In bài viết

Yêu cầu kỷ luật Phó Giám đốc Sở; kiểm điểm trách nhiệm 12 Giám đốc Trung tâm y tế

15:39 - 12/11/2023

(Chinhphu.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang yêu cầu tổ chức kiểm điểm, xử lý kỷ luật Phó Giám đốc Sở Y tế; xem xét trách nhiệm 12 Giám đốc Trung tâm y tế.

Yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể lãnh đạo trung tâm y tế các huyện, thành phố 

Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Lâm Minh Thành vừa kết luận thanh tra về mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kít xét nghiệm trong phòng, chống COVID-19 giai đoạn 2020 - 2021 đối với Trung tâm Y tế các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh, với nhiều sai phạm của tập thể và cá nhân.

Qua thanh tra, Đoàn Thanh tra tỉnh phát hiện việc chi không đúng mục đích nguồn kinh phí ngân sách hơn 494 triệu đồng, trong đó, Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Thuận hơn 477 triệu đồng, Trung tâm Y tế huyện Giang Thành 17,4 triệu đồng. Trung tâm Y tế thành phố Phú Quốc sử dụng kinh phí tài trợ công tác phòng, chống COVID-19 không đúng mục đích và mua sắm không đúng dự toán được duyệt.

Trong việc mua sắm trang thiết bị,vật tư y tế, sinh phẩm, kít xét nghiệm, 7 trung tâm y tế (An Minh, Vĩnh Thuận, U Minh Thượng, Giang Thành, Kiên Lương, Rạch Giá, Phú Quốc) không lập dự toán 64 gói thầu; hai Trung tâm Y tế thành phố Phú Quốc và An Biên phê duyệt dự toán trên cơ sở một bảng báo giá của nhà cung cấp 8 gói thầu; 8 trung tâm y tế thực hiện thủ tục mua sắm không đúng thẩm quyền (Gò Quao, Tân Hiệp, Kiên Lương, Giang Thành, Kiên Hải, An Minh, U Minh Thượng, Hòn Đất).

Hầu hết các trung tâm y tế huyện, thành phố không đăng tải kế hoạch lựa và kết quả lựa chọn nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đối với các gói thầu chào hàng cạnh tranh, chỉ định thầu. 

Nhiều đơn vị mua sắm không phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu; thực hiện lựa chọn nhà thầu không đúng hình thức mua sắm theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt; mua sắm hàng hóa theo hình thức hợp đồng, hóa đơn.

Đối với việc ký hợp đồng, bàn giao và nghiệm thu, qua thanh tra, Đoàn phát hiện 7 trung tâm y tế huyện, thành phố  (Vĩnh Thuận, Gò Quao, Tân Hiệp, Châu Thành, Kiên Lương, Rạch Giá, Hà Tiên) không biên bản thương thảo hợp đồng 61 gói thầu; một số đơn vị không ký hợp đồng mua sắm. Đặc biệt, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện An Biên giai đoạn tháng 1/2020 - 10/2021 ký 6 hợp đồng mua bán với người có mối quan hệ gia đình, có dấu hiệu xung đột lợi ích.

Trung tâm Y tế 12 huyện, thành phố thu phí xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với bệnh nhân nội trú, thân nhân người bệnh, bệnh nhân ngoại trú chuyển tuyến với tổng số tiền hơn 5,6 tỷ đồng là chưa đúng theo chỉ đạo của Bộ Y tế.

Trung tâm Y tế thành phố Phú Quốc thực hiện 2 gói thầu liên quan đến Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á từ nguồn tiền tài trợ; liên hệ trực tiếp với các doanh nghiệp mua kít xét nghiệm SARS-CoV-2 thanh toán bằng hóa đơn với tổng số tiền 775 triệu đồng. Hai gói thầu này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang đã thu thập hồ sơ phục vụ công tác điều tra.

Từ những sai phạm nêu trên, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang giao Sở Y tế Kiên Giang kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể lãnh đạo trung tâm y tế các huyện, thành phố giai đoạn 2020 - 2021 có sai phạm theo kết luận thanh tra.

Xử lý kỷ luật Phó Giám đốc Sở; xem xét trách nhiệm 12 Giám đốc Trung tâm y tế

Các huyện Tân Hiệp, Gò Quao, Kiên Lương, Giang Thành, Hòn Đất, An Minh, U Minh Thượng, Kiên Hải tổ chức kiểm điểm, xem xét trách nhiệm trong công tác tham mưu quản lý tài chính ngân sách đối với tập thể lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện giai đoạn 2020 - 2021 có xảy ra sai sót theo kết luận thanh tra.

Sở Nội vụ Kiên Giang phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu tổ chức kiểm điểm xử lý kỷ luật đối với ông Chung Tấn Thịnh, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện An Biên từ ngày 1/1/2020 đến tháng 9/2021, nay là Phó Giám đốc Sở Y tế Kiên Giang trong việc lãnh đạo, chỉ đạo mua sắm thiết bị, vật tư y tế phòng, chống dịch; trong đó, có việc để xảy ra xung đột lợi ích.

Sở Y tế tổ chức kiểm điểm, xem xét trách nhiệm đối với Giám đốc các trung tâm y tế huyện, thành phố theo kết luận thanh tra, gồm: Phú Quốc, Châu Thành, An Biên, Gò Quao, An Minh, Giang Thành, Hà Tiên, Kiên Lương, Hòn Đất, Tân Hiệp, Vĩnh Thuận, Giồng Riềng; thu hồi nộp ngân sách nhà nước hơn 5,6 tỷ đồng tiền thu phí xét nghiệm SARS-CoV-2 sai đối tượng tại 12 Trung tâm Y tế huyện, thành phố.../.

Theo TTXVN