In bài viết

Kiến nghị sửa đổi quy định tuổi phục vụ tại ngũ của sĩ quan Quân đội

07:55 - 02/12/2023

(Chinhphu.vn) - Kiến nghị sửa đổi quy định tuổi phục vụ tại ngũ của sĩ quan Quân đội: Cấp úy: Nam 52 tuổi, Nữ 52 tuổi; tăng 06 tuổi (hiện tại 46 tuổi). Cấp Thiếu tá: Nam 53 tuổi, Nữ 53 tuổi; tăng 05 tuổi (hiện tại 48 tuổi). Cấp Trung tá: Nam 54, Nữ 54; tăng 03 tuổi (hiện nay 51 tuổi). Cấp Thượng tá: Nam 55, Nữ 55 tuổi; tăng 01 tuổi (hiện nay 54 tuổi).

Kiến nghị sửa đổi quy định tuổi phục vụ tại ngũ của sĩ quan Quân đội- Ảnh 1.

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã tổ chức Hội nghị Tổng kết thực hiện Luật Sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam.

 Bổ nhiệm, đề bạt quân hàm sĩ quan, nâng lương cán bộ được tiến hành chặt chẽ, đúng quy định

Qua 24 năm, Quân khu triển khai thực hiện Luật Sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam (Luật Sĩ quan) năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2008 và năm 2014), trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước có nhiều chuyển biến nhanh chóng, diễn biến phức tạp khó lường, đã tạo ra nhiều thuận lợi, song cũng còn nhiều khó khăn, thách thức…, tác động, ảnh hưởng đến kết quả triển khai thực hiện Luật Sĩ quan nói chung và kết quả xây dựng đội ngũ cán bộ, sĩ quan nói riêng của Quân khu 4.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, sự phối hợp chặt chẽ của cấp ủy, chính quyền địa phương. Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt và triển khai toàn diện các nội dung của Luật Sĩ quan. 

Trong đó, nổi bật là, vị thế, vai trò của đội ngũ sĩ quan ngày càng được khẳng định. Đã xây dựng được đội ngũ cán bộ các cấp có bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Đội ngũ sĩ quan có phẩm chất đạo đức tốt, ý thức tổ chức kỷ luật nghiêm, lối sống lành mạnh; năng lực lãnh đạo, chỉ huy đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; có tư duy đổi mới và phương pháp làm việc khoa học; có khả năng phân tích, xử lý tốt các tình huống xảy ra.

Kiến nghị sửa đổi quy định tuổi phục vụ tại ngũ của sĩ quan Quân đội- Ảnh 2.

Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu 4 chủ trì Hội nghị.

Kiến nghị sửa đổi quy định tuổi phục vụ tại ngũ của sĩ quan Quân đội- Ảnh 3.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu và các đại biểu dự Hội nghị.


Công tác đào tạo, bồi dưỡng; tuyển dụng, tuyển chọn; nhận xét, đánh giá, điều động, bổ nhiệm, đề bạt quân hàm sĩ quan, nâng lương cán bộ được tiến hành chặt chẽ, đúng quy định. Chú trọng việc phát hiện, bồi dưỡng đội ngũ sĩ quan trẻ, những cán bộ có phẩm chất, trình độ, năng lực, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm để tạo nguồn cán bộ chỉ huy, quản lý các cấp. 

Công tác chính sách cán bộ và hậu phương cán bộ luôn được quan tâm đúng mức; tạo mọi điều kiện thuận lợi để cán bộ an tâm công tác, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Công tác sĩ quan dự bị và chính sách cho sĩ quan dự bị được triển khai thực hiện đúng quy định.

Kiến nghị sửa đổi quy định tuổi phục vụ tại ngũ của sĩ quan Quân đội- Ảnh 4.

Thiếu tướng Trịnh Văn Hùng, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4 trình bày báo cáo Tổng kết thực hiện Luật sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam tại Hội nghị.

Bất cập về hạn tuổi phục vụ tại ngũ, trần quân hàm

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Hội nghị đã thảo luận, thống nhất đánh giá, quá trình thực hiện Luật Sĩ quan và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan vẫn còn một số vướng mắc, bất cập. 

Trong đó, quy định về hạn tuổi phục vụ tại ngũ của mỗi cấp bậc quân hàm sĩ quan đều thấp hơn Luật Công an Nhân dân, Luật Quân nhân chuyên nghiệp và Luật Lao động. 

