy, người chỉ huy các cấp phải nhận thức đầy đủ, đúng đắn về vị trí, ý nghĩa của việc thành lập Quân đoàn, vinh dự tự hào trong thực hiện chủ trương lớn của Đảng, Quân đội; nhận thức sâu sắc về chức năng, yêu cầu nhiệm vụ trước mắt cũng như lâu dài, xác định rõ quyết tâm, khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” ngay từ ngày đầu, tuần đầu, tháng đầu...

Hai là, nhanh chóng ổn định về tổ chức biên chế, phân công, giao nhiệm vụ cụ thể; kiện toàn tổ chức đảng, tổ chức chỉ huy, các tổ chức quần chúng, triển khai các hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ; xây dựng các tổ chức vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Ba là, làm tốt công tác tư tưởng, chính sách cho cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng, hạ sĩ quan, binh sĩ sẵn sàng nhận nhiệm vụ và chấp hành nghiêm sự điều động, phân công của tổ chức; nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng, tham mưu đề xuất với Thường vụ Quân ủy Trung ương, thủ trưởng Bộ Quốc phòng giải quyết tốt công tác chính sách, hậu phương quân đội.

Bốn là, nhanh chóng xây dựng, ban hành các quy chế, quy định trên từng mặt công tác; kịp thời, bổ sung, hoàn thiện các phương án tác chiến; duy trì nghiêm nền nếp chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật, chế độ, quy định, đơn vị sẵn sàng chiến đấu cao. 

Thực hiện tốt công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính, đầu tư; quản lý trang thiết bị, vật chất, các dự án đầu tư xây dựng bảo đảm chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả; đồng thời, phải thường xuyên quan tâm chăm lo cải thiện cơ sở vật chất, nâng cao đời sống cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị.

Năm là, xây dựng Đảng bộ Quân đoàn thật sự trong sạch, vững mạnh; quan tâm chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên có phẩm chất chính trị tốt, kiên định vững vàng; có tư duy nhạy bén về chính trị, giữ vững tính đảng, tính nguyên tắc và linh hoạt trong nắm bắt, xử lý tình hình trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, bảo đảm sự kế thừa và phát triển vững chắc. 

Làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, xây dựng mối đoàn kết, thống nhất cao trong tập thể cấp ủy và người chỉ huy; đoàn kết quân dân, giải quyết tốt các mối quan hệ trong công tác tạo nên sức mạnh tổng hợp, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

Sáu là, giao Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị và các cơ quan chức năng của Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn và tạo điều kiện thuận lợi nhất để Quân đoàn 12 nhanh chóng ổn định, phát triển và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP QUÂN ĐOÀN 12 - QUÂN ĐOÀN 'TINH, GỌN, MẠNH' ĐẦU TIÊN CỦA QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM- Ảnh 4.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Trương Mạnh Dũng, Tư lệnh Quân đoàn 12 khẳng định: Vinh dự, tự hào trong Lễ công bố Quyết định thành lập Quân đoàn được đón nhận Quân kỳ Quyết thắng - biểu tượng của truyền thống và sức mạnh “Quyết chiến, quyết thắng” của Quân đội nhân dân Việt Nam; thế hệ cán bộ, chiến sĩ đầu tiên của Quân đoàn 12 luôn quán triệt và nhận thức sâu sắc rằng: Vinh dự gắn liền với trách nhiệm; làm gì và làm như thế nào để từ đây, lá Quân kỳ Quyết thắng của đơn vị sẽ được Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng gắn lên những phần thưởng cao quý; quyết tâm xây dựng Quân đoàn 12 thực sự “tinh, gọn, mạnh”, tiến lên hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, giữ vững và tô thắm truyền thống vẻ vang của các đơn vị tiền thân.

