Thủ tướng giao trọng trách cho Đại học Quốc gia Hà Nội

30/04/2023 15:05

(Chinhphu.vn) - Đại học Quốc gia Hà Nội phải thể hiện khát vọng vươn lên, tập trung phát triển đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên chất lượng cao, đẳng cấp khu vực, quốc tế.

Thủ tướng giao trọng trách cho Đại học Quốc gia Hà Nội - Ảnh 1.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến thăm và làm việc với tập thể lãnh đạo Đại học Quốc gia Hà Nội

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản 165/TB-VPCP ngày 29/4/2023 thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi thăm và làm việc với Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) tại Hòa Lạc.

Xây dựng ĐHQGHN trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu tầm cỡ khu vực và quốc tế

Văn bản nêu rõ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương những nỗ lực và thành tích mà ĐHQGHN đã đạt được trong thời gian qua đã đóng góp tích cực vào thành tựu phát triển và sự nghiệp giáo dục, đào tạo của cả nước. 

Lịch sử phát triển cho thấy ĐHQGHN luôn có vai trò quan trọng, gắn liền với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thủ tướng Chính phủ tin tưởng và mong muốn tập thể lãnh đạo và toàn thể các thầy cô giáo, học sinh và sinh viên của ĐHQGHN tiếp tục kế thừa và không ngừng phát huy giá trị truyền thống tốt đẹp này.

Với vai trò của một đại học đa ngành, đa lĩnh vực, có truyền thống lịch sử lâu đời, có đội ngũ cán bộ khoa học trình độ cao dẫn đầu cả nước cả về số lượng và chất lượng; đào tạo nguồn nhân lực trong nhiều lĩnh vực quan trọng, then chốt cả về lý thuyết hàn lâm, khoa học cơ bản, khoa học ứng dụng, ĐHQGHN trong thời gian tới cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:

Thứ nhất, phát huy bề dày truyền thống lịch sử, coi đây là tài sản vô giá để không ngừng phát huy và nhân rộng những bài học hay, kinh nghiệm quý, cách làm hiệu quả; phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức, chung lòng, không ngừng đổi mới sáng tạo với khát vọng phát triển ĐHQGHN lên tầm cao mới, sớm trở thành một trung tâm đào tạo nguồn nhân lực và nghiên cứu khoa học theo mô hình hiện đại, có tầm cỡ, uy tín trong khu vực và quốc tế.

Trong đó, lựa chọn để tập trung vào một số lĩnh vực khoa học cơ bản, đào tạo chuyên ngành, mũi nhọn, chất lượng cao, có thế mạnh của Việt Nam, phù hợp với xu thế của thế giới, nhất là đào tạo chuyên sâu các ngành chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, với phương châm "đi tắt đón đầu" và "đi sau đến trước".

ĐHQGHN cần đề xuất các cơ chế, chính sách để phát triển

Thứ hai, gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo với đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, phát triển đồng thời cả khoa học tự nhiên và khoa học xã hội - nhân văn, khoa học cơ bản và khoa học ứng dụng, nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt là góp phần phát triển, hoàn thiện nền tảng tư tưởng, cung cấp luận cứ khoa học, tin cậy cho Đảng và Nhà nước trong việc hoạch định chiến lược, xây dựng chủ trương, đường lối, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đất nước, bảo vệ an ninh quốc phòng, giữ vững ổn định chính trị.

Thứ ba, bám sát thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn, tôn trọng thực tiễn, lấy thực tiễn làm thước đo, tập trung giải quyết những vấn đề lớn, điểm nghẽn, khó khăn, vướng mắc cả về lý luận và thực tiễn ở cấp quốc tế, quốc gia cũng như cấp địa phương. Bối cảnh thay đổi thì tư duy cũng phải thay đổi phù hợp, có vậy mới tranh thủ sức mạnh của nhân dân. 

Thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, thương mại hóa các kết quả, sản phẩm nghiên cứu khoa học trên cơ sở tăng cường hợp tác công tư; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo vào những ngành mới nổi, những ngành mũi nhọn.

Thứ tư, phải thể hiện khát vọng vươn lên, tập trung phát triển đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên chất lượng cao, đẳng cấp khu vực, quốc tế. 

Trong quá trình này phải chú ý đặc thù của đất nước. Đây là những nền tảng quan trọng của ĐHQGHN, do đó phải có khát vọng lớn hơn đi cùng khát vọng của đất nước, có như vậy mới tạo sức lan tỏa, truyền cảm hứng cho việc đào tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài. 

Đổi mới, nâng cao chất lượng dạy và học theo nhu cầu của thị trường trong nước và quốc tế, xu thế của thời đại.

Tiếp tục phát huy, nhân rộng các hình thức tuyển sinh phù hợp, hiệu quả, trong đó có hình thức Đánh giá năng lực học sinh THPT; từ thực tiễn, ĐHQGHN cần đề xuất các cơ chế, chính sách để phát triển; có cơ chế khuyến khích sinh viên vào học các ngành khoa học cơ bản, ngành đặc thù, ngành hiếm để vừa phục vụ bảo tồn, phát huy bản sắc, giá trị riêng có của quốc gia, dân tộc, vừa phục vụ sự phát triển nhanh, bền vững đất nước.