Hiện nay đối với sĩ quan cấp Trung tá trở xuống khi nghỉ hưu không đủ điều kiện để được hưởng 75% lương do không đủ 35 năm đóng bảo hiểm xã hội. 

Luật sĩ quan chưa quy định rõ chức vụ cơ bản và chức danh tương đương đối với cán bộ chỉ huy, quản lý ở một số loại hình cơ quan, đơn vị. Một số chức danh Trưởng ban, Trợ lý cấp sư, tỉnh và Trường quân sự Quân khu được xác định là tương đương, nhưng quy định trần quân hàm không giống nhau. 

Trần quân hàm cao nhất của một số chức danh giữa cơ quan quân sự, công an cấp tỉnh như hiện nay chưa thống nhất, có tác động, ảnh hưởng không nhỏ đến vị thế, vai trò tham mưu, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương.

Kiến nghị sửa đổi quy định tuổi phục vụ tại ngũ của sĩ quan Quân đội- Ảnh 5.

Các đại biểu dự Hội nghị.


 Chưa có quy định về nâng lương vượt khung khi vẫn còn độ tuổi công tác

Chính sách tiền lương đối với sĩ quan hiện nay chưa tương xứng với tính chất đặc thù của ngành lao động đặc biệt. Chưa có quy định về nâng lương vượt khung khi vẫn còn độ tuổi công tác như quy định đối với Quân nhân chuyên nghiệp. 

Đa số cán bộ chưa được thụ hưởng chế độ đất ở, nhà ở, chủ yếu sống chung với bố, mẹ, nhà tự làm hoặc thuê nhà

Chưa có cơ chế, chính sách về bố trí việc làm đối với thân nhân của cán bộ đang công tác trong Quân đội. 

Quy định về thời gian nghỉ việc kể từ ngày vợ sinh để hưởng chế độ thai sản đối với nam lao động (nam quân nhân) còn bất cập, chưa phù hợp với hoạt động quân sự.

Kiến nghị sửa đổi quy định tuổi phục vụ tại ngũ của sĩ quan Quân đội- Ảnh 6.

Thiếu tướng Lê Văn Vỹ, Phó Tham mưu trưởng Quân khu phát biểu tại Hội nghị.

Hội nghị cũng thống nhất xác định, thời gian tới, tiếp tục quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ các nội dung của Luật sĩ quan và các văn bản của cấp trên về công tác cán bộ.

Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ đủ về số lượng, có cơ cấu hợp lý; bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng; trình độ, năng lực chỉ huy, quản lý và năng lực tham mưu ngày càng được nâng lên; sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi chức trách, nhiệm vụ được giao.

Giữ vững nguyên tắc, mở rộng và phát huy dân chủ, kiên quyết khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong công tác cán bộ.

Kiến nghị sửa đổi quy định tuổi phục vụ tại ngũ của sĩ quan Quân đội- Ảnh 7.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Kiến nghị sửa đổi một số quy định của Luật Bảo hiểm xã hội về điều kiện để tính tuổi hưởng lương hưu; chế độ thai sản đối với nam quân nhân

Xuất phát từ tình hình thực tiễn triển khai thực hiện Luật Sĩ quan, qua tổng kết từ cấp cơ sở, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 kiến nghị, đề xuất với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, thời gian tới, nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Thông tư 160/2017/TT-BQP ngày 04/7/2017, theo hướng cụ thể, chặt chẽ, thống nhất trong việc quy định chức vụ, chức danh tương đương và chức vụ, chức danh có trần quân hàm cao nhất là cấp tá, cấp úy của sĩ quan các cơ quan, đơn vị trong toàn quân cũng như của Quân khu 4, để bảo đảm phù hợp với tổ chức biên chế và yêu cầu xây dựng Quân đội trong tình hình hiện nay. 

Phối hợp với các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương kiến nghị với Đảng, Nhà nước có chính sách cụ thể quan tâm hỗ trợ, sắp xếp, bố trí việc làm cho thân nhân sĩ quan được công tác gần gia đình để có điều kiện chăm lo hậu phương gia đình. Quan tâm tạo điều kiện để các đối tượng công tác trong Quân đội được tham gia mua, thuê nhà ở xã hội tại các dự án nhà ở, đất ở của địa phương với giá ưu đãi.

