Phát biểu tại buổi công bố, ông Nguyễn Mạnh Khương, Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ nêu rõ mục đích, yêu cầu và sự cần thiết của hoạt động thanh tra về công tác tổ chức cán bộ, đồng thời chỉ đạo, quán triệt hoạt động của đoàn thanh tra, yêu cầu các thành viên nghiêm túc thực hiện Quy chế Tổ chức và Hoạt động của đoàn thanh tra, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính trong hoạt động công vụ.

Ông Trần Ngọc Huy, Phó Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ, Trưởng đoàn Thanh tra công bố toàn văn Quyết định số 116/QĐ-TTBNV ngày 13/3/2024 của Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về xây dựng vị trí việc làm và quản lý biên chế công chức; đạo đức, văn hóa giao tiếp của công chức; những việc công chức không được làm; quy tắc nghề nghiệp của công chức; tuyển dụng công chức, tiếp nhận vào làm công chức; bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; nâng ngạch công chức tại tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn từ ngày 01/01/2021 đến ngày 29/02/2024.

Thanh tra công tác tuyển dụng, nâng ngạch công chức- Ảnh 2.

Toàn cảnh buổi công bố quyết định thanh tra.

Phát biểu tại buổi công bố, ông Trịnh Việt Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên tiếp thu các ý kiến của Thanh tra Bộ Nội vụ, đồng thời thống nhất về thời gian, chương trình, nội dung làm việc của đoàn thanh tra Bộ Nội vụ.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, tổ chức bố trí thời gian, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu để làm việc với đoàn thanh tra theo lịch làm việc; giao Sở Nội vụ làm đầu mối, đôn đốc các cơ quan, tổ chức chuẩn bị hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu và phối hợp chặt chẽ với đoàn thanh tra trong quá trình làm việc.