In bài viết

Sĩ quan phục viên đủ 15 năm phục vụ Quân đội được chọn nơi khám, chữa bệnh hoặc cấp thẻ bảo hiểm y tế?

09:59 - 25/09/2023

(Chinhphu.vn) - Bộ Quốc phòng trả lời cử tri kiến nghị sĩ quan phục viên đủ 15 năm phục vụ Quân đội được chọn nơi khám, chữa bệnh hoặc cấp thẻ BHYT.

Cử tri tỉnh Bình Phước kiến nghị: Quyết định số 33/2003/QĐ-BQP ngày 07/4/2003 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành quy định về khám bệnh, chữa bệnh đối với sĩ quan phục viên có đủ 15 năm phục vụ trong quân đội, theo đó quy định sĩ quan phục viên có đủ 15 năm phục vụ trong quân đội trở lên không có chế độ bảo hiểm y tế, khi ốm hoặc bị bệnh được khám, chữa bệnh miễn hoặc giảm viện phí tại các cơ sở quân y. 

Đề nghị Bộ Quốc phòng quan tâm xem xét quy định cho các đối tượng đủ điều kiện được lựa chọn nơi khám, chữa bệnh tại các cơ sở quân y hoặc cấp thẻ BHYT khám, chữa bệnh tại các cơ sở khám, chữa bệnh công lập Nhà nước để thuận tiện cho các đối tượng.

Về nội dung kiến nghị nêu trên của cử tri, Bộ Quốc phòng trả lời như sau:

Theo quy định tại khoản 3, khoản 4, khoản 5 Điều 3 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) thì người có công với cách mạng; cựu chiến binh tham gia kháng chiến từ ngày 30/4/1975 trở về trước theo quy định tại khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 2 Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12/12/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh cựu chiến binh; quân nhân đã được hưởng trợ cấp theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Camphuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc; sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đã hoàn thành nhiệm vụ tại ngũ trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đã phục viên, nghỉ hưu hoặc chuyển ngành về làm việc tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp; người tham gia kháng chiến và bảo vệ Tổ quốc, được cấp thẻ BHYT do ngân sách nhà nước bảo đảm và được lựa chọn nơi đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu theo quy định của Luật BHYT.

Như vậy, sĩ quan phục viên có đủ 15 năm phục vụ trong quân đội theo kiến nghị của cử tri nếu thuộc đối tượng quy định ở trên, được cấp thẻ BHYT và lựa chọn nơi đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu. 

Đối với các trường hợp chưa được hưởng chính sách BHYT nêu trên, Bộ Quốc phòng xin tiếp thu nội dung kiến nghị của cử tri tỉnh Bình Phước và gửi đến các cơ quan chức năng nghiên cứu, đề xuất phù hợp với điều kiện kinh tế của đất nước và khả năng bảo đảm của ngân sách nhà nước.