Công bố quyết định thành lập Đảng bộ, chỉ định nhân sự Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy QUÂN ĐOÀN 12

02/12/2023 11:05

(Chinhphu.vn) - Quân ủy Trung ương quyết định thành lập Đảng bộ Quân đoàn 12 nhiệm kỳ 2020-2025; chỉ định Thiếu tướng Nguyễn Đức Hưng giữ chức Bí thư Đảng ủy, Thiếu tướng Trương Mạnh Dũng giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Quân đoàn 12.

Công bố quyết định thành lập Đảng bộ, chỉ định nhân sự Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy QUÂN ĐOÀN 12- Ảnh 1.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hưng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân đoàn 12 chủ trì hội nghị.

Thành lập Đảng bộ Quân đoàn 12; chỉ định Đảng ủy Quân đoàn 12 gồm 19 đồng chí 

Vừa qua, tại thành phố Tam Điệp, Ninh Bình Đảng ủy Quân đoàn 12 - Quân đoàn “tinh, gọn, mạnh” đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức họp phiên thứ nhất, ra nghị quyết lãnh đạo một số mặt công tác trọng tâm, nhanh chóng ổn định công tác tư tưởng, tổ chức, cán bộ, chính sách; đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và các mặt công tác khác.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe công bố quyết định của Quân ủy Trung ương về việc thành lập Đảng bộ Quân đoàn 12 nhiệm kỳ 2020-2025. 

Về công tác cán bộ, Đảng ủy Quân đoàn 12 được Quân ủy Trung ương chỉ định gồm 19 đồng chí. 

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hưng, Chính ủy Quân đoàn được Quân ủy Trung ương chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Quân đoàn 12. 

Thiếu tướng Trương Mạnh Dũng, Tư lệnh Quân đoàn được chỉ định giữ chức Phó bí thư Đảng ủy Quân đoàn 12.

Công bố quyết định thành lập Đảng bộ, chỉ định nhân sự Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy QUÂN ĐOÀN 12- Ảnh 2.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Xây dựng Quân đoàn 12 “tinh, gọn, mạnh” có tổ chức biên chế hợp lý, sức cơ động lớn, sức đột kích mạnh

Để lãnh đạo Quân đoàn 12 thực sự “tinh, gọn, mạnh” sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, Đảng ủy đã quyết nghị 5 nhiệm vụ, giải pháp cơ bản: Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới;

Tập trung quán triệt sâu sắc nghị quyết, chỉ thị, kết luận, kế hoạch của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về xây dựng Quân đoàn 12 “tinh, gọn, mạnh” có tổ chức biên chế hợp lý, sức cơ động lớn, sức đột kích mạnh; tạo tiền đề vững chắc, phấn đấu năm 2030 xây dựng Quân đoàn “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, đảm nhiệm tác chiến trên nhiều hướng chiến lược của đất nước.

Nhanh chóng ổn định tổ chức, biên chế; kịp thời kiện toàn cấp ủy, tổ chức đảng, các tổ chức quần chúng và Hội đồng quân nhân theo đúng quy định. 

Nâng cao chất lượng huấn luyện theo Nghị quyết số 1659-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương, chú trọng xây dựng, bảo đảm sức cơ động để Quân đoàn thực sự là đơn vị “chủ lực, cơ động chiến lược” của Bộ Quốc phòng, đáp ứng kịp thời nhiệm vụ trong mọi điều kiện, hoàn cảnh, với mọi quy mô lực lượng và cự ly, yêu cầu của hình thức tác chiến được giao. 

Chủ động điều chỉnh quyết tâm, kế hoạch sẵn sàng chiến đấu; phòng, chống cháy nổ; phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai... 

Duy trì nghiêm nền nếp, chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; thường xuyên tuần tra, canh gác bảo đảm an toàn các mục tiêu. Thường xuyên phối hợp với cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang địa phương giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng về xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, tạo chuyển biến vững chắc về xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật. 

Coi trọng phổ biến, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức tự giác của cán bộ, chiến sĩ trong chấp hành pháp luật, kỷ luật; duy trì nghiêm nền nếp, chế độ, tăng cường công tác kiểm tra, quản lý quân số và các mối quan hệ của bộ đội; kịp thời chấn chỉnh, xử lý các sai phạm, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, bảo đảm mọi hoạt động của đơn vị đều có lãnh đạo, chỉ huy chặt chẽ.

