CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Đề xuất bổ sung biên chế, tăng tuổi nghỉ hưu, quy định cụ thể về phụ cấp nhà ở sĩ quan quân đội

11:24 - 10/09/2023

(Chinhphu.vn) - Cục Kỹ thuật Hải quân đề xuất cấp trên xem xét bổ sung biên chế một số chức danh để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao; điều chỉnh trần quân hàm của một số chức danh; tăng tuổi phục vụ tại ngũ của sĩ quan theo cấp bậc quân hàm phù hợp với Luật Bảo hiểm xã hội (2014); xây dựng nghị định quy định cụ thể về phụ cấp nhà ở đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp trong Quân đội…


Đề xuất bổ sung biên chế, tăng tuổi nghỉ hưu, quy định cụ thể về phụ cấp nhà ở đối với sĩ quan quân đội - Ảnh 1.

Chuẩn Đô đốc Hoàng Hồng Hà phát biểu chỉ đạo

Cục Kỹ thuật Hải quân tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam. Chuẩn Đô đốc Hoàng Hồng Hà, Phó Tư lệnh Hải quân dự và chỉ đạo. Đại tá Ngô Văn Thành, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cục Kỹ thuật Hải quân chủ trì.

Thời gian qua, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Cục Kỹ thuật đã quán triệt, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, tổ chức thực hiện đồng bộ, thống nhất, chặt chẽ, hiệu quả Luật Sĩ quan và các văn bản hướng dẫn thi hành; tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, phát huy tốt nghĩa vụ, trách nhiệm của đội ngũ sĩ quan trong toàn Cục.

Các chế độ, chính sách đối với sĩ quan được thực hiện đúng, đủ theo quy định. Công tác xây dựng đội ngũ sĩ quan bảo đảm cả về số lượng, chất lượng. 

Sĩ quan có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, trình độ chuyên môn nghiệp vụ ngày một nâng cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; thực sự là nòng cốt trong quá trình xây dựng, phát triển và trưởng thành của đơn vị…

Đề xuất bổ sung biên chế, tăng tuổi nghỉ hưu, quy định cụ thể về phụ cấp nhà ở đối với sĩ quan quân đội - Ảnh 2.

Các đại biểu dự hội nghị

Trong thời gian tới, để thực hiện Luật Sĩ quan tốt và hiệu quả hơn, hội nghị thống nhất một số giải pháp: Tăng cường công tác quán triệt, tuyên truyền và giáo dục để nâng cao nhận thức, trách nhiệm và sự đồng thuận thực hiện Luật của mọi sĩ quan; thực hiện chặt chẽ công tác quản lý, nhận xét, đánh giá, quy hoạch, điều động, bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

Thực hiện đúng, đủ các quy định về chế độ, chính sách bảo đảm quyền lợi của đội ngũ sĩ quan; huy động sự vào cuộc tích cực của các cơ quan chức năng liên quan trong tổ chức, hướng dẫn thực hiện Luật, các văn bản quy định, hướng dẫn thực hiện...

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham luận nêu rõ những kết quả, khó khăn, vướng mắc, chỉ ra nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong thực hiện Luật Sĩ quan. 

Một số đại biểu đề xuất cấp trên xem xét bổ sung biên chế một số chức danh để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao; điều chỉnh trần quân hàm của một số chức danh; tăng tuổi phục vụ tại ngũ của sĩ quan theo cấp bậc quân hàm phù hợp với Luật Bảo hiểm xã hội (2014); xây dựng nghị định quy định cụ thể về phụ cấp nhà ở đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp trong Quân đội…

Đề xuất bổ sung biên chế, tăng tuổi nghỉ hưu, quy định cụ thể về phụ cấp nhà ở đối với sĩ quan quân đội - Ảnh 3.

Phát biểu chỉ đạo, Chuẩn Đô đốc Hoàng Hồng Hà yêu cầu Đảng ủy, chỉ huy Cục Kỹ thuật và cấp ủy, chỉ huy các cấp tiếp tục quán triệt sâu sắc nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Luật Sĩ quan, các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành.

Đồng chí Phó Tư lệnh Hải quân đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục cho ý kiến về sửa đổi Luật Sĩ quan và gửi về Phòng Chính trị của Cục Kỹ thuật để tổng hợp báo cáo lên cấp trên. Những đóng góp đó vừa góp phần xây dựng Luật Sĩ quan, xây dựng Quân đội, vừa là quyền lợi của chính bản thân mỗi sĩ quan.