CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái làm Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt về thuế tối thiểu toàn cầu của OECD

09:33 - 16/04/2023

(Chinhphu.vn) - Theo Quyết định 22/QĐ-TCTĐB, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái làm Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ về nghiên cứu và đề xuất các giải pháp liên quan đến thuế suất tối thiểu toàn cầu của OECD.

Danh sách thành viên Tổ công tác đặc biệt về thuế suất tối thiểu toàn cầu - Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái làm Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ về nghiên cứu và đề xuất các giải pháp liên quan đến thuế suất tối thiểu toàn cầu của OECD.

Cũng theo Quyết định 22/QĐ-TCTĐB ngày 14/4/2023 ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ về nghiên cứu và đề xuất các giải pháp liên quan đến thuế suất tối thiểu toàn cầu của OECD, Tổ phó Tổ công tác gồm:

- Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc (Tổ phó thường trực); 

- Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Thị Bích Ngọc.

Các thành viên Tổ công tác gồm: 

- Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn; 

- Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh; 

- Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc; 

- Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định; 

- Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ; 

- Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Thanh Hà; 

- Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Thành; 

- Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Đức Hiển.

Tổ công tác làm việc theo nguyên tắc quy định tại Điều 4 Quyết định số 55/QĐ-TTg ngày 04/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ thành lập Tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ về nghiên cứu và đề xuất các giải pháp liên quan đến thuế suất tối thiểu toàn cầu của OECD (Quyết định số 55/QĐ-TTg) và Quy chế này.

Hoạt động của Tổ công tác được thực hiện thông qua cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản của các thành viên Tổ công tác, thành viên Nhóm giúp việc. Ý kiến tham gia của các thành viên Tổ công tác là ý kiến chính thức của cơ quan nơi thành viên Tổ công tác làm việc.

Các thành viên Tổ công tác cử cán bộ đại diện thuộc cơ quan mình tham gia Nhóm giúp việc và làm đầu mối phối hợp với Nhóm giúp việc để triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Tổ công tác.

Quy chế cũng quy định cụ thể nhiệm vụ của Tổ trưởng, Tổ phó thường trực, Tổ phó, thành viên Tổ công tác.