CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Tiếp nhận nguyên trạng Quân đoàn 1, Quân đoàn 2 và Phân viện 5 về QUÂN ĐOÀN 12

08:29 - 02/12/2023

(Chinhphu.vn) - Tiếp nhận nguyên trạng các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đoàn 1, Quân đoàn 2 và Phân viện 5 (Bệnh viện 7, Quân khu 3) về Quân đoàn 12.

Tiếp nhận nguyên trạng Quân đoàn 1, Quân đoàn 2 và Phân viện 5 về QUÂN ĐOÀN 12- Ảnh 1.

Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng và đại diện các đơn vị ký biên bản bàn giao.

Vừa qua, Bộ Quốc phòng đã tổ chức hội nghị tiếp nhận nguyên trạng các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đoàn 1, Quân đoàn 2 và Phân viện 5 (Bệnh viện 7, Quân khu 3) về Quân đoàn 12. 

Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam dự, chủ trì Hội nghị. 

Thực hiện Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc thành lập Quân đoàn 12 - Quân đoàn “tinh, gọn, mạnh” đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam, thời gian qua, các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đoàn 1, Quân đoàn 2, Phân viện 5 (Bệnh viện 7, Quân khu 3) đã làm tốt công tác rà soát, kiểm, đếm quân số, vũ khí trang bị, cơ sở vật chất, thao trường huấn luyện…, tích cực chuẩn bị mọi mặt phục vụ bàn giao “đúng, đủ, chính xác, an toàn”.

Giữ vững ổn định mọi mặt, không làm ảnh hưởng đến kết quả công tác huấn luyện, xây dựng đơn vị 

Tiếp nhận nguyên trạng Quân đoàn 1, Quân đoàn 2 và Phân viện 5 về QUÂN ĐOÀN 12- Ảnh 2.

Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng nhấn mạnh: Sự ra đời của Quân đoàn 12 đánh dấu sự phát triển, trưởng thành, lớn mạnh của Quân đội ta trong giai đoạn cách mạng mới; thể hiện tư duy, tầm nhìn chiến lược, quyết sách đúng đắn, kịp thời của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng trong lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, tổ chức lực lượng, thế bố trí, sẵn sàng đánh bại mọi hình thái chiến tranh xâm lược của kẻ thù trong tương lai.

Để Quân đoàn 12 hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trong thời gian tới, Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng yêu cầu Đảng ủy, chỉ huy Quân đoàn 12 tiếp tục rà soát thực tế, thực chất các nội dung đã nhận bàn giao; nắm chắc thực lực quân số, vũ khí trang bị, cơ sở vật chất và diện tích đất quốc phòng đã được Nhà nước giao quản lý; giữ vững ổn định mọi mặt, không làm ảnh hưởng đến kết quả công tác huấn luyện, xây dựng đơn vị.

Tiếp nhận nguyên trạng Quân đoàn 1, Quân đoàn 2 và Phân viện 5 về QUÂN ĐOÀN 12- Ảnh 3.

Thiếu tướng Trương Mạnh Dũng, Tư lệnh Quân đoàn 12 phát biểu tại hội nghị.

Cùng với đó, tiếp tục củng cố cơ sở vật chất, nơi ăn, ở, làm việc, thao trường huấn luyện; xây dựng nền nếp hoạt động toàn diện trên các mặt công tác. 

Trước hết, tăng cường quán triệt và triển khai thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ lệnh, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam về thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; đẩy mạnh giáo dục, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, trang bị cho bộ đội có tâm thế, quyết tâm cao, sẵn sàng thực hiện tốt các nhiệm vụ trong mọi tình huống, xây dựng Quân đoàn “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”; cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Tiếp nhận nguyên trạng Quân đoàn 1, Quân đoàn 2 và Phân viện 5 về QUÂN ĐOÀN 12- Ảnh 4.

Các đại biểu dự hội nghị.

Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng lưu ý, Đảng ủy, chỉ huy Quân đoàn 12 cần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ đảng viên của Đảng bộ, xây dựng Đảng bộ Quân đoàn trong sạch vững mạnh tiêu biểu, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. 

Trước mắt, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị cho Lễ Công bố quyết định thành lập Quân đoàn và tổ chức thành công cuộc diễn tập theo chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, tạo sự mở đầu thắng lợi cho giai đoạn lịch sử phát triển mới của đơn vị.