CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Thanh tra 3 bộ, 2 thành phố sử dụng một số quỹ tài chính

20:16 - 10/11/2022

(Chinhphu.vn) - Thanh tra Chính phủ vừa công bố quyết định thanh tra việc quản lý, sử dụng một số quỹ tài chính Nhà nước ngoài ngân sách Nhà nước tại 5 bộ, địa phương.

Thanh tra 5 bộ, địa phương sử dụng một số quỹ tài chính  - Ảnh 1.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Bùi Ngọc Lam phát biểu chỉ đạo tại buổi công bố quyết định thanh tra

Ngày 9/11, tại Trụ sở Thanh tra Chính phủ (TTCP), Phó Tổng Thanh tra Bùi Ngọc Lam đã chủ trì buổi công bố quyết định thanh tra việc quản lý, sử dụng một số quỹ tài chính Nhà nước ngoài ngân sách Nhà nước. 

Theo Quyết định thanh tra số  411/QĐ-TTCP ngày 25/10/2022 của Tổng TTCP sẽ tiến hành thanh tra việc quản lý, sử dụng một số quỹ tài chính Nhà nước ngoài ngân sách Nhà nước thuộc các Bộ: Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư; Thông tin và Truyền thông và UBND TP Hà Nội, UBND TP Hồ Chí Minh. 

Cụ thể gồm các quỹ: Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp; Quỹ Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam; Quỹ Đầu tư phát triển TP Hà Nội; Quỹ Phát triển đất TP Hà Nội; Quỹ Phát triển đất TP Hồ Chí Minh; Quỹ Phát triển nhà ở TP Hồ Chí Minh.

Thời kỳ thanh tra từ 1/1/2017 đến đến 31/12/2021, khi cần thiết có thể thanh tra trước hoặc sau thời kỳ trên.

Thời gian thanh tra là 60 ngày làm việc (không tính ngày nghỉ, ngày lễ) kể từ ngày công bố quyết định thanh tra.

Thanh tra 5 bộ, địa phương sử dụng một số quỹ tài chính  - Ảnh 2.

Toàn cảnh buổi công bố quyết định thanh tra

Đoàn thanh tra gồm 11 thành viên do ông Đỗ Mạnh Hùng, Phó Vụ trưởng Vụ Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khối nội chính và kinh tế tổng hợp (Vụ II) làm Trưởng đoàn.

Đoàn thanh tra có nhiệm vụ tiến hành thanh tra theo nội dung và kế hoạch tiến hành thanh tra được Tổng Thanh tra phê duyệt.

Nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của trưởng đoàn thanh tra, các thành viên đoàn thanh tra thực hiện theo quy định của Luật Thanh tra và các văn bản pháp luật có liên quan.