In bài viết

Kỷ luật Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thị ủy

16:16 - 07/11/2023

(Chinhphu.vn) - Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã xem xét, thi hành kỷ luật đồng chí Lê Văn Bình, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Thị ủy Hồng Lĩnh.

Kỷ luật Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thị ủy - Ảnh 1.

Đồng chí Hà Văn Trọng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Tĩnh chủ trì kỳ họp.

Yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy Thạch Hà kiểm điểm làm rõ trách nhiệm đối với những hạn chế, khuyết điểm

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Tĩnh khóa XIX vừa họp kỳ thứ 25. Đồng chí Hà Văn Trọng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Tĩnh chủ trì kỳ họp.

Tại Kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã xem xét kết quả giám sát đối với Ban Thường vụ Huyện ủy, đồng chí Bí thư Huyện ủy và đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Thạch Hà (giai đoạn từ đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến tháng 6/2023).

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhận thấy: Trong mốc giám sát, Ban Thường vụ Huyện ủy Thạch Hà và các cá nhân được giám sát đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý Nhà nước về đất đai; triển khai nhiều giải pháp để chấn chỉnh, khắc phục những vấn đề tồn đọng trong quản lý, sử dụng đất trên địa bàn.

Tuy nhiên, trong lãnh đạo, chỉ đạo chưa thực sự quyết liệt, vẫn còn một số khuyết điểm, hạn chế trên các lĩnh vực; việc thực hiện một số kết luận thanh tra, kiểm tra của cấp có thẩm quyền có nội dung chậm, chưa triệt để; việc xem xét, xử lý trách nhiệm các cá nhân theo kiến nghị thiếu kịp thời.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Tĩnh yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy và các tập thể, cá nhân liên quan tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm đối với những hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra, kịp thời xây dựng kế hoạch khắc phục, báo cáo kết quả về Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Tĩnh.

* Kỳ họp cũng xem xét kết quả giám sát đối với Đảng ủy và đồng chí Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh và một số tập thể, cá nhân có liên quan (giai đoạn từ năm 2021 đến tháng 6/2023).

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhận thấy: Bên cạnh những kết quả, ưu điểm là cơ bản, Đảng ủy Bảo hiểm xã hội tỉnh và các tổ chức, cá nhân được giám sát còn một số hạn chế, khuyết điểm trong xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế làm việc, kê khai tài sản, thu nhập. 

Trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về thực hiện hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế và giám định chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế còn một số nội dung chưa đầy đủ, thiếu chặt chẽ.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Tĩnh yêu cầu Đảng ủy và đồng chí Bí thư Đảng ủy Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Tĩnh phát huy ưu điểm, kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm, khắc phục các hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra, báo cáo kết quả về Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Tĩnh.

Kỷ luật Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thị ủy - Ảnh 2.

Đồng chí Hà Văn Trọng chủ trì kết luận cuộc họp.

Kỷ luật khiển trách Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Thị ủy Hồng Lĩnh

Cũng trong chương trình kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã xem xét, thi hành kỷ luật đồng chí Lê Văn Bình, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Thị ủy Hồng Lĩnh.

Với cương vị là đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, nhưng đồng chí Lê Văn Bình thiếu gương mẫu, đã vi phạm quy định về chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình trong trường hợp sinh con thứ 3. 

Vi phạm của đồng chí Lê Văn Bình đã làm ảnh hưởng không tốt đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân đồng chí.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Tĩnh quyết định thi hành kỷ luật đảng đối với đồng chí Lê Văn Bình bằng hình thức khiển trách.

Cũng tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã thảo luận và thống nhất một số nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền./.