Công bố quyết định thành lập Đảng bộ, chỉ định nhân sự Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy QUÂN ĐOÀN 12- Ảnh 3.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, bảo đảm tốt công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính cho các nhiệm vụ, không để thất thoát, tiêu cực, lãng phí. 

Bảo đảm tốt đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội; tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch, chăm sóc sức khỏe bộ đội. Kiểm tra, đôn đốc thi công các dự án, công trình bảo đảm chất lượng, tiến độ và an toàn.

Chủ động đổi mới phong cách lãnh đạo, phương pháp quản lý, chỉ huy, điều hành bảo đảm khoa học, dân chủ, sâu sát cơ sở; giải quyết tốt các mối quan hệ công tác trên cơ sở nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng; cấp trên làm gương cho cấp dưới, chỉ huy gương mẫu, mẫu mực trước đơn vị. 

Tăng cường kiểm tra việc quán triệt, cụ thể hóa, tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của trên; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân làm tốt, đồng thời kiên quyết xử lý vi phạm.

Thường vụ Đảng ủy Quân đoàn giao các cơ quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ xây dựng kế hoạch cụ thể, kiểm tra, đôn đốc thực hiện; kịp thời đề xuất giải pháp theo phạm vi chức năng, nhiệm vụ.

Công bố quyết định thành lập Đảng bộ, chỉ định nhân sự Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy QUÂN ĐOÀN 12- Ảnh 4.

Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng và đại diện các đơn vị ký biên bản bàn giao.

Thành lập Quân đoàn 12 - Quân đoàn “tinh, gọn, mạnh” đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam

Trong một diễn biến liên quan, ngày 29/11, tại Ninh Bình, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị tiếp nhận nguyên trạng các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đoàn 1, Quân đoàn 2 và Phân viện 5 (Bệnh viện 7, Quân khu 3) về Quân đoàn 12.

Thực hiện Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc thành lập Quân đoàn 12 - Quân đoàn “tinh, gọn, mạnh” đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam, thời gian qua, các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đoàn 1, Quân đoàn 2, Phân viện 5 (Bệnh viện 7, Quân khu 3) đã làm tốt công tác rà soát, kiểm, đếm quân số, vũ khí trang bị, cơ sở vật chất, thao trường huấn luyện…, tích cực chuẩn bị mọi mặt phục vụ bàn giao “đúng, đủ, chính xác, an toàn”.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam nhấn mạnh: Sự ra đời của Quân đoàn 12 đánh dấu sự phát triển, trưởng thành, lớn mạnh của Quân đội ta trong giai đoạn cách mạng mới.
Thể hiện tư duy, tầm nhìn chiến lược, quyết sách đúng đắn, kịp thời của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng trong lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, tổ chức lực lượng, thế bố trí, sẵn sàng đánh bại mọi hình thái chiến tranh xâm lược của kẻ thù trong tương lai.
Công bố quyết định thành lập Đảng bộ, chỉ định nhân sự Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy QUÂN ĐOÀN 12- Ảnh 5.

Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng lưu ý, Đảng ủy, chỉ huy Quân đoàn 12 cần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ đảng viên của Đảng bộ, xây dựng Đảng bộ Quân đoàn trong sạch vững mạnh tiêu biểu, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trước mắt, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị cho Lễ Công bố quyết định thành lập Quân đoàn 12 và tổ chức thành công cuộc diễn tập theo chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, tạo sự mở đầu thắng lợi cho giai đoạn lịch sử phát triển mới của đơn vị.
Công bố quyết định thành lập Đảng bộ, chỉ định nhân sự Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy QUÂN ĐOÀN 12- Ảnh 6.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại lễ kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống Quân đoàn 1 (24/10/1973 - 24/10/2023).

