Tags: dự thảo nghị định

Khẩn trương trình ban hành Nghị định quy định về giá đất trong tháng 6/2024

Khẩn trương trình ban hành Nghị định quy định về giá đất trong tháng 6/2024

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Chính phủ yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường khẩn trương hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định về giá đất, trình Chính phủ xem xét, ban hành trong tháng 6 năm 2024.

TOÀN VĂN: Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước

TOÀN VĂN: Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước

Tham vấn chính sách

(Chinhphu.vn) - Toàn văn Dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước.

Đề xuất bổ sung nhóm đối tượng được tăng lương hưu

Đề xuất bổ sung nhóm đối tượng được tăng lương hưu

Tham vấn chính sách

(Chinhphu.vn) - Trong dự thảo Nghị định tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng hoàn thiện trình Chính phủ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội bổ sung thêm nhóm đối tượng được điều chỉnh lương hưu, trợ cấp.

Xây dựng kế hoạch biên chế công chức 5 năm thay vì hàng năm

Xây dựng kế hoạch biên chế công chức 5 năm thay vì hàng năm

Tham vấn chính sách

(Chinhphu.vn) - Các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc bộ, ngành, địa phương căn cứ xác định biên chế công chức, biên chế sự nghiệp để xây dựng kế hoạch biên chế công chức 5 năm của cơ quan, tổ chức mình, gửi cơ quan, tổ chức quy định.

Mỗi vị trí việc làm phải gắn với một chức danh, ngạch công chức, hạng viên chức và nội dung công việc cụ thể

Mỗi vị trí việc làm phải gắn với một chức danh, ngạch công chức, hạng viên chức và nội dung công việc cụ thể

Tham vấn chính sách

(Chinhphu.vn) - Không căn cứ vào biên chế hiện có của các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập để xây dựng danh mục vị trí việc làm.

Trước 20/5, trình Chính phủ dự thảo Nghị định gia hạn  thuế tiêu thụ đặc biệt với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước

Trước 20/5, trình Chính phủ dự thảo Nghị định gia hạn thuế tiêu thụ đặc biệt với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước

Tham vấn chính sách

(Chinhphu.vn) - Tại Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2023, Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính tập trung xây dựng, hoàn thiện dự thảo Nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước, trình Chính phủ trước ngày 20/5/2023.

Những điểm mới của dự thảo Nghị định về CBCC, người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, tổ dân phố

Những điểm mới của dự thảo Nghị định về CBCC, người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, tổ dân phố

Tham vấn chính sách

(Chinhphu.vn) - Theo Bộ Nội vụ, dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố có một số điểm mới.

Đề xuất tăng phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách xã, thôn, tổ dân phố

Đề xuất tăng phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách xã, thôn, tổ dân phố

Tham vấn chính sách

(Chinhphu.vn) - Bộ Nội vụ dề xuất tăng số lượng và mức phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố.

Thẩm định dự thảo Nghị định về sổ hộ khẩu, tạm trú giấy trong thực hiện TTHC, dịch vụ công

Thẩm định dự thảo Nghị định về sổ hộ khẩu, tạm trú giấy trong thực hiện TTHC, dịch vụ công

Tham vấn chính sách

(Chinhphu.vn) - Ngày 24/11, Bộ Tư pháp tổ chức họp thẩm định dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công.

Dự thảo Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự

Dự thảo Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự

Tham vấn chính sách

(Chinhphu.vn) - Bộ Quốc phòng đang dự thảo Luật quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu vực quân sự.

Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh

Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh

Tham vấn chính sách

(Chinhphu.vn) - Bộ Y tế đang dự thảo Nghị định quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Trong đó, Bộ đề xuất điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh.

Bộ máy Quỹ hỗ trợ phát triển nghề cá Khánh Hòa

Bộ máy Quỹ hỗ trợ phát triển nghề cá Khánh Hòa

Tham vấn chính sách

(Chinhphu.vn) – Bộ máy tổ chức quản lý và điều hành của Quỹ hỗ trợ phát triển nghề cá Khánh Hòa bao gồm: Hội đồng quản lý, Ban Kiểm soát và Cơ quan điều hành nghiệp vụ. Tổ chức quản lý và điều hành của Quỹ hoạt động theo hình thức biệt phái hoặc kiêm nhiệm.

