CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Sổ hộ khẩu có giá trị đến hết ngày 31/12/2022: Hà Nội chỉ đạo triển khai ngay một số nội dung giảm phiền hà cho dân

16:01 - 13/09/2022

(Chinhphu.vn) - “Sổ hộ khẩu, sổ tạm trú có giá trị đến hết ngày 31/12/2022”. Theo Điều 38 Luật Cư trú năm 2020 “Khi công dân thực hiện các thủ tục đăng ký, khai báo về cư trú dẫn đến thay đổi thông tin trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú thì cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm thu hồi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đã cấp, thực hiện điều chỉnh, cập nhật thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú, theo quy định của luật này và không cấp mới, cấp lại sổ hộ khẩu, sổ tạm trú”

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Công văn số 2975/UBND-KSTTHC (ngày 12/9/2022) về việc phối hợp triển khai thi hành Luật Cư trú năm 2020.

Công văn nêu rõ, để việc triển khai thực hiện quy định của Luật Cư trú thống nhất, đồng bộ, hiệu quả nhằm tạo điều kiện thuận lợi, giảm phiền hà cho công dân trong việc thực hiện các thủ tục hành chính, giao dịch dân sự, bảo đảm các quyền, lợi ích hợp pháp cho công dân, UBND thành phố chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã triển khai ngay một số nội dung.

Trong đó, thực hiện các biện pháp, phương thức thông tin và truyền thông trong cơ quan, đơn vị, đặc biệt đối với công chức, viên chức, người lao động tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; tại các phòng, ban, đơn vị tham gia việc giải quyết thủ tục hành chính về các phương thức sử dụng thông tin công dân thay việc xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú khi thực hiện thủ tục hành chính, giao dịch dân sự, gồm: Sử dụng căn cước công dân gắn chíp điện tử là giấy tờ pháp lý chứng minh thông tin về cá nhân, nơi thường trú; sử dụng thiết bị đọc QR code trên thẻ căn cước công dân có gắn chíp; sử dụng thiết bị đọc chíp trên thẻ căn cước công dân.

Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn để công dân biết và hiểu về việc “sổ hộ khẩu, sổ tạm trú có giá trị đến hết ngày 31/12/2022” và quy định tại Điều 38 Luật Cư trú năm 2020 “Khi công dân thực hiện các thủ tục đăng ký, khai báo về cư trú dẫn đến thay đổi thông tin trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú thì cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm thu hồi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đã cấp, thực hiện điều chỉnh, cập nhật thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú, theo quy định của luật này và không cấp mới, cấp lại sổ hộ khẩu, sổ tạm trú” khi thực hiện các giao dịch dân sự, các thủ tục hành chính của công dân; tuyên truyền, hướng dẫn về các phương thức, cách thức sử dụng thông tin thay thế…