CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Trang trại nông nghiệp hoạt động du lịch cần có tiêu chí nào?

18:44 - 01/09/2022

(Chinhphu.vn) - Trang trại nông nghiệp hoạt động du lịch cần có các tiêu chí về: Hạ tầng và cơ sở vật chất; lao động; tổ chức hoạt động kinh doanh du lịch; quy định khác.

Trang trại nông nghiệp hoạt động du lịch cần có tiêu chí nào? - Ảnh 1.

Nội dung trên là quy định tại dự thảo Nghị định về chính sách khuyến khích phát triển trang trại.

Cụ thể, tiêu chí quy định đối hoạt động du lịch trong trang trại nông nghiệp gồm:

+ Trang trại nông nghiệp có kết hợp hoạt động du lịch có cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất đảm bảo phục vụ hoạt động du lịch, bao gồm:

Có các hạng mục công trình phục vụ du lịch theo quy định. Cụ thể, các trang trại nông nghiệp có kết hợp hoạt động du lịch được xây dựng các hạng mục công trình phục vụ du lịch (bao gồm cả nhà vệ sinh) nhưng phải đảm bảo thực hiện đúng quy định của pháp luật về xây dựng. Diện tích đất nông nghiệp được chuyển đổi mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp để phục vụ du lịch không quá 500m2 và không quá 5% tổng diện tích đất; diện tích đất được xây dựng công trình có mái che kiên cố phục vụ du lịch không quá 70% trên tổng diện tích đất được chuyển đổi. 

Bên cạnh đó, các công trình xây 01 tầng (cao tối đa 07 mét tại cốt xây dựng công trình) và khuyến khích sử dụng mái dốc, vật liệu xây dựng thân thiện với môi trường, đảm bảo an toàn, phù hợp với điều kiện tự nhiên, độ dốc của khu đất, hài hòa với cảnh quan thiên nhiên).

Có kết nối giao thông, thông tin liên lạc thuận lợi; được cung cấp điện, nước sạch; có bãi đỗ xe, đường giao thông nội bộ, biển chỉ dẫn.

Nhà vệ sinh đảm bảo sạch sẽ, được bố trí hợp lý đáp ứng nhu cầu khách du lịch vào thời kỳ cao điểm và bảo đảm theo tiêu chuẩn nhà tiêu tại QCVN 01:2011/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà tiêu - Điều kiện bảo đảm hợp vệ sinh được ban hành kèm theo Thông tư số 27/2011/TT-BYT ngày 24/6/2011 của Bộ Y tế.

+ Tiêu chí về lao động:

Lao động do Chủ trang trại thuê phải có hợp đồng theo quy định của pháp luật;

Phải bố trí đủ nhân viên đáp ứng tiêu chuẩn quy định để phục vụ khách du lịch.

 + Tiêu chí về bảo vệ môi trường:

Môi trường trong trang trại có kết hợp hoạt động du lịch được bảo vệ, tôn tạo và phát triển theo xu hướng xanh, sạch, đẹp, thân thiện với môi trường, không xâm hại tài nguyên, cảnh quan môi trường và các loài sinh vật.

Căn cứ vào quy mô hoạt động của trang trại có kết hợp hoạt động du lịch, việc đầu tư, kinh doanh du lịch cần đảm bảo tuân thủ theo các quy định hướng dẫn hiện hành về công tác bảo vệ môi trường đối với cơ sở du lịch và dịch vụ tại các khu, điểm du lịch; bảo vệ môi trường trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch và các quy định có liên quan của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Thực hiện thu gom và xử lý nước thải, chất thải trong trang trại có kết hợp hoạt động du lịch theo quy định hiện hành.

+ Tiêu chí tổ chức hoạt động kinh doanh du lịch

Các trang trại có kết hợp hoạt động du lịch phải tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành:

Thực hiện đăng ký, nghĩa vụ kinh doanh từng loại hình kinh doanh dịch vụ theo quy định của pháp luật.

Đảm bảo điều kiện kinh doanh đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Chấp hành sự kiểm tra, giám sát về chất lượng các dịch vụ phục vụ khách du lịch, thực hiện niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.

Cung cấp thông tin cho khách du lịch về quy định bảo vệ tài nguyên du lịch, vệ sinh môi trường, đa dạng sinh học; không được để khách lợi dụng hoạt động du lịch gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Niêm yết quy định bảo vệ tài nguyên du lịch; bảo vệ môi trường với nội dung trong niêm yết phải ghi rõ các hành vi bị nghiêm cấm đã được quy định Điều 6 của Luật Bảo vệ môi trường 2020 và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan, các hành vi liên quan trực tiếp đến việc bảo vệ môi trường của cơ sở, đa dạng sinh học; không được để khách lợi dụng hoạt động du lịch. gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội.

+ Tiêu chí và quy định khác:

Đảm bảo các điều kiện về an ninh, an toàn, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm và phòng chống cháy nổ theo quy định của pháp luật.