Thay mặt cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh và toàn thể cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 12, Thiếu tướng Trương Mạnh Dũng, Tư lệnh Quân đoàn 12 xin hứa: Tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc, nhân dân; kiên định với mục tiêu, lý tưởng của Đảng; thực hiện vô điều kiện nhiệm vụ bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân, Quân đội trong mọi tình huống. 

Quán triệt sâu sắc nghị quyết của Đảng; bám sát kế hoạch của Bộ Quốc phòng và sự chỉ đạo, giao nhiệm vụ của đồng chí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân đoàn và cấp ủy, chỉ huy các cấp triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc, thắng lợi nhiệm vụ được giao, tạo sự mở đầu thắng lợi cho giai đoạn lịch sử phát triển mới của Quân đoàn.

CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP QUÂN ĐOÀN 12 - QUÂN ĐOÀN 'TINH, GỌN, MẠNH' ĐẦU TIÊN CỦA QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM- Ảnh 5.

Thiếu tướng Trương Mạnh Dũng, Tư lệnh Quân đoàn 12 phát biểu tại buổi lễ.

Chủ động, tích cực kiện toàn tổ chức, biên chế, xây dựng lực lượng, ổn định hoạt động; tiến hành đồng bộ các biện pháp xây dựng Quân đoàn chủ lực “tinh, gọn, mạnh”, gắn với đổi mới nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, tổ chức biên chế; luôn sẵn sàng chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Phát huy dân chủ, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương; chăm lo xây dựng, củng cố vững chắc đoàn kết thống nhất nội bộ. Chủ động phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với đơn vị bạn, cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng mối đoàn kết quân dân, giữ vững ổn định chính trị, xây dựng địa bàn vững mạnh. Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới về phương thức bảo đảm hậu cần, tài chính, kỹ thuật; không ngừng cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội; triển khai bảo đảm tốt nhất về chất lượng và hệ số kỹ thuật các loại phương tiện, vũ khí, trang bị.

Thường xuyên quan tâm chăm lo xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; đoàn kết, thống nhất cao, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Lãnh đạo Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng dự lễ công bố Quyết định thành lập Quân đoàn 12 

CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP QUÂN ĐOÀN 12 - QUÂN ĐOÀN 'TINH, GỌN, MẠNH' ĐẦU TIÊN CỦA QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM- Ảnh 6.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng duyệt đội danh dự.

CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP QUÂN ĐOÀN 12 - QUÂN ĐOÀN 'TINH, GỌN, MẠNH' ĐẦU TIÊN CỦA QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM- Ảnh 7.

Lãnh đạo, chỉ huy Quân đoàn 12 đón Đại tướng Phan Văn Giang.

CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP QUÂN ĐOÀN 12 - QUÂN ĐOÀN 'TINH, GỌN, MẠNH' ĐẦU TIÊN CỦA QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM- Ảnh 8.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và lãnh đạo, chỉ huy Quân đoàn 12.

CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP QUÂN ĐOÀN 12 - QUÂN ĐOÀN 'TINH, GỌN, MẠNH' ĐẦU TIÊN CỦA QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM- Ảnh 9.

Lãnh đạo, chỉ huy Quân đoàn 12 đón Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP QUÂN ĐOÀN 12 - QUÂN ĐOÀN 'TINH, GỌN, MẠNH' ĐẦU TIÊN CỦA QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM- Ảnh 10.

Lãnh đạo, chỉ huy Quân đoàn 12 đón Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Thành lập Đảng bộ Quân đoàn 12; chỉ định Đảng ủy Quân đoàn 12 gồm 19 đồng chí

Vừa qua, tại thành phố Tam Điệp, Ninh Bình Đảng ủy Quân đoàn 12 - Quân đoàn “tinh, gọn, mạnh” đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức họp phiên thứ nhất, ra nghị quyết lãnh đạo một số mặt công tác trọng tâm, nhanh chóng ổn định công tác tư tưởng, tổ chức, cán bộ, chính sách; đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và các mặt công tác khác.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe công bố quyết định của Quân ủy Trung ương về việc thành lập Đảng bộ Quân đoàn 12 nhiệm kỳ 2020-2025.

