CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Tham vấn ý kiến xây dựng Luật Căn cước công dân (sửa đổi)

16:41 - 28/07/2022

(Chinhphu.vn) - Ngày 28/7, Bộ Công an tổ chức Hội thảo tham gia ý kiến dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Căn cước công dân (sửa đổi).

Tham vấn ý kiến xây dựng Luật Căn cước công dân (sửa đổi) - Ảnh 1.

Đại tá Trần Nguyên Quân, Phó Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp phát biểu tại Hội thảo.

Đại tá Trần Nguyên Quân, Phó Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp, Bộ Công an chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo có đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; đại diện lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương…

Phát biểu tại Hội thảo, Đại tá Trần Nguyên Quân cho biết, thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06), Bộ Công an được giao chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan nghiên cứu sửa đổi Luật Căn cước công dân năm 2014. 

Việc xây dựng dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Căn cước công dân (sửa đổi) có ý nghĩa rất quan trọng trong hoạt động quản lý nhà nước về căn cước công dân; đáp ứng các yêu cầu, mục tiêu về đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân trên cơ sở ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, phát huy giá trị, tiện ích thẻ Căn cước công dân gắn chíp điện tử; đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Đề án 06 đã đề ra.

Đến nay, Bộ Công an đã hoàn thành dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Căn cước công dân (sửa đổi) và gửi lấy ý kiến của các cơ quan, đơn vị, địa phương. 

Dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Căn cước công dân (sửa đổi) được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ, Cổng thông tin điện tử của Bộ Công an để lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020).

Tham vấn ý kiến xây dựng Luật Căn cước công dân (sửa đổi) - Ảnh 2.

Đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ tham gia ý kiến về dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Căn cước công dân (sửa đổi).

Theo đó, Bộ Công an đề xuất việc sửa đổi Luật Căn cước công dân theo 04 chính sách gồm: 

- Bổ sung quy định về tích hợp một số thông tin của công dân (ngoài thông tin về căn cước công dân) vào thẻ Căn cước công dân và thay thế việc sử dụng một số loại giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền cấp chứa thông tin đã được tích hợp; 

- Bổ sung, chỉnh lý quy định về thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước công dân; 

- Bổ sung, chỉnh lý quy định về quản lý, cấp thẻ Căn cước công dân và cấp giấy chứng nhận căn cước; 

- Hoàn thiện quy định về quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước công dân; định danh điện tử; cấp, hủy số định danh của cá nhân; quy định về việc sử dụng thống nhất thẻ Căn cước công dân và việc hạn chế phát sinh thủ tục hành chính có liên quan.

Tham vấn ý kiến xây dựng Luật Căn cước công dân (sửa đổi) - Ảnh 3.

Đại diện lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương phát biểu tại Hội thảo.

Sửa đổi Luật Căn cước công dân là rất cần thiết

Tại Hội thảo, các đại biểu nhất trí với quan điểm sửa đổi Luật Căn cước công dân; khẳng định sửa đổi Luật Căn cước công dân là rất cần thiết. 

Các đại biểu cũng đã tập trung trao đổi, thảo luận và đóng góp các ý kiến thiết thực vào dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Căn cước công dân (sửa đổi), giúp Bộ Công an hoàn thiện Hồ sơ như: kiến nghị, đề xuất sửa đổi Luật để phù hợp với định hướng thực hiện chuyển đổi số và yêu cầu quản lý tại đơn vị, địa phương; sự cần thiết và quan điểm sửa đổi Luật về 04 nhóm chính sách và việc lựa chọn các giải pháp trong từng chính sách …

Tham vấn ý kiến xây dựng Luật Căn cước công dân (sửa đổi) - Ảnh 4.

Toàn cảnh Hội thảo.

Để tiếp tục hoàn thiện Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Căn cước công dân (sửa đổi), Đại tá Trần Nguyên Quân đề nghị các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến tham gia và hoàn thiện Báo cáo tổng hợp;

Đồng thời, cập nhật, bổ sung số liệu có liên quan làm cơ sở xây dựng chính sách trong đề nghị xây dựng Luật Căn cước công dân (sửa đổi) cho đầy đủ, chặt chẽ, chính xác, khách quan, sớm hoàn chỉnh Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật báo cáo lãnh đạo Bộ Công an gửi Bộ Tư pháp thẩm định theo đúng quy định.