CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Xác định giá khởi điểm quyền sử dụng đất sát với giá thị trường

19:53 - 12/12/2022

(Chinhphu.vn) - UBND tỉnh Hà Tĩnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường và Sở Tài chính tham mưu chỉ đạo việc xác định giá khởi điểm quyền sử dụng đất đảm bảo đúng quy định pháp luật, sát với giá thị trường.

Xác định giá khởi điểm quyền sử dụng đất sát với giá thị trường - Ảnh 1.

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành văn bản gửi các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã, các tổ chức liên quan về việc tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất.

Văn bản nêu rõ, trong thời gian qua, để đánh giá tình hình hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh, tăng cường quản lý nhà nước trong lĩnh vực này, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã thành lập Đoàn liên ngành kiểm tra việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất của một số địa phương và tổ chức đấu giá tài sản. 

Qua kiểm tra cho thấy, về cơ bản các địa phương đã tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật. Hoạt động của các tổ chức đấu giá từng bước chuyên nghiệp hóa, nâng cao tính công khai, minh bạch, hiệu quả, góp phần tăng thu ngân sách nhà nước và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Một số tổ chức đấu giá chưa thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ trình tự, thủ tục đấu giá tài sản

Tuy nhiên, hoạt động đấu giá vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Trình tự, thủ tục tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất một số trường hợp chưa tuân thủ quy định tại Chương II Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP ngày 04/4/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tư pháp; việc đánh giá, lựa chọn tổ chức đấu giá chưa chặt chẽ, khách quan, có trường hợp mang tính hình thức; công tác giám sát chưa thường xuyên, còn thiếu sót, buông lỏng; một số tổ chức đấu giá chưa thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ trình tự, thủ tục đấu giá tài sản, các quy định về quy chế cuộc đấu giá, thông báo công khai, tiền đặt trước.

Năng lực hoạt động của một số đấu giá viên, tổ chức đấu giá tài sản còn hạn chế; còn có hiện tượng chạy theo lợi nhuận, “cạnh tranh” không lành mạnh, vi phạm pháp luật, đạo đức nghề nghiệp; tình trạng thông đồng, dìm giá giữa những người tham gia đấu giá, tổ chức đấu giá tài sản tuy đã giảm nhưng vẫn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự tại địa phương…

Thực trạng trên xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó có các nguyên nhân chủ yếu như: Việc tổ chức thi hành và áp dụng pháp luật về đấu giá ở một số nơi còn chưa nghiêm; một số tổ chức, cá nhân có có tài sản thiếu trách nhiệm trong việc giám sát bán đấu giá tài sản; tình trạng thông đồng, dìm giá diễn ra khá tinh vi, phức tạp, việc thực hiện kiểm tra thông thường khó phát hiện; công tác thanh tra, kiểm tra chưa thường xuyên, việc xử lý chưa mang tính răn đe cao…

Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát về tổ chức, hoạt động của tổ chức đấu giá tài sản

UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu Sở Tư pháp chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức đấu giá thực hiện nghiêm trình tự, thủ tục đấu giá tài sản theo đúng quy định.

Đồng thời, tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát về tổ chức, hoạt động của tổ chức đấu giá tài sản, việc thực hiện Quy tắc đạo đức nghề nghiệp của đấu giá viên và công tác lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản của người có tài sản đấu giá. Kịp thời chấn chỉnh và xử lý hoặc tham mưu xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo thẩm quyền.

Tỉnh Hà Tĩnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường và Sở Tài chính tham mưu chỉ đạo việc xác định giá khởi điểm quyền sử dụng đất đảm bảo đúng quy định pháp luật, sát với giá thị trường. Tăng cường giám sát, kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật trong việc đưa tài sản là quyền sử dụng đất ra đấu giá, xác định giá khởi điểm tài sản đấu giá và các tổ chức, doanh nghiệp thẩm định giá. 

Kịp thời phát hiện các hành vi tiếp tay, bao che cho hành vi vi phạm về đấu giá tài sản và thẩm định giá để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý nhằm đảo bảo tính nghiêm minh của pháp luật.

Ngoài ra, Công an tỉnh  kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động đấu giá tài sản theo thẩm quyền. Tăng cường đấu tranh, trấn áp đối với các tổ chức, cá nhân, nhóm lợi ích cấu kết với người có thẩm quyền để chi phối cuộc đấu giá, các hành vi cản trở người tham gia đấu giá…