Về công tác cán bộ, Đảng ủy Quân đoàn 12 được Quân ủy Trung ương chỉ định gồm 19 đồng chí.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hưng, Chính ủy Quân đoàn được Quân ủy Trung ương chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Quân đoàn 12.

Thiếu tướng Trương Mạnh Dũng, Tư lệnh Quân đoàn được chỉ định giữ chức Phó bí thư Đảng ủy Quân đoàn 12.

CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP QUÂN ĐOÀN 12 - QUÂN ĐOÀN 'TINH, GỌN, MẠNH' ĐẦU TIÊN CỦA QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM- Ảnh 11.

Thành lập Quân đoàn 12 - Quân đoàn “tinh, gọn, mạnh” đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam

Trong một diễn biến liên quan, ngày 29/11, tại Ninh Bình, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị tiếp nhận nguyên trạng các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đoàn 1, Quân đoàn 2 và Phân viện 5 (Bệnh viện 7, Quân khu 3) về Quân đoàn 12.

Thực hiện Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc thành lập Quân đoàn 12 - Quân đoàn “tinh, gọn, mạnh” đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam, thời gian qua, các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đoàn 1, Quân đoàn 2, Phân viện 5 (Bệnh viện 7, Quân khu 3) đã làm tốt công tác rà soát, kiểm, đếm quân số, vũ khí trang bị, cơ sở vật chất, thao trường huấn luyện…, tích cực chuẩn bị mọi mặt phục vụ bàn giao “đúng, đủ, chính xác, an toàn”.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam nhấn mạnh: Sự ra đời của Quân đoàn 12 đánh dấu sự phát triển, trưởng thành, lớn mạnh của Quân đội ta trong giai đoạn cách mạng mới.
Thể hiện tư duy, tầm nhìn chiến lược, quyết sách đúng đắn, kịp thời của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng trong lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, tổ chức lực lượng, thế bố trí, sẵn sàng đánh bại mọi hình thái chiến tranh xâm lược của kẻ thù trong tương lai.
Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng lưu ý, Đảng ủy, chỉ huy Quân đoàn 12 cần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ đảng viên của Đảng bộ, xây dựng Đảng bộ Quân đoàn trong sạch vững mạnh tiêu biểu, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP QUÂN ĐOÀN 12 - QUÂN ĐOÀN 'TINH, GỌN, MẠNH' ĐẦU TIÊN CỦA QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM- Ảnh 12.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại lễ kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống Quân đoàn 1 (24/10/1973 - 24/10/2023).

Thành lập Quân đoàn 12, tiến lên hiện đại

Trước đó, phát biểu tại lễ kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống Quân đoàn 1 (24/10/1973 - 24/10/2023), Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã nhấn mạnh: Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã xác định, Nghị quyết 05 của Bộ Chính trị đã chỉ rõ về tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và những năm tiếp theo, xác định mục tiêu đến năm 2025, xây dựng Quân đội cơ bản “tinh, gọn, mạnh”, tạo tiền đề vững chắc, phấn đấu từ năm 2030 xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Theo Đại tướng Phan Văn Giang, đây là chủ trương thể hiện tư duy, tầm nhìn chiến lược của Đảng ta đối với sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Theo đó, các quân đoàn sẽ được tổ chức lại, tiếp tục được xác định là lực lượng cơ động chiến lược, có vai trò đặc biệt quan trọng trong tác chiến phòng thủ bảo vệ Tổ quốc (4 quân đoàn được sắp xếp, tổ chức lại thành 2 quân đoàn).

Trong đó, Quân đoàn 1 và Quân đoàn 2 được tổ chức lại thành Quân đoàn 12, là Quân đoàn đầu tiên được tổ chức lại theo hướng “tinh, gọn, mạnh”, tiến lên hiện đại./.