Đại tướng Phan Văn Giang giao trọng trách cho QUÂN ĐOÀN 12

03/12/2023 08:12

(Chinhphu.vn) - Quân đoàn 12 là Quân đoàn đầu tiên được tổ chức theo hướng “tinh, gọn, mạnh”, tiến lên hiện đại. Quy mô, tổ chức lực lượng của Quân đoàn sẽ lớn hơn; chức năng, nhiệm vụ được bổ sung nặng nề hơn; được trang bị nhiều loại vũ khí, phương tiện, hiện đại hơn; với thế bố trí mới. Quân đoàn 12 phải đảm nhiệm được nhiệm vụ mở các chiến dịch có quy mô vừa và đánh bại mọi hình thái tác chiến mới của địch trong tương lai.

Đại tướng Phan Văn Giang giao trọng trách cho QUÂN ĐOÀN 12- Ảnh 1.

Đại tướng Phan Văn Giang: Quân đoàn 12 phải đảm nhiệm được nhiệm vụ mở các chiến dịch có quy mô vừa và đánh bại mọi hình thái tác chiến mới của địch trong tương lai.

Giải thể Quân đoàn 1 - Binh đoàn Quyết thắng và Quân đoàn 2 - Binh đoàn Hương Giang, thành lập Quân đoàn 12

Ngày 2/12, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 12 tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập Quân đoàn. 

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng bày tỏ vui mừng, phấn khởi khi được cùng với các đồng chí trong Thường vụ Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng và các đại biểu về dự Lễ công bố quyết định thành lập và trao Quân kỳ Quyết thắng cho Quân đoàn 12 - Quân đoàn chủ lực cơ động chiến lược đầu tiên được tổ chức theo hướng “tinh, gọn, mạnh” tiến lên hiện đại, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đại tướng Phan Văn Giang cho biết: Thực hiện Nghị quyết số 05, ngày 17/1/2022 của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 230, ngày 2/4/2022 của Quân ủy Trung ương; Kế hoạch số 1228 của Bộ Quốc phòng về tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và những năm tiếp theo, Bộ Quốc phòng đã quyết định giải thể Quân đoàn 1 - Binh đoàn Quyết thắng và Quân đoàn 2 - Binh đoàn Hương Giang, thành lập Quân đoàn 12.

Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh: Đây là một chủ trương lớn, là sự kiện có ý nghĩa rất quan trọng, đánh dấu sự trưởng thành, phát triển của Quân đội ta, là bước cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại, đến năm 2025 cơ bản xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh, tạo tiền đề vững chắc, phấn đấu năm 2030 xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Đại tướng Phan Văn Giang giao trọng trách cho QUÂN ĐOÀN 12- Ảnh 2.

Quân đoàn 12 mang truyền thống vẻ vang của 2 Quân đoàn chủ lực đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam

Quân đoàn 12 mang truyền thống vẻ vang của 2 Quân đoàn chủ lực đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam

Quân đoàn 12 rất tự hào mang trong mình truyền thống vẻ vang của Quân đoàn 1, Quân đoàn 2, là hai Quân đoàn chủ lực đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam, ra đời trong giai đoạn lịch sử có tính bước ngoặt của cuộc kháng chiến giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. 

Đội hình của hai Quân đoàn là những đơn vị có bề dày truyền thống, được tôi luyện trong chiến tranh cách mạng và huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc xây đắp nên truyền thống “Thần tốc, Quyết thắng”, “Thần tốc, Táo bạo, Quyết thắng” của hai quân đoàn; truyền thống đánh chiếm Bộ Tổng Tham mưu ngụy; truyền thống cắm cờ Dinh độc lập của 2 Quân đoàn, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc.

Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ: "Trong buổi lễ trang trọng hôm nay, chúng ta bày tỏ lòng biết ơn Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu - Người trực tiếp tổ chức, lãnh đạo, giáo dục, rèn luyện Quân đội nhân dân Việt Nam. 

Chúng ta vô cùng biết ơn và ghi nhớ công lao trời biển của các Anh hùng liệt sĩ, các Mẹ Việt Nam anh hùng, các đồng chí thương binh, bệnh binh đã hy sinh xương máu của mình góp phần tô thắm truyền thống vẻ vang của Quân đoàn. 

Xin được cảm ơn lớp lớp cán bộ, chiến sĩ qua các thời kỳ đã nỗ lực cống hiến không ngại hy sinh, khó khăn gian khổ, vun đắp, tô thắm truyền thống vẻ vang của hai Quân đoàn trong suốt những năm qua".

Đại tướng Phan Văn Giang giao trọng trách cho QUÂN ĐOÀN 12- Ảnh 3.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trao Quân kỳ Quyết thắng tặng Quân đoàn 12.