Tăng cường đầu tư phát triển nhân lực nghiên cứu về công nghệ vi mạch tích hợp bán dẫn

Đặc biệt quan tâm, tăng cường đầu tư cho lĩnh vực phát triển nhân lực nghiên cứu về công nghệ vi mạch tích hợp bán dẫn ở Việt Nam; 

Đẩy mạnh hợp tác chặt chẽ với các doanh nghiệp trong và ngoài nước để đào tạo, nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và thương mại hóa trong lĩnh vực này;

Đào tạo nguồn nhân lực để thu hút đầu tư, chuyển giao công nghệ, đáp ứng yêu cầu phát triển ngành công nghiệp sản xuất chíp; thích ứng hoàn cảnh đất nước, thực hiện khát vọng của đất nước, vừa có tính chất bao trùm, xuyên suốt, tổng thể, toàn diện, vừa có trọng tâm, trọng điểm. 

Hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực ở khu vực vùng sâu vùng xa, biên giới, hải đảo, đặc biệt là vùng miền núi phía Bắc, miền Trung - Tây Nguyên, Tây Nam Bộ.

Thứ năm, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, sớm hoàn thành dứt điểm nhiệm vụ xây dựng ĐHQGHN tại Hòa Lạc, hình thành một khu đô thị đại học xanh, hiện đại, thông minh, ngang tầm khu vực theo mô hình 5 trong 1.

Tăng cường và mạnh dạn thí điểm hợp tác công tư trong đầu tư xây dựng và đào tạo, nghiên cứu khoa học.

Xây dựng Trung tâm hỗ trợ thiết kế và đo kiểm vi mạch quốc gia và Phòng thí nghiệm chế tạo vi mạch

Về một số kiến nghị của ĐHQGHN, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, cơ quan liên quan và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chủ động, tích cực phối hợp, tạo điều kiện hỗ trợ ĐHQGHN giải quyết kịp thời, hiệu quả những khó khăn, vướng mắc; làm tốt công tác quy hoạch, phát triển đô thị vệ tinh Hòa Lạc theo hướng ưu tiên thu hút, phát triển các cơ sở nghiên cứu, đào tạo, đổi mới sáng tạo chất lượng và có tính kết nối cao.

Về việc đầu tư xây dựng Trung tâm hỗ trợ thiết kế và đo kiểm vi mạch quốc gia và Phòng thí nghiệm chế tạo vi mạch, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đồng ý về nguyên tắc, ĐHQGHN chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan xây dựng đề án cụ thể, báo cáo cấp có thẩm quyền theo đúng quy trình, thủ tục và quy định.

Về việc xây dựng Hệ thống trung tâm đào tạo xuất sắc và tài năng về công nghệ 4.0, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính giao Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu tổng hợp kiến nghị của ĐHQGHN trong quá trình xây dựng "Đề án phát triển hệ thống trung tâm đào tạo xuất sắc và tài năng về công nghệ 4.0", báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý II năm 2023./.

Nội dung này, đã nhận được 0 góp ý, hiến kế
Góp ý, hiến kế cho Chính phủ ngay tại đây
Đọc nhiều
THÔNG CÁO ĐẶC BIỆT VỀ LỄ TANG TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

THÔNG CÁO ĐẶC BIỆT VỀ LỄ TANG TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Lễ tang đồng chí đồng chí Nguyễn Phú Trọng Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam được tổ chức với nghi thức Quốc tang.

LỄ VIẾNG, LỄ TRUY ĐIỆU, LỄ AN TÁNG ĐỒNG CHÍ TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

LỄ VIẾNG, LỄ TRUY ĐIỆU, LỄ AN TÁNG ĐỒNG CHÍ TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - THÔNG BÁO LỄ VIẾNG, LỄ TRUY ĐIỆU VÀ LỄ AN TÁNG ĐỒNG CHÍ NGUYỄN PHÚ TRỌNG, TỔNG BÍ THƯ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM.

TÓM TẮT TIỂU SỬ TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

TÓM TẮT TIỂU SỬ TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Tóm tắt tiểu sử của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

TRA CỨU ĐIỂM CHUẨN, ĐIỂM SÀN XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC 2024

TRA CỨU ĐIỂM CHUẨN, ĐIỂM SÀN XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC 2024

(Chinhphu.vn) - Thực hiện kế hoạch tuyển sinh, hiện đã có một loạt các Đại học, học viện, trường đại học công bố điểm sàn xét tuyển đại học năm 2024. Trước đó nhiều trường đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển sớm.

TOÀN VĂN: Nghị định 73/2024/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng

TOÀN VĂN: Nghị định 73/2024/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Toàn văn Nghị định 73/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Bộ Y tế đề xuất cặp vợ chồng, cá nhân quyết định về thời gian sinh con, số con và khoảng cách giữa các lần sinh.

Chúng tôi luôn Lắng nghe và phản hồi Chúng tôi
luôn
Lắng nghe
và phản hồi