CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Đã có nhà Hà Nội, có được đăng ký hộ khẩu Hà Nội không, thủ tục như thế nào?

09:08 - 02/07/2022

(Chinhphu.vn) - Vợ chồng tôi làm việc ở Hà Nội đã được 6 năm, hiện đã có nhà ở tại Hà Nội. Trường hợp của tôi có đăng ký hộ khẩu thường trú tại Hà Nội được không? Nếu được thì cần phải làm những thủ tục gì?

Trả lời công dân, Bộ Công an cho biết: Khoản 1 Điều 20 của Luật Cư trú năm 2020 quy định "Công dân có chỗ ở hợp pháp thuộc quyền sở hữu của mình thì được đăng ký tại chỗ ở hợp pháp đó".

Theo thông tin bạn đọc cung cấp thì bạn và gia đình đủ điều kiện đăng ký thường trú tại thành phố Hà Nội.

Về hồ sơ, thủ tục đăng ký thường trú thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 21; điểm b, khoản 2, Điều 21 của Luật Cư trú năm 2020, cụ thể như sau:

- Tờ khai thay đổi thông tin cư trú;

- Giấy tờ, tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp;

- Giấy tờ, tài liệu chứng minh quan hệ nhân thân với chủ hộ, thành viên hộ gia đình, trừ trường hợp có thông tin thể hiện quan hệ này trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu về cư trú.

- Người đăng ký thường trú nộp hồ sơ đăng ký thường trú tại Công an xã, phường, thị trấn nơi đăng ký thường trú.

Mọi vấn đề liên quan đến việc đăng ký thường trú đề nghị bạn đến cơ quan Công an xã, phường, thị trấn nơi đăng ký thường trú để được hướng dẫn./.

Theo BCA