Quân đoàn 12: Quân đoàn đầu tiên được tổ chức theo hướng “tinh, gọn, mạnh”, tiến lên hiện đại

Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh: "Trong giai đoạn hiện nay, trước yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, Quân đoàn 12 là Quân đoàn đầu tiên được tổ chức theo hướng “tinh, gọn, mạnh”, tiến lên hiện đại. 

Quy mô, tổ chức lực lượng của Quân đoàn sẽ lớn hơn; chức năng, nhiệm vụ được bổ sung nặng nề hơn; được trang bị nhiều loại vũ khí, phương tiện, hiện đại hơn; với thế bố trí mới. 

Quân đoàn phải đảm nhiệm được nhiệm vụ mở các chiến dịch có quy mô vừa và đánh bại mọi hình thái tác chiến mới của địch trong tương lai. Đồng thời, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ theo yêu cầu của Bộ Quốc phòng".

Nhanh chóng ổn định tổ chức biên chế, tổ chức đảng, tổ chức chỉ huy

Để hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, yêu cầu Quân đoàn 12 khẩn trương tổ chức, thực hiện tốt một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

Một là, Quân đoàn đã được Đảng, Nhà nước, nhân dân, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tin tưởng trao cho các đồng chí Quân kỳ Quyết thắng, lá cờ biểu tượng cho truyền thống “Quyết chiến, Quyết thắng” của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng. 

Đại tướng Phan Văn Giang giao trọng trách cho QUÂN ĐOÀN 12- Ảnh 4.

Vinh dự, tự hào gắn liền với trọng trách nặng nề về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong điều kiện các thế lực thù địch tăng cường hoạt động chống phá cách mạng nước ta, đòi hỏi Quân đoàn, trước hết là cấp ủy, người chỉ huy các cấp phải nhận thức đầy đủ, đúng đắn về vị trí, ý nghĩa của việc thành lập Quân đoàn, vinh dự tự hào trong thực hiện chủ trương lớn của Đảng, Quân đội; nhận thức sâu sắc về chức năng, yêu cầu nhiệm vụ trước mắt cũng như lâu dài, xác định rõ quyết tâm, khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” ngay từ ngày đầu, tuần đầu, tháng đầu...

Hai là, nhanh chóng ổn định về tổ chức biên chế, phân công, giao nhiệm vụ cụ thể; kiện toàn tổ chức đảng, tổ chức chỉ huy, các tổ chức quần chúng, triển khai các hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ; xây dựng các tổ chức vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Ba là, làm tốt công tác tư tưởng, chính sách cho cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng, hạ sĩ quan, binh sĩ sẵn sàng nhận nhiệm vụ và chấp hành nghiêm sự điều động, phân công của tổ chức; nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng, tham mưu đề xuất với Thường vụ Quân ủy Trung ương, thủ trưởng Bộ Quốc phòng giải quyết tốt công tác chính sách, hậu phương quân đội.

Đại tướng Phan Văn Giang giao trọng trách cho QUÂN ĐOÀN 12- Ảnh 5.

Lãnh đạo Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng cùng lãnh đạo, chỉ huy Quân đoàn 12.

Tạo điều kiện thuận lợi nhất để Quân đoàn 12 nhanh chóng ổn định, phát triển

Bốn là, nhanh chóng xây dựng, ban hành các quy chế, quy định trên từng mặt công tác; kịp thời, bổ sung, hoàn thiện các phương án tác chiến; duy trì nghiêm nền nếp chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật, chế độ, quy định, đơn vị sẵn sàng chiến đấu cao. 

Thực hiện tốt công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính, đầu tư; quản lý trang thiết bị, vật chất, các dự án đầu tư xây dựng bảo đảm chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả; đồng thời, phải thường xuyên quan tâm chăm lo cải thiện cơ sở vật chất, nâng cao đời sống cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị.

Năm là, xây dựng Đảng bộ Quân đoàn thật sự trong sạch, vững mạnh; quan tâm chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên có phẩm chất chính trị tốt, kiên định vững vàng; có tư duy nhạy bén về chính trị, giữ vững tính đảng, tính nguyên tắc và linh hoạt trong nắm bắt, xử lý tình hình trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, bảo đảm sự kế thừa và phát triển vững chắc. 

Làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, xây dựng mối đoàn kết, thống nhất cao trong tập thể cấp ủy và người chỉ huy; đoàn kết quân dân, giải quyết tốt các mối quan hệ trong công tác tạo nên sức mạnh tổng hợp, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

Sáu là, giao Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị và các cơ quan chức năng của Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn và tạo điều kiện thuận lợi nhất để Quân đoàn 12 nhanh chóng ổn định, phát triển và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đại tướng Phan Văn Giang giao trọng trách cho QUÂN ĐOÀN 12- Ảnh 6.

