Tiếp tục tham mưu cải cách tiền lương; tập trung hoàn thiện các VBQPPL quan trọng về tổ chức, cán bộ

02/04/2023 19:19

(Chinhphu.vn) - Bộ trưởng Bộ Nội vụ yêu cầu các đơn vị tập trung rà soát, hoàn thiện dự thảo các nghị định trình Chính phủ xem xét, ban hành: Nghị định sửa đổi, bổ sung các quy định của Chính phủ về cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung; Nghị định quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố...

Tập trung hoàn thiện, trình Chính phủ ban hành 3 Nghị định quan trọng về tinh giản biên chế; quản lý cán bộ, công chức - Ảnh 1.

Trình ban hành 10 Nghị quyết về thành lập, nhập, điều chỉnh địa giới hành chính 

Bộ Nội vụ vừa tổ chức Hội nghị giao ban kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác Quý I và triển khai nhiệm vụ công tác tháng 4/2023.

Báo cáo của Bộ Nội vụ cho biết: Trong Quý I/2023, với khối lượng công việc lớn, nhiều nhiệm vụ khó, phức tạp, song dưới sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt của lãnh đạo Bộ Nội vụ, các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ đã nỗ lực cố gắng, quyết tâm cao để hoàn thành nhiệm vụ cấp thẩm quyền giao.

Trọng tâm đó là: Tham mưu trình Ban Cán sự đảng Chính phủ trình Bộ Chính trị 02 Đề án; trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành 10 Nghị quyết về thành lập, nhập, điều chỉnh địa giới hành chính của một số địa phương; trình Chính phủ ban hành 01 Nghị định và 01 dự thảo Nghị định đang xem xét, ban hành; trình Thủ tướng Chính phủ ban hành 09 Quyết định; ban hành theo thẩm quyền 02 Thông tư;... 

Bộ Nội vụ cũng đã tổ chức Hội thảo tại 3 miền Bắc - Trung - Nam lấy ý kiến vào 03 dự thảo Nghị định về tinh giản biên chế; khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung; quản lý cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách cấp xã;....

Tiếp tục tham mưu tổ chức triển khai cải cách chính sách tiền lương và phụ cấp mới

Về nhiệm vụ công tác tháng 4/2023, Báo cáo đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm:

Thứ nhất, tập trung cao độ để hoàn thành 106 nhiệm vụ cấp có thẩm quyền giao trong Quý II/2023, trong đó 34 nhiệm vụ còn tồn đọng từ tháng 03/2023 chuyển sang và 72 nhiệm vụ có thời hạn trình trong Quý II/2023 (riêng tháng 4 có 19 nhiệm vụ).

Thứ hai, tập trung hoàn thiện hồ sơ dự án Luật Lưu trữ (sửa đổi) và 11 dự thảo Nghị định trình Chính phủ xem xét, ban hành; hoàn thiện trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự thảo Nghị quyết về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030; hồ sơ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội để thực hiện quy định tại Khoản 4 Điều 102 Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Thứ ba, tập trung xây dựng, hoàn thiện 04 văn bản, đề án trình Thủ tướng Chính phủ.

Thứ tư, khẩn trương hoàn thiện trình Bộ trưởng ban hành 06 Thông tư và 04 văn bản, đề án.

Thứ năm, tiếp tục tham mưu tổ chức triển khai cải cách chính sách tiền lương và phụ cấp mới đảm bảo theo yêu cầu Nghị quyết số 27-NQ/TW; Hội nghị Chuyên đề của Ban Chỉ đạo về cải cách thủ tục hành chính gắn với Chuyển đổi số, xây dựng Chính phủ số, chính quyền số; Hội nghị công bố Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2022 của các Bộ, ngành, địa phương,...

Thứ sáu, tham mưu tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Pháp.

Khẩn trương hoàn thiện, trình ban hành các Nghị quyết, Nghị định về công tác tổ chức, cán bộ

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ tập trung cao độ để hoàn thành các nhiệm vụ được giao theo Chương trình công tác của Bộ năm 2023 bảo đảm đúng kế hoạch đề ra, không để nợ đọng.

Đồng thời, khẩn trương hoàn thiện trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự thảo Nghị quyết về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030; Nghị quyết của Chính phủ ban hành Kế hoạch sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030; chủ động xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội nghị toàn quốc để quán triệt triển khai các nghị quyết nêu trên;

Bộ trưởng cũng yêu cầu các đơn vị tập trung rà soát, hoàn thiện dự thảo các nghị định trình Chính phủ xem xét, ban hành: Nghị định sửa đổi, bổ sung các quy định của Chính phủ về cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung; Nghị định quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố...

Tiếp tục tham mưu tổ chức triển khai các hội nghị: Chuyên đề của Ban Chỉ đạo về cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số, xây dựng Chính phủ số, chính quyền số; Công bố Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính và Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của các bộ, ngành, địa phương; 

Tổ chức thi chuyên viên cao cấp năm 2023

Tổ chức Hội thảo lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương, chuyên gia, nhà khoa học vào Đề án Chiến lược quốc gia thu hút, trọng dụng nhân tài đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;

Tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức từ chuyên viên chính lên chuyên viên cao cấp năm 2023; phối hợp với các bộ, ngành, địa phương xây dựng cơ sở dữ liệu về cán bộ, công chức, viên chức.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị các đơn vị tập trung một số nội dung: tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với các bộ, ngành, địa phương trong các lĩnh vực thuộc ngành Nội vụ; đổi mới, phát triển công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế; đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật; chú trọng giải quyết tốt các vấn đề tôn giáo; tập trung tối đa cho việc chuyển đổi số..../.

Nội dung này, đã nhận được 0 góp ý, hiến kế
Góp ý, hiến kế cho Chính phủ ngay tại đây
Đọc nhiều
8.00' ngày 17/7 công bố ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP THPT 2024; thời gian công bố KẾT QUẢ TỐT NGHIỆP, cấp GIẤY CHỨNG NHẬN; nhận đơn PHÚC KHẢO,...

8.00' ngày 17/7 công bố ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP THPT 2024; thời gian công bố KẾT QUẢ TỐT NGHIỆP, cấp GIẤY CHỨNG NHẬN; nhận đơn PHÚC KHẢO,...

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Theo kế hoạch, 8 giờ sáng ngày 17/7 sẽ công bố kết quả thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024; chậm nhất ngày 21/7 sẽ công bố kết quả tốt nghiệp; chậm nhất ngày 23/7 cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, gửi Chứng nhận kết quả thi...

TOÀN VĂN: Nghị định 73/2024/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng

TOÀN VĂN: Nghị định 73/2024/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Toàn văn Nghị định 73/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

TOÀN VĂN: Nghị định 74/2024/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng

TOÀN VĂN: Nghị định 74/2024/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Toàn văn Nghị định 74/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

TOÀN VĂN: Nghị định số 75/2024/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng

TOÀN VĂN: Nghị định số 75/2024/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Toàn văn Nghị định 75/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng.

BẢNG LƯƠNG MỚI CỦA GIÁO VIÊN

BẢNG LƯƠNG MỚI CỦA GIÁO VIÊN

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Bảng lương giáo viên từ ngày 01/7/2024 theo mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng/tháng.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Bộ Y tế đề xuất cặp vợ chồng, cá nhân quyết định về thời gian sinh con, số con và khoảng cách giữa các lần sinh.

Chúng tôi luôn Lắng nghe và phản hồi Chúng tôi
luôn
Lắng nghe
và phản hồi