Quỹ hỗ trợ phát triển nghề cá Khánh Hòa - bổ sung nguồn lực phục vụ phát triển nghề cá

Quỹ hỗ trợ phát triển nghề cá Khánh Hòa - bổ sung nguồn lực phục vụ phát triển nghề cá

Tham vấn chính sách

(Chinhphu.vn) – Việc thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển nghề cá Khánh Hòa sẽ bổ sung nguồn lực phục vụ phát triển nghề cá, đầu tư cho các hạng mục, công trình hạ tầng cảng cá… thúc đẩy sự phát triển của tỉnh Khánh Hoà.

Hỗ trợ xây dựng vùng trồng nguyên liệu thức ăn chăn nuôi tối đa 5 tỷ đồng/dự án

Hỗ trợ xây dựng vùng trồng nguyên liệu thức ăn chăn nuôi tối đa 5 tỷ đồng/dự án

Tham vấn chính sách

(Chinhphu.vn) - Tại dự thảo Nghị định quy định về chính sách đầu tư hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất hỗ trợ tổ hợp tác, hợp tác xã, doanh nghiệp có dự án đầu tư cơ sở sản xuất, chế biến, bảo quản và tiêu thụ nguyên liệu trong nước để sản xuất thức ăn chăn nuôi.

Hỗ trợ xây dựng các mô hình chăn nuôi

Hỗ trợ xây dựng các mô hình chăn nuôi

Tham vấn chính sách

(Chinhphu.vn) - Tổ chức, cá nhân có hoạt động chăn nuôi với quy mô chăn nuôi trang trại quy định tại khoản 2 Điều 21 Nghị định số 13/2020/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi sẽ được hỗ trợ xây dựng các mô hình chăn nuôi.

Hỗ trợ xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu chăn nuôi

Hỗ trợ xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu chăn nuôi

Tham vấn chính sách

(Chinhphu.vn) – Tại dự thảo Nghị định quy định về chính sách đầu tư hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã đề xuất chính sách hỗ trợ xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu ngành chăn nuôi.

Ưu đãi, hỗ trợ trang trại về thuế

Ưu đãi, hỗ trợ trang trại về thuế

Tham vấn chính sách

(Chinhphu.vn) - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã đề xuất chính sách ưu đãi, hộ trợ về thuế nhằm phát triển kinh tế trang trại.

Ưu đãi, hỗ trợ về đất đai nhằm phát triển kinh tế trang trại

Ưu đãi, hỗ trợ về đất đai nhằm phát triển kinh tế trang trại

Tham vấn chính sách

(Chinhphu.vn) – Tại dự thảo Nghị định về chính sách khuyến khích phát triển kinh tế trang trại nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã đề xuất chính sách ưu đãi, hỗ trợ về đất đai đối với trang trại.

Đọc nhiều
8.00' ngày 17/7 công bố ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP THPT 2024; thời gian công bố KẾT QUẢ TỐT NGHIỆP, cấp GIẤY CHỨNG NHẬN; nhận đơn PHÚC KHẢO,...

8.00' ngày 17/7 công bố ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP THPT 2024; thời gian công bố KẾT QUẢ TỐT NGHIỆP, cấp GIẤY CHỨNG NHẬN; nhận đơn PHÚC KHẢO,...

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Theo kế hoạch, 8 giờ sáng ngày 17/7 sẽ công bố kết quả thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024; chậm nhất ngày 21/7 sẽ công bố kết quả tốt nghiệp; chậm nhất ngày 23/7 cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, gửi Chứng nhận kết quả thi...

TOÀN VĂN: Nghị định 73/2024/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng

TOÀN VĂN: Nghị định 73/2024/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Toàn văn Nghị định 73/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

TOÀN VĂN: Nghị định 74/2024/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng

TOÀN VĂN: Nghị định 74/2024/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Toàn văn Nghị định 74/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

TOÀN VĂN: Nghị định số 75/2024/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng

TOÀN VĂN: Nghị định số 75/2024/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Toàn văn Nghị định 75/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng.

BẢNG LƯƠNG MỚI CỦA GIÁO VIÊN

BẢNG LƯƠNG MỚI CỦA GIÁO VIÊN

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Bảng lương giáo viên từ ngày 01/7/2024 theo mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng/tháng.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Bộ Y tế đề xuất cặp vợ chồng, cá nhân quyết định về thời gian sinh con, số con và khoảng cách giữa các lần sinh.

}