Thường vụ Quân ủy Trung ương sẽ làm việc với Quân đoàn 12, trọng tâm là về tổ chức biên chế và công tác cán bộ, tập trung cấp trung đoàn và tương đương trở lên bảo đảm cho Quân đoàn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới.

Thường vụ Quân ủy Trung ương sẽ làm việc với Quân đoàn 12, trọng tâm là về tổ chức biên chế và công tác cán bộ

Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh: Thường vụ Quân ủy Trung ương sẽ làm việc với Quân đoàn 12, trọng tâm là về tổ chức biên chế và công tác cán bộ, tập trung cấp trung đoàn và tương đương trở lên bảo đảm cho Quân đoàn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới.

Trong điều kiện mới được thành lập, vừa thực hiện nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất, vừa phải kiện toàn tổ chức, lực lượng, hoàn chỉnh hệ thống quy chế, quy định lãnh đạo, làm việc của tổ chức đảng, tổ chức chỉ huy, tổ chức quần chúng...; khối lượng công việc rất lớn, yêu cầu rất khẩn trương; Quân đoàn 12 cần chủ động, nỗ lực, quyết tâm cao trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ.

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tin tưởng rằng với khí thế mới, quyết tâm mới, cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 12 sẽ hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước, nhân dân, của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cán bộ, chiến sĩ toàn quân.

Nhân dịp này, Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị các quân khu; Tỉnh ủy, Thành ủy, các địa phương nơi Quân đoàn 12 đóng quân, tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để Quân đoàn 12 hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao./.

Nội dung này, đã nhận được 0 góp ý, hiến kế
Góp ý, hiến kế cho Chính phủ ngay tại đây
Đọc nhiều
Thực hiện 4/6 nội dung cải cách chính sách tiền lương; TĂNG LƯƠNG cơ sở 30%

Thực hiện 4/6 nội dung cải cách chính sách tiền lương; TĂNG LƯƠNG cơ sở 30%

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Chính phủ đề xuất thực hiện 4/6 nội dung cải cách tiền lương khu vực công, điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,8 triệu đồng lên 2,34 triệu đồng/tháng (tăng 30%).

PHÓ THỦ TƯỚNG LÊ THÀNH LONG KIÊM GIỮ CHỨC BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP, THEO DÕI, CHỈ ĐẠO 5 BỘ

PHÓ THỦ TƯỚNG LÊ THÀNH LONG KIÊM GIỮ CHỨC BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP, THEO DÕI, CHỈ ĐẠO 5 BỘ

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Lê Thành Long theo dõi và chỉ đạo: Bộ Tư pháp, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Y tế; kiêm giữ chức Bộ trưởng Bộ Tư pháp đến khi cấp có thẩm quyền kiện toàn chức danh Bộ trưởng Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo quy định.

LỊCH THI TỐT NGHIỆP THPT năm 2024

LỊCH THI TỐT NGHIỆP THPT năm 2024

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 được tổ chức vào các ngày 26, 27, 28 và 29/6/2024.

Tăng lương cơ sở cao nhất từ trước tới nay; tăng lương hưu, trợ cấp, tiếp tục thực hiện các loại phụ cấp hiện hành,...

Tăng lương cơ sở cao nhất từ trước tới nay; tăng lương hưu, trợ cấp, tiếp tục thực hiện các loại phụ cấp hiện hành,...

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Chưa bãi bỏ mức lương cơ sở và hệ số lương; tiếp tục thực hiện các loại phụ cấp hiện hành; tăng lương cơ sở từ 1,8 triệu đồng hiện nay lên 2,34 triệu đồng/tháng (30% - mức cao nhất trong lịch sử tăng lương); tăng 15% mức lương hưu và trợ cấp xã hội hiện hưởng.

TIỀN LƯƠNG MỚI SẼ TĂNG BAO NHIÊU?

TIỀN LƯƠNG MỚI SẼ TĂNG BAO NHIÊU?

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo chuẩn bị kỹ, báo cáo cấp có thẩm quyền tổ chức thực hiện chế độ tiền lương mới kể từ ngày 1/7/2024, bảo đảm công bằng, tổng thể, thống nhất. Xây dựng thang bảng lương trên tinh thần lương mới phải cao hơn lương cũ.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất hỗ trợ tiền ăn trưa 360.000 đồng/tháng cho trẻ mẫu giáo 3-5 tuổi ở vùng khó khăn, hộ nghèo.

Chúng tôi luôn Lắng nghe và phản hồi Chúng tôi
luôn
Lắng nghe
và phản hồi