Thành lập Quân đoàn 12, tiến lên hiện đại 

Trước đó, phát biểu tại lễ kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống Quân đoàn 1 (24/10/1973 - 24/10/2023), Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã nhấn mạnh: Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã xác định, Nghị quyết 05 của Bộ Chính trị đã chỉ rõ về tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và những năm tiếp theo, xác định mục tiêu đến năm 2025, xây dựng Quân đội cơ bản “tinh, gọn, mạnh”, tạo tiền đề vững chắc, phấn đấu từ năm 2030 xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Theo Đại tướng Phan Văn Giang, đây là chủ trương thể hiện tư duy, tầm nhìn chiến lược của Đảng ta đối với sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Theo đó, các quân đoàn sẽ được tổ chức lại, tiếp tục được xác định là lực lượng cơ động chiến lược, có vai trò đặc biệt quan trọng trong tác chiến phòng thủ bảo vệ Tổ quốc (4 quân đoàn được sắp xếp, tổ chức lại thành 2 quân đoàn).

Trong đó, Quân đoàn 1 và Quân đoàn 2 được tổ chức lại thành Quân đoàn 12, là Quân đoàn đầu tiên được tổ chức lại theo hướng “tinh, gọn, mạnh”, tiến lên hiện đại./.

Nội dung này, đã nhận được 0 góp ý, hiến kế
Góp ý, hiến kế cho Chính phủ ngay tại đây
Đọc nhiều
Tăng lương cơ sở, lương hưu, trợ cấp; tiếp tục thực hiện các loại phụ cấp hiện hành,...

Tăng lương cơ sở, lương hưu, trợ cấp; tiếp tục thực hiện các loại phụ cấp hiện hành,...

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Chưa bãi bỏ mức lương cơ sở và hệ số lương; tiếp tục thực hiện các loại phụ cấp hiện hành; tăng lương cơ sở từ 1,8 triệu đồng hiện nay lên 2,34 triệu đồng/tháng (30% - mức cao nhất trong lịch sử tăng lương); tăng 15% mức lương hưu và trợ cấp xã hội hiện hưởng.

Thực hiện 4/6 nội dung cải cách chính sách tiền lương khu vực công; TĂNG LƯƠNG cơ sở 30%

Thực hiện 4/6 nội dung cải cách chính sách tiền lương khu vực công; TĂNG LƯƠNG cơ sở 30%

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Chính phủ đề xuất thực hiện 4/6 nội dung cải cách tiền lương khu vực công, điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,8 triệu đồng lên 2,34 triệu đồng/tháng (tăng 30%).

DỰ KIẾN BẢNG LƯƠNG MỚI CỦA GIÁO VIÊN từ 1/7/2024

DỰ KIẾN BẢNG LƯƠNG MỚI CỦA GIÁO VIÊN từ 1/7/2024

Tham vấn chính sách

(Chinhphu.vn) - Dự kiến Bảng lương giáo viên từ ngày 01/7/2024 theo mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng/tháng.

PHÓ THỦ TƯỚNG LÊ THÀNH LONG KIÊM GIỮ CHỨC BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP, THEO DÕI, CHỈ ĐẠO 5 BỘ

PHÓ THỦ TƯỚNG LÊ THÀNH LONG KIÊM GIỮ CHỨC BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP, THEO DÕI, CHỈ ĐẠO 5 BỘ

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Lê Thành Long theo dõi và chỉ đạo: Bộ Tư pháp, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Y tế; kiêm giữ chức Bộ trưởng Bộ Tư pháp đến khi cấp có thẩm quyền kiện toàn chức danh Bộ trưởng Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo quy định.

Đề nghị sửa đổi, bổ sung quy định về tiền lương, phụ cấp, nhà ở; bổ nhiệm, phong thăng quân hàm, tuổi nghỉ hưu,...

Đề nghị sửa đổi, bổ sung quy định về tiền lương, phụ cấp, nhà ở; bổ nhiệm, phong thăng quân hàm, tuổi nghỉ hưu,...

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Qua tổng kết Luật Sĩ quan và kiến nghị, đề xuất của các cơ quan, đơn vị; dự kiến đề nghị sửa đổi, bổ sung 10 điều của luật liên quan đến việc bổ nhiệm, thăng quân hàm, tuổi nghỉ hưu, tiền lương, phụ cấp... của sĩ quan Quân đội.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất hỗ trợ tiền ăn trưa 360.000 đồng/tháng cho trẻ mẫu giáo 3-5 tuổi ở vùng khó khăn, hộ nghèo.

Chúng tôi luôn Lắng nghe và phản hồi Chúng tôi
luôn
Lắng nghe
và phản hồi