Kiến nghị với Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ sửa đổi quy định tuổi phục vụ tại ngũ của sĩ quan để thống nhất với Luật bảo hiểm xã hội, Luật Công an nhân dân, Luật Quân nhân chuyên nghiệp. 

Cụ thể: Cấp úy: Nam 52 tuổi, Nữ 52 tuổi; tăng 06 tuổi (hiện tại 46 tuổi). Cấp Thiếu tá: Nam 53 tuổi, Nữ 53 tuổi; tăng 05 tuổi (hiện tại 48 tuổi). Cấp Trung tá: Nam 54, Nữ 54; tăng 03 tuổi (hiện nay 51 tuổi). Cấp Thượng tá: Nam 55, Nữ 55 tuổi; tăng 01 tuổi (hiện nay 54 tuổi).

Kiến nghị sửa đổi quy định tuổi phục vụ tại ngũ của sĩ quan Quân đội- Ảnh 8.

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam cùng Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và các đại biểu trao đổi kinh nghiệm thực hiện Luật sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam tại Hội nghị.


Sửa đổi một số quy định của Luật Bảo hiểm xã hội về điều kiện để tính tuổi hưởng lương hưu; chế độ thai sản đối với nam quân nhân... để đảm bảo quyền lợi cho sĩ quan phù hợp với đặc thù hoạt động quân sự và tạo động lực giữ gìn, thu hút lực lượng phục vụ trong Quân đội. 

Xây dựng, hoàn thiện bảng lương mới và đề xuất chế độ phụ cấp đặc thù đối với Lực lượng vũ trang theo Nghị quyết 27-NQ/TW khóa XII. Thực hiện nâng lương vượt khung đối với sĩ quan đã nâng lương lần 2 nhưng chưa hết tuổi phục vụ tại ngũ nhằm thực hiện thống nhất giữa đối tượng sĩ quan và quân nhân chuyên nghiệp.

Kiến nghị sửa đổi quy định tuổi phục vụ tại ngũ của sĩ quan Quân đội- Ảnh 9.

Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu 4; Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 trao Bằng khen tặng các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Luật sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam.


Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam khẳng định, Luật Sĩ quan là văn kiện quan trọng, là cơ sở pháp lý để xây dựng đội ngũ sĩ quan, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của Quân đội. 

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh biểu dương, ghi nhận Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và các cơ quan, đơn vị trực thuộc đã làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Luật Sĩ quan và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành.

Có nhiều cách làm hay, sáng tạo trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục và quán triệt các nội dung của Luật sĩ quan. Xây dựng được đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng; có cơ cấu hợp lý; được sắp xếp cơ bản đủ theo biên chế và theo từng loại cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

 Việc quản lý, bố trí, sử dụng, bổ nhiệm, phong, thăng quân hàm, nâng lương và công tác chính sách cán bộ được thực hiện chặt chẽ, đúng nguyên tắc. Chú trọng việc phát hiện, bồi dưỡng, tạo nguồn đội ngũ cán bộ trẻ, có chất lượng, bảo đảm sự kế thừa liên tục, vững chắc giữa các thế hệ.

Kiến nghị sửa đổi quy định tuổi phục vụ tại ngũ của sĩ quan Quân đội- Ảnh 10.

Thiếu tướng Lê Hồng Nhân, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 4; Đại tá Đoàn Xuân Bường, Phó Chính ủy Quân khu 4 trao Bằng khen tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Luật sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam.


Đồng chí Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam lưu ý, Quân khu 4 đóng quân trên những vùng đất hiếu học, giàu truyền thống cách mạng, nên hàng năm số lượng thí sinh đăng ký thi và trúng tuyển vào các trường Quân đội là tương đối lớn. 

Đây là nguồn cung cấp nhân lực rất lớn để bổ sung đội ngũ cán bộ cho Quân đội nói chung cũng như đội ngũ cán bộ của Quân khu 4 nói riêng; nhưng đồng thời cũng tạo ra áp lực trong công tác giải quyết số lượng cán bộ của Quân khu.

 Do vậy, Trung tướng Nguyễn Doãn Anh yêu cầu Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu và cấp ủy, chỉ huy các cấp tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, có những giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, quán triệt, triển khai thực hiện tốt Luật Sĩ quan trong thời gian tới.

Tại Hội nghị, Bộ Tư lệnh Quân khu đã đề nghị Bộ Quốc phòng khen thưởng 2 tập thể 2 cá nhân; đồng thời, trao Bằng khen tặng 11 Tập thể 18 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Luật Sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam.